ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 7 / 17-02-2023г.

Дейността на НСОРБ

Продължават разговорите по промените във ВиК сектора

Продължават разговорите по промените във ВиК сектора

17.02.2023

НСОРБ отговори на поканата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за насрочване на среща, на която да бъдат обсъдени проблемите във ВиК сектора. Повод е представеният отново проектозакон, срещу който НСОРБ основателно възразява още от 2020 г. В хода на общественото обсъждане Комисията и Омбудсманът също изразиха категорично отрицателно становище. От КЕВР споделят нуждата от провеждане на широк обществен дебат за ролята и отговорностите на заинтересованите страни във ВиК сектора.

Срещата между НСОРБ и КЕВР ще се проведе в началото на март.

НСОРБ представи проблеми на общини пред ръководството на Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“

НСОРБ представи проблеми на общини пред ръководството на Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“

17.02.2023

В писмо до директора на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието и зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Националното сдружение постави проблеми на общини, които изпълняват проекти за инвестиции в мерки за енергийна ефективност в общински сграден фонд, договорирани по целевия прием от 2018 г.

Актуално

Автоматизирана проверка и плащане на данъчни задължения към 227 общини

Автоматизирана проверка и плащане на данъчни задължения към 227 общини

17.02.2023

Министерството на електронното управление е разработило нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци, която спестява време и средства на гражданите. Услугата е достъпна в реално време, 24х7, вкл. за гражданите, които живеят извън територията на страната. 

Предвидени са 576 млн. лв. за STEM кабинети

Предвидени са 576 млн. лв. за STEM кабинети

17.02.2023

STEM кабинети може да има във всяко общинско или държавно училище, независимо в кое населено място е то. Така всяко дете ще има възможност да учи в среда с модерно оборудване, да се докосне и да работи с бързо развиващите се технологии.

 

Общините създават и успешно представят колорита на туристическите дестинации

Общините създават и успешно представят колорита на туристическите дестинации

16.02.2023

Кметовете се включиха активно в подкрепа на своите екипи в Международното изложение „Ваканция и СПА“, което се провежда в София 39-то издание на Международното туристическо изложение бе открито на 15 февруари в Интер Експо Център – София. То се провежда под егидата на Министерството на туризма под наслов „Динамика и доверие“. На щанда на Община Видин в деня на откриването присъства...

към новината →

Мястото на туризма в ПВУ, бранд България и каузата на добрата журналистика – акценти в програмата на Ваканция и СПА

Мястото на туризма в ПВУ, бранд България и каузата на добрата журналистика – акценти в програмата на Ваканция и СПА

17.02.2023

Представители на българските общини участваха в събитията от съпътстващата програма на Ваканция и Спа ЕКСПО, организирани от министерство на туризма, браншови организации и туристически агенции. Основните акценти в дискусиите бяха устойчивостта, новаторските технологии и алтернативни практики, подобряващи изживяването на клиентите, ролята на атракциите, културните събития и фестивали за...

към новината →

Добри практики от България и Норвегия в Наръчник за плейсмейкинг

Добри практики от България и Норвегия в Наръчник за плейсмейкинг

14.02.2023

По проект, базиран на плейсмейкинг идеологията, Сдружение БГ Бъди активен е разработило Наръчници за прилагане на подхода в българския контекст: Плейсмейкинг за демокрация: изследване на успехите в България и Норвегия. Изданието е част от проект „Активни квартали”, реализиран в партньорство с норвежката организация Nabolagshager. В Наръчниците са представени дейностите по облагородяването...

към новината →

ЦИК с решение относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали

ЦИК с решение относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали

16.02.2023

ЦИК публикува Решение № 1679-НС / 16.02.2023 г., относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. С пълния текст на Решението можете да се запознаете от: https://www.cik.bg/bg/decisions/1679/2023-02-16

към новината →

ЦИК с решение относно назначаване съставите на СИК в страната и Методически указания

ЦИК с решение относно назначаване съставите на СИК в страната и Методически указания

17.02.2023

ЦИК публикува Решение № 1683-НС/16.02.2023 г., относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., заедно с Методически указания за определяне съставите на СИК. С пълния текст на Решението можете да се запознаете на: https://www.cik.bg/bg/decisions/1683/2023-02-16

към новината →

Годишно разпределение на пасищата – публикувана е официалната справка на БАБХ

Годишно разпределение на пасищата – публикувана е официалната справка на БАБХ

14.02.2023

Официалната справка за всички регистрирани животни, към 1 февруари на текущата година (2023-та), в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, е публикувана на интернет страницата на БАБХ. Справката е достъпна на интернет страницата на БАБХ в рубрика: „За бизнеса“, подрубрика: „За земеделските производители“, подрубрика: „Справка по чл. 37м ал. 3 от...

