ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 9 / 02-03-2023г.

Възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка създадоха за 3 март това специално видео, с което отправят поздрав към всички българи. Клипът е заснет с подкрепата на кметството на село Широка лъка.

Дейността на НСОРБ

Първи форум на групата на Европейската инвестиционна банка

Първи форум на групата на Европейската инвестиционна банка

01.03.2023

На 27 и 28 февруари в Люксембург се проведе първият Форум на групата на Европейската инвестиционна банка – „Адаптиране към променящият се свят“. Събитието събра ключови говорители от публичния и частния сектор за обсъждане на редица въпроси, включително социално неравенство, икономическа стабилност, цифровизацията и зеления преход.

Сред поканените участници във форума бе и Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

НСОРБ поиска среща с вицепремиера Пеканов по въпроси, свързани с ПВУ

НСОРБ поиска среща с вицепремиера Пеканов по въпроси, свързани с ПВУ

02.03.2023

В общините ще се изпълняват сериозни по значимост и обем мерки по Плана за възстановяване и устойчивост. Само по обявените до края на 2022 г. процедури инвестициите са над 2.7 млрд. лв.

Предложенията на НСОРБ за стандартите за делегирани дейности в образованието за 2024 г.

Предложенията на НСОРБ за стандартите за делегирани дейности в образованието за 2024 г.

02.03.2023

НСОРБ представи на Министерство на образованието и науката мотивирани предложения за стандарти и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ през 2024 г.

Актуално

Срокове по бюджетната процедура за 2024 г.

Срокове по бюджетната процедура за 2024 г.

27.02.2023

До 2 март 202 3 г. МФ дава указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2024-2026; До 10 март 2023 г. ресорните министерства и комисии, МФ и НСОРБ разработват предложения за стандарти за финансиране на делегираните от държавата; дейности чрез общинските бюджети. До 14 март 2023 г. Ресорните министри разработват и представят в МФ...

към новината →

Допълнителна информация по разработването на анализа на потребностите и на предложението за социални услуги

Допълнителна информация по разработването на анализа на потребностите и на предложението за социални услуги

28.02.2023

Във връзка с участието на заместник-министър Надя Клисурска-Жекова и представители на Министерството на труда и социалната политика, в проведения на 24 февруари форум „Планиране на социалните услуги – срокове, ангажименти и отговорности на общините“, МТСП изпрати писмо до НСОРБ с подробно разяснение по въпросите относно планирането на социалните услуги, включително и по поставени в писмо на...

към новината →

Енергийният преход – фокус на XXV-та годишна конференция на Екоенергия

Енергийният преход – фокус на XXV-та годишна конференция на Екоенергия

01.03.2023

На 28 февруари в София се проведе ежегодната конференция на Общинската мрежа „ЕкоЕнергия“. Енергийният преход поставя много сериозни предизвикателства пред местните власти: Националните цели до 2030 г. предвиждат значителна част от спестяванията на енергия да се реализират на местно ниво. Нова директива на ЕС за енергийните характеристики на сградите въвежда изискването от 2027 г....

към новината →

Творческите индустрии  изненадват дори икономистите с невиждан ръст

Творческите индустрии изненадват дори икономистите с невиждан ръст

01.03.2023

Център за медийни изследвания и аудиовизуална политика и Катедра „Медии и обществени комуникации" в УНСС представи първото по рода си изследване за икономическия принос на медиите. Проучването е част от мащабен проект, който обхваща анализ на всички сфери на културните и творческите индустрии. То обхваща 14 годишен период /от 2008-2021 г./ и е осъществено от Обсерваторията по...

към новината →

Министерство на младежта и спорта проучва спортната активност в общините

Министерство на младежта и спорта проучва спортната активност в общините

27.02.2023

Министерството на младежта и спорта прави проучване за традиционните спортове, които се практикуват в общините. Въпросникът е част от проект на Министерството по програма на UNESCO, с цел популяризиране и запазване на нематериалното културно наследство. Предоставените отговори на въпросите ще се използват за картографиране на разпространението на традиционните спортове и игри на територията...

към новината →

Първа национална среща на Сдружението на общинските приюти за безстопанствени животни

Първа национална среща на Сдружението на общинските приюти за безстопанствени животни

27.02.2023

На 24 февруари в Стара Загора Сдружението на общинските приюти за безстопанствени животни (СОПБЖ) организира дискусия, на която бяха очертани предизвикателствата и перспективите за подобряване на дейността им. Сдружение беше създадено в края на миналата година в Пловдив. Учредители са 9 организации от общините Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Добрич, Габрово, Перник, Севлиево, Дупница и...

