Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | Укрепване капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия

Укрепване капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия

                                          
Националното сдружение на общините в Република България,  в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионални власти изпълнява проект „Укрепване капацитета на НСРОБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия“. Проектът се реализира чрез Програма BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
 
Програмен оператор е дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в Министерския съвет.
 
Продължителност: 30 месеца (от 21.05.2013)
 
Безвъзмездна финансова помощ: 2 139 000 лв.
 
Основна цел на проекта: укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и на Сдружението, което ще бъде постигнато чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с Норвежката асоциация на местните и регионални власти. Партньорът от норвежка страна е една от организациите на местни власти в Европа, които имат най-богат опит, история и множество примери за добри практики в сферата на взаимодействието с централната власт, ефективното и прозрачно управление на местни финанси, междуобщинското сътрудничество за предоставяне на обществени услуги и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво.
Като добавена стойност на проекта може да се посочи очакваното положително въздействие върху гражданите на 264-те български общини, които ще получат по-качествени услуги в резултат от изпълнението на проекта и повишаване капацитета на местните власти.
 
Специфични цели:
  • Изграждане на капацитет за развитие на ефективен диалог с централните власти и дейностите на местните власти
  • Подобрена рамка и изграждане на капацитет за устойчиво и прозрачно местно финансово управление
  • Разработване на ефективни форми на междуобщинско сътрудничество за предоставяне на обществени услуги
 
Очаквани резултати от проекта:
  • Подобрен институционален капацитет и умения на членовете на НСОРБ и екипа на НСОРБ за поддържане на ефективен диалог и лобиране пред централните власти
  • Промени във връзка с финансовото управление, изпълнени в съответствие със стратегията за децентрализация и препоръки на СЕ относно равнището на прилагане на ЕХМС, приета през октомври 2011 г.
  • Увеличено междуобщинско сътрудничество - с повишено внимание към областите, обхванати от трансграничния проект

Програма BG 11“Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ създава платформа за подобряване на компетенциите и партньорството между българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти, като предлага пакет от мерки, които да се реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014. Освен проекта, реализиран от Националното сдружение на общините в Република България, програмата финансира и проект "Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество", реализиран от ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие.

Информация за проекта и за програмата се публикува регулярно на следните уебстраници: http://norway.project-namrb.org/index.php/bg/

и  www.bg11norwaygrants.bg