към новината →

НСОРБ консултант

Предоставянето на БФП по европейските програми за периода 2021 - 2027

Предоставянето на БФП по европейските програми за периода 2021 - 2027

16.02.2023

На 13 февруари влезе в сила Постановление №23 за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) за програмен период 2021 - 2027 г.

Приет е нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Приет е нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

17.02.2023

В ДВ бр. 11 от 2023 г. бе обнародван Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Законът е предвиден в Националния план за възстановяване и устойчивост и въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.

На фокус

Розовото масло – природен продукт или „опасно вещество“

Розовото масло – природен продукт или „опасно вещество“

17.02.2023

Притесненията за евентуалното възприемане на второто определение започнаха още през септември м.г. Тогава евродепутатът Кристина Местре Мартин Де Алматро отправя писмено питане към Европарламента за подготвяната ревизия на европейското законодателство по отношение на етеричните масла. Има опасност те да попаднат в класификатори на потенциално „опасни вещества“. Досега етеричните масла са считани за естествени комплексни вещества. Дори обработката им става с помощта на присъщ състав от естествени молекули, без никакви химически добавки.

Предстоящо

Семинар на тема адаптация към изменението на климата

Семинар на тема адаптация към изменението на климата

14.02.2023

Националното сдружение на общините в Република България организира, съвместно с Конвента на кметовете, семинар на тема „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“ . Тематичният фокус ще бъде върху специфични климатични рискове и съответните решения за адаптиране, както и възможности за национално финансиране. Първият панел е посветен на представяне на...

към новината →

Националната среща на общинските експерти по образование –  с девето издание

Националната среща на общинските експерти по образование – с девето издание

22.02.2023

На 14 и 15 март в гр. Бургас, хотел „България“ ще се проведе IX-та Национална среща на общинските експерти по образование . Целта на събитието е общинските експерти, съвместно с експерти от централната власт, да дискутират в работен режим всички актуални въпроси и проблеми, свързани с отговорностите на общините в областта на предучилищното и училищното образование. За участие във...

към новината →

Министерство на енергетиката организира семинар, посветен на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност

Министерство на енергетиката организира семинар, посветен на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност

16.02.2023

Министерството на енергетиката организира на 20 февруари във Варна семинар на тема „Инструменти и добри практики за реализиране на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност“. Събитието ще бъде открито от министъра на енергетиката Росен Христов. Ще бъдат представени националните мерки за намаляване на брутното потребление и търсенето на електроенергия през върховите часове, които...

към новината →
Потенциалът на културата като инструмент за регионално развитие и промяна

Потенциалът на културата като инструмент за регионално развитие и промяна

17.02.2023

На 21 февруари 2023 г. /вторник/ от 9,00 часа в Ивент център „Миссиа“ /София, ул. „Мизия“ 23/ ще бъде представено Национално представително социологическо изследване за участието на българските граждани в културни дейности.

С подкрепата на НСОРБ

„Нестле за по-здрави деца“

„Нестле за по-здрави деца“

17.02.2023

„Нестле за по-здрави деца“ е образователна програма, която има за цел да насърчи балансираното хранене и активния начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години. Инициативата се осъществява с подкрепата на три министерства – на образованието и науката, на младежта и спорта и на здравеопазването, както и на редица неправителствени организации. През 2018 година програмата разшири своя обхват и влезе в учебните заведения в цялата страна, а през 2019-та за пръв път достига и до детските градини. През годините е обхванала активно над 70 000 деца и 450 учебни заведения в цялата страна.

Медиите за нас

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община: София ще разшири капацитета за разделно събиране на отпадъци

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община: София ще разшири капацитета за разделно събиране на отпадъци

16.02.2023

Общината ще представи два проекта за финансиране с оставащите средства по ОП „Околна среда“ след прекратяване на процедурата за изграждане на РДФ-инсталация за производство на енергия в „Топлофикация София“ – за разширяване на капацитета за разделно събиране на отпадъци и за изграждане на жп връзка за транспортиране на РДФ-горивото от завода за преработка на отпадъци до циментовите заводи....

