Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Финансовата автономност на българските общини – фокус на дискусиите, съпътстващи ОС на НСОРБ

Кръгла маса на тема „Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“ ще се състои на 21 февруари /вторник/ от 14,30 ч. в зала „София“ на столичния хотел „Маринела“. Форумът е част от проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", изпълняван от НСОРБ по договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022 и съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия.

Във фокуса на дискусиите ще бъдат проблемите на местното самоуправление в условията на кризи, бъдещи реформи и въпросите, свързани с финансирането на общините. Ще бъдат представени добри практики и ефективни модели от различни европейски държави. Един от акцентите на форума ще бъдат възможностите за участие на гражданите в процеса на вземане на решения и ролята на гражданската активност за повишаване на доверието в общините.

Поканени за участие в кръглата маса са юридическият секретар и председател на Правния съвет към Президента на Р България проф. д-р Емилия Друмева, министърът на финансите Росица Велкова, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, директорът на дирекция „Човешко достойнство, равенство и добро управление“ на Съвета на Европа Клаудия Лучиани.

В обсъждането на възможните бъдещи модели на финансиране на общините ще вземат участие кметове на общини от шестте района за планиране, представители на партньорите в проекта – Фондация за реформи в местното самоуправление, ФГО, както и консултантите към Съвета на Европа - Габор Петери, Виери Чериани, Цезари Трутковски.

Модератори на двете сесии са кметът на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Повече за форума вижте в специализираната страница на сайта на НСОРБ https://www.namrb.org/bg/sabitiya/forum-afinansova-avtonomnost-na-balgarskite-obshtini-saotvetstvie-s-evropeyskite-praktiki-i-standartiv

Проектът "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България" има за цел да подпомогне развитието на финансовата автономия на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти. Дейностите по проекта са насочени към подобряване на правната, финансова и стратегическа рамка за фискална децентрализация и да повишат нивото на собствените приходи на общините и развитие на компетенциите на общинските служители. Повече за самия проект четете https://www.namrb.org/bg/deynost/izpalnyavani-proekti/varazvitie-na-fiskalnata-detsentralizatsiya-i-podobryavane-na-finansovoto-upravlenie-na-mestno-nivo-balgariyav