към новината →
Удължен срок за заявленията за финансова подкрепа за одит за пътна безопасност

Удължен срок за заявленията за финансова подкрепа за одит за пътна безопасност

02.03.2023

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) съобщава, че за 2023 г. целево ще предостави 100 000 лв. за финансова подкрепа на общините при изпълнение на одити за пътна безопасност на улици в населените места и/или на общински пътища.

Срокът за подаване на заявления заявления за участие в процедурата е удължен до 17.30 часа на 31 март 2023 г.

Министерство на електронното управление публикува 6 услуги, свързани с предстоящите на 2 април парламентарни избори

Министерство на електронното управление публикува 6 услуги, свързани с предстоящите на 2 април парламентарни избори

02.03.2023

На страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите на 2 април парламентарни избори.

Списък на услугите:

 

С внимание към оповестяването на административни наказания „обществено порицание“ на непълнолетни

С внимание към оповестяването на административни наказания „обществено порицание“ на непълнолетни

06.03.2023

С писмо до НСОРБ Държавната агенция за закрила на детето обръща внимание на общините за нуждата от съблюдаване на правата на децата при публикуване на съобщения за наложени административни наказания „обществено порицание“. В текстовете на интернет страниците на местните администрации не трябва да присъстват имена, адреси и други лични данни на непълнолетните, както и съдебните актове, с които са им наложени наказанията.

НСОРБ консултант

Министерството на земеделието не прие доводите на НСОРБ по прилагане на режима на държавни помощи за инвестиции в енергийна ефективност за приема от 2018 г.

Министерството на земеделието не прие доводите на НСОРБ по прилагане на режима на държавни помощи за инвестиции в енергийна ефективност за приема от 2018 г.

27.02.2023

В брой 7 на бюлетина представихме позицията на Сдружението по прилагане на разпоредбите за приложимия режим на минимални/държавни помощи по приема по подмярка 7.2 за инвестиции в енергийна ефективност от 2018 г. Спазвайки условията за кандидатстване, местните власти са прекратили взаимоотношенията с наематели, ползващи възмездно, сградите, обект на инвестицията.

Предстоящо

Предстоящи заседания на две Постоянни комисии към НСОРБ

Предстоящи заседания на две Постоянни комисии към НСОРБ

01.03.2023

Следващата седмица ще се проведат заседания на две Постоянни комисии към НСОРБ - по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство и по административно обслужване и общинска администрация.

 

Включете се в предстоящите дистанционни обучения

Включете се в предстоящите дистанционни обучения

28.02.2023

Продължава провеждането на дистанционни обучения, паралелно с присъствените семинари в рамките на проект №BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители», финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От 10 март до 10 април 2023 г. ще се проведат следните...

към новината →

Национална младежка конференция “Проект за бъдеще”

Национална младежка конференция “Проект за бъдеще”

24.02.2023

Предстои провеждането на заключителното събитие от “ Европейската година на младежта ” (ЕГМ) в България - Националната младежка конференция “Проект за бъдеще” . Министерство на младежта и спорта, като национален координатор за ЕГМ, осъществи редица младежки инициативи в областта на личностното развитие, здравословния начин на живот, творчеството и гражданската ангажираност.  Събитието ще...

към новината →

Участвайте в проучването за децентрализирано сътрудничество на PLATFORMA

Участвайте в проучването за децентрализирано сътрудничество на PLATFORMA

01.03.2023

Съветът на европейските общини и региони провежда проучване, имащо за цел да създаде карта на децентрализирани дейности за сътрудничество и най-добрите практики между европейските местни и регионални правителства и техните международни партньори от Африка, Азия, Източното и Южното партньорство, Латинска Америка и Карибите. Въз основа на проучване ще се създаде онлайн инструментът за...

към новината →

Медиите за нас

Цветана Йотина, кмет на община Мирково: Един кмет трябва да бъде упорит и смел

Цветана Йотина, кмет на община Мирково: Един кмет трябва да бъде упорит и смел

27.02.2023

Екипът на Радио София гостува на община Мирково в деня на Сирни Заговезни. Мирково е като една приказка, споделя водещата на „Радио Кафе“. В днешното напрегнато време – 21 век, човек има нужда да се обърне към историята. Да се наслади на това, което е било, да се поучи, да го съхрани и да го предаде на бъдните поколения, споделя пред Националното радио Цветана Йотина. За 16-те години...