към новината →

Елин Радев, кмет на Доспат: Промените в Закона за горите са в ущърб на хората

Елин Радев, кмет на Доспат: Промените в Закона за горите са в ущърб на хората

14.02.2023

Кметът коментира, че хората ще трябва всяка година да подават заявления за включване в списъка за дърва за огрев, докато досега са се ползвали налични списъци, които се актуализират всяка година. Друго неудобство ще бъде изискването за физическите лица да притежават документ за правоспособност за работа с моторни триони, за да могат да добиват сами дървата за огрев.  Ако нямат този...

към новината →

Иван Лазаров, кмет на Вършец: 2022-ра беше година на успешно изпълнени проекти, но и на тежко наводнение

Иван Лазаров, кмет на Вършец: 2022-ра беше година на успешно изпълнени проекти, но и на тежко наводнение

16.02.2023

През миналата година във Вършец е открит първият у нас палеопарк с макети на праисторически животни, ремонтирана е главната улица „Република“ и известната алея на чинарите. Броят на туристите се е увеличил през годината, културният живот също е разнообразен с много нови прояви, разказа той. В периода 10-12 юни обаче поройните дъждове вдигнаха многократно нивото на река Ботуня във Вършец и тя...

към новината →

Новини по програми и проекти

Изпълнението на Програмите по ЕСИФ 2014- 2020

Изпълнението на Програмите по ЕСИФ 2014- 2020

13.02.2023

На 31 януари Европейската комисия публикува Доклада си за 2021 г. за изпълнението на Програмите, съфинансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014 - 2020 https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2023)22&lang=en Докладът представя резултатите по програмите, докладвани от държавите-членки към 31 декември 2021 г., както и...

към новината →

ИА „Програма за образование“ ще е Структура за наблюдение и докладване по ПВУ

ИА „Програма за образование“ ще е Структура за наблюдение и докладване по ПВУ

13.02.2023

Със заповед на министъра на образованието и науката от 18 януари, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е определена за Структура за наблюдение и докладване (СНД) за четирите инвестиции по стълб 1 „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост: „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“, „Модернизиране на образователна инфраструктура“, „Младежки центрове“...

към новината →

Оценката на мерките за деинституционализация по ОПРЧР

Оценката на мерките за деинституционализация по ОПРЧР

13.02.2023

На интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  (ОПРЧР) -  https://esf.bg/otsenka/ е публикуван доклад от „Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация, финансирани в рамките на приоритетна ос 2 на ОПРЧР 2014-2020”. Докладът описва в каква степен подкрепата от Европейския социален фонд е подпомогнала процесите по...

към новината →

Обществено обсъждане на ИГРП на ОПРР и ПРР за 2023 г.

Обществено обсъждане на ИГРП на ОПРР и ПРР за 2023 г.

15.02.2023

На http://www.bgregio.eu/novini.aspx е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). ИГРП на ОПРР за 2023 г.: Включена е една процедура за директно предоставяне на БФП с допустими кандидати бенефициентите по...

към новината →

Увеличен е бюджетът за топлия обяд

Увеличен е бюджетът за топлия обяд

17.02.2023

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, информира за  изменение в Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне „Топъл обяд“: hhttps://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/ . Промяната се изразява в увеличаване на общия размер на безвъзмездната финансова...

към новината →

Коментирайте Насоките за кандидатстване по Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

Коментирайте Насоките за кандидатстване по Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

16.02.2023

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по  Приоритет 2 „По-зелен регион“ по Програма Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027 на: https://interregviarobg.eu/en/launching-for-public-consultation-of-the-applicants-guide-dedicated-to-the-competitive-call-for-operations-under-po-2-in-the-context-of-interreg-vi-a-romania-bulgaria-programme Предвижда се проекти да се депозират и по...

към новината →

Общини от Финландия и Латвия търсят партньори по „Интеррег Европа“ 2021 - 2027

Общини от Финландия и Латвия търсят партньори по „Интеррег Европа“ 2021 - 2027

13.02.2023

Град Са вонлина (Финландия) търси партньори – регионални и местни власти – по проект MULTILOC, за кандидатстване по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027. Проектът има за цел да оцени и подобри политиките, насърчаващи привличането и задържането на експерти и професионалисти, работещи в МСП и институциите, за научна и развойна дейност, като двигател за регионално развитие....

