×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | Проект: „Мрежа от организации и градове, развиващи се чрез активно включване“ (Network of Organizations and Towns Growing through Active Participation - NOT-GAP)

Проект: „Мрежа от организации и градове, развиващи се чрез активно включване“ (Network of Organizations and Towns Growing through Active Participation - NOT-GAP)

NOT-GAP

Финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020

Бюджет на НСОРБ: 4 100 евро

Начало на проекта: м.януари 2016 г.

Край на проекта: м.декември 2017 г.


Основна и специфични цели: 

Проектът има за цел да насърчи дебата за бъдещето на Европа, да увеличи информираността за европейското гражданство, както и за институциите на Европейския съюз (ЕС). Да представи и системата на представителната демокрация, инструментите за гражданско и демократично участие, развитието, сътрудничеството и основните граждански права (включително правата на европейските граждани) чрез сътрудничество между местните власти, техните асоциации и организациите на гражданското общество, които работят съвместно по стратегиите за развитие на общностите си.

 
Партньори:
•    Водещ партньор: община Кастриняно дел Капо, Италия (Commune di Castrignano del Capo);

  • 14 партньори от 12 държави -Италия, България, Словакия, Словения, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Албания, Сърбия и Македония.


Основни дейности:

  • 5 работни срещи за обсъждане на инструментите на представителната демокрация:
  • юни 2016 г. – гр.Кастриняно дел Капо, Италия;
  • ноември 2016 г. - гр. Валенсия, Испания;
  • април 2017 г.- гр. Ново место, Словения;
  • юни 2017 г.- гр.Мале Дворники, Словакия;
  • октомври 2017 г. -гр. Вилнюс, Литва.
  • Провеждане на местни кампании в съответните държави за разпространяване на информация сред младите хора за инструментите на представителната демокрация. Кампанията в България се проведе през м.септември 2017 г. в гр. Пазарджик.

Информация за проведените събития

Връзки и контакти: 
Сайт на проекта - www.notgap.eu

Сайт на водещия партньор  - http://www.comune.castrignanodelcapo.le.it/