към новината →

Генади Велков, председател на Общински съвет - Видин: Вярвам в доброто бъдеще на нашата община

Генади Велков, председател на Общински съвет - Видин: Вярвам в доброто бъдеще на нашата община

01.03.2023

Председателят на Общинския съвет-Видин Генади Велков гостува в сутрешния блок на Радио Видин „Посоките на делника", където коментира приоритетите на общинското ръководство във Видин за последните месеци от мандата,как се отразява липсата на редовно правителство и актуализиран бюджет на работата на местните власти, реализираните и предстоящите инфраструктурни проекти, както и визията на...

към новината →

Йордан Йорданов, кмет на община Добрич: Не сме спирали да се борим за добруването на нашия град

Йордан Йорданов, кмет на община Добрич: Не сме спирали да се борим за добруването на нашия град

25.02.2023

Как изглежда динамичният ден през погледа на един млад кмет сподели кметът на община Добрич в гостуването си в предаването "Делници" на Телевизия Евроком. Натрупаният опит и години работа са донесли на града днешния облик. Повече за развитието и осъществените проекти можете да видите в интервюто тук:  https://www.facebook.com/delniciEK/videos/970356957281559   Кметът споделя също, че...

към новината →

Новини по програми и проекти

Нови допълнения към Указанията за анексирането на АДБФП, в следствие на инфлацията

Нови допълнения към Указанията за анексирането на АДБФП, в следствие на инфлацията

28.02.2023

Управляващият орган на  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (УО на ОПОС) уведомява за допълнение към Указанията си от 05.10.2022 г., изм. и доп. от 11.10.2022 г. , изм. и доп. от 02.02.2023  за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП - https://eufunds.bg/bg/opos/node/11984 За сключване на допълнително споразумение към АДБФП, следва да се изпълнят следните процедурни...

към новината →

Старт на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

Старт на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

01.03.2023

На 28 февруари в гр. Констанца, Румъния, се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027: https://interregviarobg.eu/bg/1-vo-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-programata-interreg-vi-a-rumniya-blgariya От страна на НСОРБ, в заседанието участва Генчо Генчев, кмет на община Свищов. Членовете на Комитета приеха Вътрешни...

към новината →

Набират се проекти за нови сгради на училища и детски градини по ПВУ

Набират се проекти за нови сгради на училища и детски градини по ПВУ

27.02.2023

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ за изпълнение на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) - https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1123 Основната цел на процедурата е създаването на условия за равен достъп до...

към новината →

Набират се проекти за ЕЕ на общинските училища и детски градини

Набират се проекти за ЕЕ на общинските училища и детски градини

01.03.2023

Публикувана е покана за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) към НДЕФ:  https://ecofund-bg.org/bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d1%80...

към новината →

Набират се проекти за ЕЕ на социалните услуги по ПВУ

Набират се проекти за ЕЕ на социалните услуги по ПВУ

28.02.2023

П убликуванa е покана за набиране на проекти по процедура чрез директно предоставяне „BG-RRP-11.011 - Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ): https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c229f93a-f9ee-4141-b73e-5c80851da271...

към новината →

Изтича срокът за кандидатстване по процедурата за Домовете за стари хора по ПВУ

Изтича срокът за кандидатстване по процедурата за Домовете за стари хора по ПВУ

01.03.2023

На 17 март в 17.00 часа изтича срокът за кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  Процедурата, обявена през декември 2022 г., е на директно предоставяне на подкрепа към 73 общини, на чиито територии...

към новината →

Стартира оценката на Младежките центрове по ПВУ

Стартира оценката на Младежките центрове по ПВУ

27.02.2023

Структурата за наблюдение и докладване в Министерството на образованието и науката, информира, че на 27-ми февруари стартират оценките по процедури за подбор на проектни предложения BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ и BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В...

към новината →

Коментирайте процедурата за подкрепа на индустриалните зони и паркове по ПВУ

Коментирайте процедурата за подкрепа на индустриалните зони и паркове по ПВУ

28.02.2023

Публикуван е проект на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор „Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ):...

към новината →

НФК съфинансира проекти по програма „Творческа Европа“

НФК съфинансира проекти по програма „Творческа Европа“

02.03.2023

Към днешна дата по програмата са финансирани дейности на стойност над 815 000 лева в рамките на общо 19 проекта. Българските организации и техните проекти подкрепени до момента са : Национален фонд „Култура“ осигурява съфинансиране на българските кандидати с одобрени проекти по програма „Творческа Европа“. Подобна подкрепа е от изключително значение за насърчаването на интернационализацията...