към новината →

Италианска община търси партньор по програма ЕРАЗЪМ+

Италианска община търси партньор по програма ЕРАЗЪМ+

13.02.2023

Италианската Община Нарни (Умбрия), търси партньори за консорциум в рамките на програма ЕРАЗЪМ+ (2023) - Европейски спортни събития с нестопанска цел. ТИП: Местни събития ИДЕНТИФИКАТОР: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE. Проектът, със заглавие е ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДСКИ ИГРИ НА ОТКРИТО (с акроним: G.E.C.O.), насърчава приемането на здравословен начин на живот и физическа активност, чрез...

към новината →

Агенцията за планиране на Малта търси партньори

Агенцията за планиране на Малта търси партньори

13.02.2023

Националната агенция за пространствено (морско, градско, селско) планиране на Малта ( www.pa.org.mt ) има интерес за включване в проектна идея по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027. Тематичните области, в които Агенцията желае да установи партньорства, са: научен и иновационен капацитет; зелени пътувания; умни градове; подобрено управление; дигитализация; образование...

към новината →

Новини от общините

Общински институт „Старинен Пловдив“ започна образователни турове за ученици от гимназията по туризъм в града

Общински институт „Старинен Пловдив“ започна образователни турове за ученици от гимназията по туризъм в града

14.02.2023

Общинският институт „Старинен Пловдив“ и Професионалната гимназия по туризъм „Асен Златаров“ в Пловдив подписаха „Споразумение за партньорство“, целта на което е да се развиват двустранните отношения между двете институции за провеждане на различни културни и образователни инициативи в сферата на културния туризъм. Ще се организират поредица ежеседмични образователни турове из обектите на...

към новината →

Община Костинброд с реални стъпки за промяна на образователния профил

Община Костинброд с реални стъпки за промяна на образователния профил

13.02.2023

Кметът на община Костинброд и възпитаник на УНСС Трайко Младенов се срещна с ректора на Университета проф. д-р Димитър Димитров за подкрепа в развитието на квалификацията на специалистите в общинската администрация. След проведен икономически форум в общината, на която местният бизнес е изразил притеснение, че трудно се справя с намирането на кадри, кметът на община Костинброд Трайко...

към новината →

С Дионисиеви празници в Мездра отбелязаха празника на виното

С Дионисиеви празници в Мездра отбелязаха празника на виното

14.02.2023

В навечерието на Трифон Зарезан - 14 февруари по стар стил, в Археологически комплекс „Калето” в гр. Мездра се състояха традиционните Дионисиеви празници. Организатори на събитието, което се провежда ежегодно от 2015 г. насам, са Община Мездра и Археологически комплекс „Калето“. Празникът на виното събра множество граждани и гости на комплекса, който е един от 100-те Национални туристически...

към новината →

Автобусните спирки в Куклен ще носят имената на национални герои

Автобусните спирки в Куклен ще носят имената на национални герои

14.02.2023

Вече са готови проектите за обновяване на автобусните спирки в Куклен. Първите четири спирки в града ще имената на национални герои и на бележити българи. Ликовете на Христо Ботев, Иван Вазов, Паисий Хилендарски и Николай Хайтов ще бъдат изобразени на ремонтираните съоръжения. “През годините автобусните спирки за съжаление често са обект на вандалски прояви. С ремонтирането на спирките и...

към новината →

Община Бургас внедри в работния процес система за управление с поглед (eye tracker) на компютър или таблет

Община Бургас внедри в работния процес система за управление с поглед (eye tracker) на компютър или таблет

17.02.2023

Община Бургас внедри в работния процес най-новата и дългоочаквана придобивка - система за управление с поглед (eye tracker) на компютър или таблет. Така администрацията се превръща в първата в страната, а и една от първите в света публични институции, която въвежда подобно решение. Целта е създаване на достъпна виртуална и информационна среда за хора с физически, сетивни и интелектуални...

към новината →

Главният архитект на София ще участва в представянето на идеи за обновяване на гаровите райони

Главният архитект на София ще участва в представянето на идеи за обновяване на гаровите райони

16.02.2023

На 20 февруари /понеделник/ от 10,30 часа екипът на ГРАДОСКОП  ще представи следващите стъпки от дългосрочната ни инициатива Зеленият преход на гарите, насочени към устойчиво развитие на райноте около железопътните гари. Пилотните територии, за които интердисциплинарният екип разработва конкретни предложения, са около Сточна гара и гара Подуяне-разпределителна в София. Година от старта на...

