×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнени проекти

Начало | Дейност | Изпълнявани проекти | Изпълнени проекти
Проект PUnCH
Проект PUnCH виж още →
Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“
Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ виж още →
Укрепване капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия
Укрепване капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия виж още →
Проект LADDER Local Associations as Drivers for Development and Education Raising
Проект LADDER Local Associations as Drivers for Development and Education Raising виж още →
Проект: „Мрежа от организации и градове, развиващи се чрез активно включване“ (Network of Organizations and Towns Growing through Active Participation - NOT-GAP)
Проект: „Мрежа от организации и градове, развиващи се чрез активно включване“ (Network of Organizations and Towns Growing through Active Participation - NOT-GAP) виж още →