ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 5 / 03-02-2023г.

Дейността на НСОРБ

НСОРБ настоява за компенсиране на общините, потребяващи природен газ

НСОРБ настоява за компенсиране на общините, потребяващи природен газ

30.01.2023

НСОРБ за пореден път се обърна към Министерство на енергетиката с настояване да бъдат намерени механизми за подкрепа на бюджетните организации, вкл. и на общините, за справяне с високите цени на отоплението с природен газ. Изпратеното писмо е третото, с което НСОРБ информира МЕ, че в над ¼ от общините, публичните сгради  се отопляват с природен газ и настоява за допълнителна подкрепа от страна...

към новината →

Над 50 общини заявиха участие в проекта на НСОРБ за дигитализиране на информационни масиви

Над 50 общини заявиха участие в проекта на НСОРБ за дигитализиране на информационни масиви

03.02.2023

До 10 февруари е срокът за включване в проект „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни”, който се изпълнява от НСОРБ с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Сдружението е основен изпълнител на дейността „Дигитализация на масиви в общините“ - дигитализация на съхранявани на хартиен носител от общините и...

към новината →

НСОРБ и общините подпомагат създаването на Академия за фондовете на ЕС

НСОРБ и общините подпомагат създаването на Академия за фондовете на ЕС

02.02.2023

Заместник-изпълнителният директор на НСОРБ и експерти от екипа на Сдружението участваха в среща по създаването на Академия за фондовете на ЕС. В събитието, организирано от Института по публична администрация (ИПА) и Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027, активно се включиха и кметът на община Ловеч Корнелия Маринова, заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев,...

към новината →
Сто общински служители получиха сертификати от първите  дистанционни обучения за 2023 г.

Сто общински служители получиха сертификати от първите дистанционни обучения за 2023 г.

02.02.2023

Успешно приключиха първите дистанционни обучения, организирани от НСОРБ в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Първи за 2023 г. стажанти в общините и в НСОРБ

Първи за 2023 г. стажанти в общините и в НСОРБ

01.02.2023

Общините Самоков и Панагюрище приеха първите за годината студенти по линия на Стажантската програма на НСОРБ.

Пожелаваме им успех!

Актуално

Президентът насрочи парламентарни избори за 2 април и назначи нов служебен кабинет

Президентът насрочи парламентарни избори за 2 април и назначи нов служебен кабинет

02.02.2023

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Румен Радев подписа указ за разпускането на 3 февруари 2023 г. на 48-ото Народно събрание. Държавният глава насрочва парламентарни избори за 2 април 2023 г.  В Държавен вестник брой 11 , от дата 2 февруари са обнародвани три указа на Президента: ∙  Указ №27 на Президента на Република България за назначаване на служебно правителство...

към новината →

Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г

Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г

02.02.2023

Централната избирателна комисия публикува Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., приета с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК. Хронограмата може да видите на страницата на Централната избчирателна комисия:  https://www.cik.bg/

към новината →

Компенсациите за високите цени на електроенергията продължават до края на м. март

Компенсациите за високите цени на електроенергията продължават до края на м. март

01.02.2023

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на електроенергията ще продължи до края на м. март 2023 г. Това реши правителството на днешното си заседание, одобрявайки програма за компенсиране за периода 1 януари 2023 - 31 март 2023 г., съобщават от правителствената пресслужба. Програмата надгражда...

към новината →

Временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на България се удължава с една година

Временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на България се удължава с една година

01.02.2023

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 144 от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България, с което действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на Република България се удължава с една година, считано до 4 март 2024 г.,...

към новината →

Мерки в детски градини и училища в периода на висока заболеваемост от скарлатина и варицела

Мерки в детски градини и училища в периода на висока заболеваемост от скарлатина и варицела

01.02.2023

В НСОРБ постъпи писмо от държавния здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, д.м. (изх. № 63-00-20/30.01.2023г.) по повод отчитаната в страната висока заболеваемост от скарлатина и варицела в детски градини и училища. Болшинството от заболелите са деца на възраст 1 – 9 г. Регистрирани са множество взривове на заболявания поради близкия контакт в организираните колективи и високия индекс,...

към новината →

Важни изменения в Закона за горите!

Важни изменения в Закона за горите!

02.02.2023

В Държавен вестник № 11 от 02.02.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. С него се въвеждат важни изменения в реда и условията по организация и изпълнение на ежегодната кампания за осигуряване на населението с дърва за огрев. Въвеждат се редица нови срокове и ангажименти на участващите страни, особено по отношение на публичност и координация. Тези изменения...

към новината →
Механизъм гарантира, че институциите ще работят заедно по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Механизъм гарантира, че институциите ще работят заедно по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

03.02.2023

Утвърден е Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти. Той е разработен от междуинституционална работна група в състав представители на пет министерства – на правосъдието, на вътрешните работи, на труда и социалната политика, на здравеопазването и на образованието и науката, Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Агенция за качеството на социалните услуги и НСОРБ.

