Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | Проект „Национална информационна точка по Програма УРБАКТ“

Проект „Национална информационна точка по Програма УРБАКТ“

Проект „Национална информационна точка по Програма УРБАКТ“

С подкрепата на Програмата, съфинансирана от ЕФРР

Период на изпълнение: 2015 г. - 31.12.2022 г.

Основни дейности в проекта:

От 2016 година НСОРБ изпълнява функцията на информационна „точка“ по Програма УРБАКТ на ЕС за България. Отговорностите включват разпространяване на информация за поканите за създаване на мрежи за сътрудничество по програмата, насърчаване и популяризиране на български и чуждестранни добри практики в интегрираното местно развитие, провеждане на семинари за обмяна на опит и обучение.

Чрез информационните канали на Сдружението периодично се разпространява информация за възможностите, предоставяни на общините по линия на програмата, в т.ч. по съвместни инициативи със СЕОР и Европейските градски иновации. В оперативен порядък съвместно с националния орган в МРРБ се осигурявана техническа помощ по изпълнение на вече одобрението проект по мрежите за съвместно планиране и трансфер на добри практики, съфинансирани по УРБАКТ. Организират се и присъствени обучителни семинари за обмен на добри практики в областта на интегрираното градско и общински развитие.

Повече информация за актуалните възможности по програмата на: https://urbact.eu/urbact-in-bulgaria