към новината →

Отворена е поканата за наградите REGIOSTARS 2023

Отворена е поканата за наградите REGIOSTARS 2023

02.03.2023

Европейската комисия обяви покана за участие в конкурса REGIOSTAR 2023 https://regiostarsawards.eu/ В рамките на конкурса, от 2008 г. понастоящем, се награждават най-добрите проекти, финансирани от Политиката на сближаване на ЕС. Целта на наградите, е да се идентифицират добри практики в регионалното развитие и иновативни проекти, които биха могли да транспонират в други европейски...

към новината →

Търси се партньор по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Търси се партньор по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

01.03.2023

Търсят се партньори за проект по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV). Проектното предложение е насочено към демокрацията в ЕС и правата на гражданите. Дейностите по проекта са свързани с организирането на кампании за повишаване на осведомеността на местно ниво, с оглед по-доброто разбиране от страна на хората на важността да бъдеш активен гражданин на ЕС. Това е...

към новината →

Италианска, испанска и словашка общини търсят партньори

Италианска, испанска и словашка общини търсят партньори

02.03.2023

Италианска община търси партньори от България Община Чинсело Балсамо, Италия, е водещ партньор в подготвяна мрежа за съвместно планиране по Програма УРБАКТ на тема „Обновяване на централните градски райони“. Ще се обменя опит и ще се търсят решения в областта на социалното включване и развитието на общността във връзка с проектите за градско обновяване и развитие. За попълване на...

към новината →

Новини от общините

На 3 март българските общини честват 145 години Освобождение

На 3 март българските общини честват 145 години Освобождение

02.03.2023

На 3 март честваме Националния празник на Република България и отбелязваме 145 години от Освобождението на страната ни. За отдаване почит пред подвига на българските опълченци, дали живота си за свободата на България, българските общини организират традиционно издигане на националния флаг и ритуал по полагане на венци и цветя. Заедно с това, на много места в страната са предвидени и чествания...

към новината →

Павликени изпрати мартеници на побратимените си градове

Павликени изпрати мартеници на побратимените си градове

28.02.2023

С традиционно сплетените бели и червени конци ще се окичат фасадите на кметствата в Ломжа, Полша, Болдещ Скаени, Румъния, и Леова, Молдова. Ежегодната инициатива датира от 2012 г. и цели да представи българските традиции пред жителите на градовете, с които Павликени поддържа международни отношения. Наред с фолклорния символ, обществеността в трите града ще се запознае и с легендата и...

към новината →

Отличени общини в конкурса на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“

Отличени общини в конкурса на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“

01.03.2023

На 28 февруари, на ежегодната конференция на Общинската мрежа „ЕкоЕнергия“, бяха връчени награди на общини за 2022 година: Две първи награди – на Павликени и Габрово. Те получават по 3 000 лв. и две безвъзмездни енергийни обследвания Две втори награди – на Бургас и Смядово. Те получават по 2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване Две поощрения – на Община град Добрич и на...

към новината →

Месец на Америка в Кърджали

Месец на Америка в Кърджали

27.02.2023

За 13-та поредна година община Кърджали, дружество „Приятели с Америка“, съвместно с посолството на САЩ у нас реализираме инициативата „Месец на Америка в Кърджали“ - събитие, което няма аналог в България. „За тези 33 години от съществуването на Сдружението, както и за 13-те години съвместна работа, стана ясно, че двустранните отношения не са само между правителствата, и не са само между...

към новината →

Община Смядово е привлякла почти 4,5 млн. лева допълнително през 2022 г.

Община Смядово е привлякла почти 4,5 млн. лева допълнително през 2022 г.

01.03.2023

На последното заседание на Общински съвет Смядово прие отчет за усвоени средства през 2022 година от различните проекти и програми. Вложените в техническа инфраструктура, социални дейности, култура и заетост финанси са в размер на 4 417 532 лева. Сумата представлява почти половината от годишния бюджет на Община Смядово. Проектите са спечелени и изпълнени в условията на управление на служебно...

към новината →

Община Русе „съживява“ летище Русе

Община Русе „съживява“ летище Русе

28.02.2023

Кметът на Русе Пенчо Милков и представителите на „Еърпорт Русе“ ООД подписаха договора, с който дружеството се задължава да извърши редица подобрения върху Летище Русе и да реализира инвестиционните си планове за постепенното му развитие като гражданско. При срещата представителят на дружеството Антони Търницов отбеляза, че от днес започват изграждането на ограда и осветление на пистата,...