Предстоящо

Предстои първото важно събитие в туристическия календар на общините - „ВАКАНЦИЯ & СПА експо“

Предстои първото важно събитие в туристическия календар на общините - „ВАКАНЦИЯ & СПА експо“

31.01.2023

“Динамика и доверие!“ е мотото на 39-тото издание на международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА. Тази година изданието ще се проведе от 15 до 17 февруари в Интер Експо Център в София и ще открие сезона на туристическите събития в България. “Ваканция и СПА експо” се организира от Прим Експо и е под егидата на Министерство на туризма. Събитието отново ще събере под един покрив...

към новината →

Уебинар за трансгранична възобновяема енергия

Уебинар за трансгранична възобновяема енергия

30.01.2023

На  13 февруари 2023г. от 11:00 ч. до 13:00 г. (българско време ) Европейският комитет на регионите организира онлайн семинар по Програмата за трансгранична възобновяема енергия (CB RES). Събитието е част от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).  CB RES е новосъздадена програма на МСЕ, чиято цел е да насърчи навлизането на възобновяема енергия чрез предоставяне на финансова подкрепа за...

към новината →

Предстояща онлайн конференция ,,Живот в граничните региони – справяне с предизвикателствата“

Предстояща онлайн конференция ,,Живот в граничните региони – справяне с предизвикателствата“

02.02.2023

Европейският трансграничен граждански алианс (Committee of the regions, AEBR, MOT и CESCI) организира конференция на тема "Да живеем в граничните региони – справяне с предизвикателствата". Тя ще се проведе в хибриден формат, в Европейския комитет на регионите и онлайн, на 17 април 2023 г., следобед. Въпреки десетилетията на европейска интеграция, продължават да съществуват правни и...

към новината →

Информационни дни по проектите подкрепящи хората с увреждания

Информационни дни по проектите подкрепящи хората с увреждания

02.02.2023

Агенцията за хората с увреждания (АХУ), организира онлайн информационни дни по програмите, които финансират проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция  и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/home/ . По време на събитията, участниците ще могат да се запознаят с програмите и да зададат въпроси, свързани с условията на...

към новината →

АХУ организира онлайн „Ден на отворените врати“ във връзка с обявен конкурс за финансиране на проекти

АХУ организира онлайн „Ден на отворените врати“ във връзка с обявен конкурс за финансиране на проекти

30.01.2023

Във връзка с обявения от Агенция за хората с увреждания конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти,  на 21.02.2023 г., от 14.00 ч . ще се проведе онлайн събитие – „Ден на отворените врати“ за потенциални кандидатстващи по тази програма. Събитието ще бъде под формата на уебинар в платформата ZOOM. Програмата на...

към новината →

Медиите за нас

Емил Кабаиванов: До края на лятото в карловските села може да има нови и укрепени речни корита, както и мостови съоръжения

Емил Кабаиванов: До края на лятото в карловските села може да има нови и укрепени речни корита, както и мостови съоръжения

30.01.2023

Преди пет дена   в двете карловски села – Богдан и Каравелово, отново бе обявено частично бедствено положение. Багери и самосвали изгребват натрупали се отново наноси в коритата. Пясъкът и земната маса се свличат от дъждовните води от Средна гора и така се повишава нивото на водата в деретата, обясни пред БНР кметът на Карлово Емил Кабаиванов.  Той допълва, че за речните корита в селата е...

към новината →

Трайко Младенов, кмет на Костинброд: Трудови борси могат да помогнат българи от западните покрайнини да работят в общината

Трайко Младенов, кмет на Костинброд: Трудови борси могат да помогнат българи от западните покрайнини да работят в общината

30.01.2023

Трудови борси могат да насочат българи от западните покрайнини да работят на територията на община Костинброд, каза кметът Трайко Младенов по повод проведената конференция на тема "Инвестиции и развитие на Костинбод". По думите му, много е важно да се облекчи трудовото законодателство, за да може по-лесно да дойдат хората от там, които да работят на територията на общината. Кметът добави,...

към новината →

Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на Троян: Нямаше да бъде толкова трудно за българските общини, ако процесът на децентрализация се беше случил

Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на Троян: Нямаше да бъде толкова трудно за българските общини, ако процесът на децентрализация се беше случил

30.01.2023

Кметът на Троян Донка Михайлова коментира в предаването "Делници" с водещ Николай Колев постигнатите резултати в последните години от общинския екип, както и предизвикателствата пред местните власти в условия на липсващ държавен бюджет. Тя заяви, че се забелязва положителната тенденция младите хора да се връщат в Троян след завършване на висшето си образование, за да създадат семейство....

