Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Екипът на НСОРБ посрещна консултанти на Съвета на Европа

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, заедно с членове на екипа на Сдружението, посрещнаха консултанти на Съвета на Европа, провеждащи мисия по проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", изпълняван от НСОРБ по договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022 и съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия.

Повече информация за проекта: https://www.namrb.org/bg/deynost/izpalnyavani-proekti/varazvitie-na-fiskalnata-detsentralizatsiya-i-podobryavane-na-finansovoto-upravlenie-na-mestno-nivo-balgariyav .

Целта на посещението в страната ни е изготвянето на технически доклад с цялостен актуализиран анализ на съществуващата правна, административна и оперативна рамка за общините. Докладът е базова оценка и информира за изготвянето на правни, технически, финансови и политически съвети в подкрепа на процеса на децентрализация.

По време на срещата Силвия Георгиева запозна консултантите със структурата и дейността на НСОРБ, както и компетенциите, ангажиментите и отговорности на местните власти. От своя страна, представителите на Съвета на Европа направиха кратко представяне на екипа.

Цезари Трутковски е консултант по местно самоуправление и социален изследовател. В продължение на 20 години работи в Института по социология на Варшавския университет. Като експерт на Съвета на Европа той подкрепя развитието на местното самоуправление в повечето балкански страни и в Кавказ. Той също така си сътрудничи с ПРООН, ОССЕ и Световната банка, както и с множество национални институции при изпълнението на големи и по-малки проекти, насочени към местните власти. Има богат опит в създаването на стратегически документи за развитие. Той извърши проучване на условията на живот и качеството на обществените услуги в няколко десетки полски местни власти. В момента е председател на УС на Фондация за развитие на местната демокрация в Плоша.

Габор Петери е експерт по публични финанси, фискална децентрализация, управление на публичните финанси, междуправителствени фискални отношения, организация и управление на обществени услуги, предимно местни комунални услуги и обществено образование. Сътрудничи с международни екипи по различни фискални реформи на национално и местно управление, подобряване на управлението на публичните услуги, прозрачност и отчетност. Има дългогодишен опит в анализирането на фискални, икономически и социални проблеми, прилагане на модели към отделни случаи. В рамките на този проект има две отговорности – изготвянето на технически доклад, базиран на изследванията по общини на НСОРБ и информацията, която ще се събере по време на мисията, както и актуализация на данните в сравнителния анализ (бенчмарк), проведен преди няколко години в сферата на местните финанси.

Ауроре Сури е ръководител на проекта от ноември 2022г. Ангажиментите й включват консултации със заинтересованите страни, организиране на времевите аспекти и бюджета. С посещението в България се цели изясняване на конкретни въпроси, както и планиране на дейностите през следващата година.

Виери Чериани има дългогодишен стаж в Централната банка, Министерство на финансите, заместник държавен секретар по икономиката и финансите в Италия. Бил е изпълнителен директор на компания, която се занимава с изчислението и изготвянето на стандарти за фискалния капацитет на общините. Участвал е в множество комитети, работни групи, комисии към ОИСР, Европейската комисия, Европейския съвет, ЕЦБ, национални и международни публични и частни институции. Автор е на публикации по въпроси на публичните финанси, по-специално по данъчна политика, фискален федерализъм, бюджетна политика. През 2018г., по линия на Съвета на Европа, участва проекти в Армения и Литва. 

Програмата на консултантите предвижда среща с партньорите по изпълнението на проекта – институции и местни заинтересовани страни. Предстои представителите на Съвета на Европа да вземат участие във форум „Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“, който ще се проведе в рамките на Общото събрание на НСОРБ на 21 февруари 2023г. в София.