към новината →

Община Павел баня проучва интереса към разнообразяване на читалищните дейности

Община Павел баня проучва интереса към разнообразяване на читалищните дейности

28.02.2023

Община Павел Баня и Народно читалище „Напред – 1903“ в общинския център проучват интереса на жителите за нови инициативи и форми за занимания на децата, които да бъдат включени в дейността на културната структура. Инициативата е посветена на 120-та годишнина от създаването на читалището в Павел Баня. Гражданите могат да гласуват в анонимна анкета, публикувана на интернет страницата на...

към новината →

Община Поморие планира създаването на собствено транспортно дружество

Община Поморие планира създаването на собствено транспортно дружество

02.03.2023

Собствено предприятие „Транспорт“ планира да създаде Община Поморие. Решението е част от цялостна концепция за градска мобилност. "Превозвачът ще обслужва градския и междуселищния на територията на общината, като идеята е автобусите да бъдат електрически. Проектът включва  изграждане на зарядни станции, автобусни спирки, буферен паркинг и автогара. Теренът за автогарата е заделен, в началото...

към новината →

Община Варна ще финансира археологически проучвания на обекти в региона

Община Варна ще финансира археологически проучвания на обекти в региона

01.03.2023

Община Варна ще отпусне средства и тази година за проучвания на раннохристиянската църква край село Звездица.  Предвиждат се средства и за Варненския халколитен некропол, където е открито най-старото обработено злато в света. „Надявам се предложенията ни да бъдат подкрепени от Общинския съвет“ – сподели пред медии кметът на Варна Иван Портних. Миналата година екип, начело с археолога Васил...

към новината →

Започна третото издание на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023 на Столична община

Започна третото издание на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023 на Столична община

01.03.2023

​​​​​„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е инициатива, отворена към отделния млад градски човек с умни решения в полза на общността. И тази година ще подкрепяме иновативните идеи с кауза на младите хора на София“ – обяви Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община. Инициативата е изцяло безплатна, като право на участие има всеки младеж, на възраст от 15 до 29 г., който живее на територията на...

към новината →

Община Русе обяви покана за кандидатстване по общинската Програма „Култура“

Община Русе обяви покана за кандидатстване по общинската Програма „Култура“

01.03.2023

Конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата обяви Община Русе.  Подкрепа ще получат проекти в две направления: международни фестивали и творчески проекти. През 2023 г. максималният размер за финансиране на малките творчески проекти по Програма „Култура“ се увеличава от 4000 на 5000 лв., собственият принос на кандидатстващите организации се намалява от...

към новината →

Община Бургас и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ подписаха споразумение за сътрудничество

Община Бургас и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ подписаха споразумение за сътрудничество

28.02.2023

Кметът на Бургас Димитър Николов и ректорът на Висшето Военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия бригаден генерал Юлиян Радойски подписаха споразумение за сътрудничество и подкрепа на обучението на бъдещи авиационни инженери и пилоти. Това ще предостави възможност на учениците в специалност „Авиационна техника“ на бургаската гимназия по Механоелектротехника да карат...

към новината →

Зелената сделка

Център за енергийна ефективност започва работа в София

Център за енергийна ефективност започва работа в София

28.02.2023

Днес започва работа Център за енергийна ефективност София (ЦЕЕС). Центърът има за цел да подпомогне гражданите на столицата, а експертите назначени в него, да им бъдат полезни при подготовка на проектите за кандидатстване по програма "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I", част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Създаването на...

към новината →

Община Левски и Екопак започват „Градска рециклиада“

Община Левски и Екопак започват „Градска рециклиада“

27.02.2023

Кампанията се провежда под мотото „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци Община Левски и Екопак България започват съвместна кампания „Градска рециклиада“ с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Това е...

към новината →

Кандидатствайте за наградите “Европейска зелена столица” и “Европейски зелен лист“ за 2025 г.

Кандидатствайте за наградите “Европейска зелена столица” и “Европейски зелен лист“ за 2025 г.

24.02.2023

До 30 април 2023 г.  е срокът за кандидатиране за наградите “Европейска зелена столица” и “Европейски зелен лист“ за 2025 г. Наградите насърчават и възнаграждават усилията на европейските малки и големи градове, които се стремят да подобрят качеството на живот на своите жители и да намалят въздействието си върху местната и глобалната околна среда. Допустими за участие в “Европейска...

към новината →