към новината →

Международна дейност

Местните лидери от Комисия ENVE посочиха своите основни приоритети за 2023 – справяне със замърсяването и енергийната криза

Местните лидери от Комисия ENVE посочиха своите основни приоритети за 2023 – справяне със замърсяването и енергийната криза

17.02.2023

Справяне със замърсяването на градските води, изменение на Директивата за намаляване на вредното влияние на азбест и подобряването на качеството на въздуха бяха трите основните теми, обсъдени от Комисията ENVE към Европейския комитет на регионите (КР) на 14 февруари. В заседанието участваха кметът на Ловеч Корнелия Маринова и съветникът от Столичния общински съвет Малина Едрева. Рафал...

към новината →

Председателят на Комитета на регионите и председателят на Комисия COTER обединени в защита на бъдещето на политиката на сближаване

Председателят на Комитета на регионите и председателят на Комисия COTER обединени в защита на бъдещето на политиката на сближаване

17.02.2023

Комитетът на регионите е първата институция на ЕС, която започва дискусия за това как да се укрепи регионалната политика на ЕС през следващото десетилетие. Председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Вашку Алвеш Кордейро и председателят на Комисията за политиката на териториално сближаване и бюджета на ЕС ( COTER) Емил Бок бяха назначени за съдокладчици на становището...

към новината →

Регионалните и местните лидери предупреждават, че индустриалният преход крие рискове за МСП, ако териториалното въздействие бъде пренебрегнато

Регионалните и местните лидери предупреждават, че индустриалният преход крие рискове за МСП, ако териториалното въздействие бъде пренебрегнато

17.02.2023

Европейската индустриална политика и нейното въздействие върху регионите и градовете, включително стратегиите за преквалификация на работниците в рамките на зеления преход, реформата на рамката за икономическо управление и подобряването на оперативната съвместимост на публичния сектор, бяха основните теми, обсъдени по време на заседанието на Комисията за икономическа политика ( ECON ) на...

към новината →
Кметове от Родопите с призив към Европа за повече помощ за пострадалите от земетресението

Кметове от Родопите с призив към Европа за повече помощ за пострадалите от земетресението

17.02.2023

Кметовете на Джебел, Рудозем и Белица, които представят България в Комитета на регионите в Брюксел, изпратиха писмо до председателите на Европейската комисия, Европейския съвет и ЕП-Урсула фон дер Лайен, Шарл Мишел и Роберта Мецола с призив за увеличаване на хуманитарната помощ и активизиране на фондовете за подпомагане при кризисни ситуации за Турция и Сирия, съобщава БНР.  

Турският град, който не пострада от земетресението

Турският град, който не пострада от земетресението

17.02.2023

Град Ерзин се намира в най-засегнатата от земетресението турска провинция Хатай, недалеч от епицентъра на опустошителния трус. Животът в грaда с около 40 000 жители е динамичен. Наричат го градът на чудото – без жертви и разрушения.

Зелената сделка

Община Пловдив очаква предложенията на гражданите по новия план за устойчива градска мобилност

Община Пловдив очаква предложенията на гражданите по новия план за устойчива градска мобилност

16.02.2023

Какви са очакванията и предложенията на гражданите и гостите на Пловдив? Това пита екипът, който разработва Плана за устойчива градска мобилност. Анкетата цели събиране на информация относно транспортното поведение, очакванията и предложенията на гражданите и гостите на града във връзка с градската мобилност в Пловдив. Отговорите на всички, включили се в анкетата, са анонимни и получените...

към новината →

Община Ямбол търси доброволци за "зелени патрули"

Община Ямбол търси доброволци за "зелени патрули"

16.02.2023

Нека заедно следим за чистотата в нашия град - с този призив Община Ямбол започва набирането на доброволци за „зелен патрул“. Те ще следят за нерегламентирани сметища и непозволено изхвърляне на отпадъци, проблеми с контейнерите за смет и горене на отпадъци, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Изискванията за кандидатите са да бъдат над 18-годишни и неосъждани. Трябва да представят...

към новината →

Община Разлог инвестира в 400 енергоспестяващи улични лампи

Община Разлог инвестира в 400 енергоспестяващи улични лампи

16.02.2023

След подмяната на около 1300 осветителни тела по централните улици в град Разлог и малките населени места от общината и доказания ефект за намаляване на електропотреблението, Община Разлог закупи още нови улични лампи. Технологията на новите осветителни гарантира намаляване на електропотреблението с 50% без това да се отразява на осветеността по улиците. Новите улични лампи в Разлог...

към новината →