към новината →

Btv излъчи документален филм за един от наболелите проблеми в образованието

Btv излъчи документален филм за един от наболелите проблеми в образованието

30.01.2023

„Училища на кръстопът“ е документален филм на журналистката Николета Хаджийска, който разказва за трудното оцеляване на училищата в малките населени места. Демографската криза и емиграцията обричат все по-голям брой образователни институции на заплахата от закриване. Със затварянето на училището секва животът в селищата, категорична е авторката на филма, който бе излъчен в рубриката „Btv...

към новината →

Генчо Генчев, кмет на Свищов: Общината е готова да заеме своето място при изграждането, управлението и мениджмънта на индустриална зона

Генчо Генчев, кмет на Свищов: Общината е готова да заеме своето място при изграждането, управлението и мениджмънта на индустриална зона

31.01.2023

Община Свищов е готова да заеме своето място по отношение на изграждането, управлението и мениджмънта на индустриална зона, с която да привлече инвеститори. Това каза в интервю за БТА д-р Генчо Генчев, кмет на Свищов, Той сподели впечатления от участието си в международния форум, организиран от Българската агенция за инвестиции (БАИ) в Истанбул миналата седмица. На форума община Свищов...

към новината →

Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин: "Успяхме да постигнем със синергия, нашите деца да останат да живеят и работят тук"

Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин: "Успяхме да постигнем със синергия, нашите деца да останат да живеят и работят тук"

01.02.2023

„Общината и градът Елин Пелин се променят за добро. Наследили сме едно изключително добро наследство от гледна точка на нашите традиции и култура. Имаме дух, който е уникален не само за България, но и за света“, заяви за БГНЕС Ивайло Симеонов, кмет на Общината. „Вследствие на това, че загърбихме почти всички различия, дори и политически, ние обединихме усилия, за да може всички наши деца да...

към новината →

Новини по програми и проекти

Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение на европрограмите

Предстоящи заседания на Комитетите за наблюдение на европрограмите

30.01.2023

В периода 2-9 февруари, ще се проведат 4 заседания на Комитетите за наблюдение по европрограмите. На 2  февруари в гр. Солун  ще заседава Съвместният комитет за наблюдение по  Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014-2020 г.  Комитетът ще разгледа информация за актуалното изпълнение на Програмата. За дискусия и одобряване от Комитета, е предвидено...

към новината →

Презентация на процедурата за енергийното обновяване на публичния сграден фонд по ПВУ

Презентация на процедурата за енергийното обновяване на публичния сграден фонд по ПВУ

30.01.2023

Представената на 27 януари 2023 г., в гр. Бургас , от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, презентация на условията за кандидатстване и изпълнение по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, по Плана за възстановяване и устойчивост, можете да намерите ТУК .

към новината →

Набират се проекти за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите по ПВУ

Набират се проекти за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите по ПВУ

31.01.2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува пакет документи за кандидатстване по процедура чрез подбор „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ)-...

към новината →

Крайни срокове за кандидатстване с европроекти през февруари

Крайни срокове за кандидатстване с европроекти през февруари

31.01.2023

През февруари изтичат крайните срокове за кандидатстване на общините по общо 5 процедури за набиране на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС. Три от процедурите са по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а останалите две по програмите с европейско финансиране за периода 2014-2020 и 2021-2027. Процедурите по хронологичен ред според крайния им срок за кандидатстване: 15...

към новината →

Определен е УО на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони

Определен е УО на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони

02.02.2023

Със свое решение от 1-ви февруари, Министерският съвет определи Управляващия орган (УО) на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР)- https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-01-02-2023-g Функциите на УО на Стратегическия план, ще се изпълняват от...

към новината →

Проучване на обществената осведоменост за ОПРР

Проучване на обществената осведоменост за ОПРР

02.02.2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проучване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.(ОПРР). Целта му е да се измери нивото на обществената информираност за Програмата, в т.ч. на проекти на местно ниво подкрепени от нея. Проучването e под формата на анонимна онлайн анкета , съставена от 17 въпроса, включително такива по отношение на...

към новината →

Констатирани нередности през 2022 г. по еврофондовете

Констатирани нередности през 2022 г. по еврофондовете

03.02.2023

Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ публикува Анализ на установените от Одитния орган нередности, докладвани на Европейската комисия през 2022 г.:   http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25   Материалът обхваща програмите, съфинансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско...

към новината →

Изменения на Плановете за възстановяване в контекста на REPowerEU

Изменения на Плановете за възстановяване в контекста на REPowerEU

03.02.2023

На 1-ви февруари, Европейската комисия разпространи Насоки за държавите - членки за изменение на Националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ), в контекста на REPowerEU ( https://www.namrb.org/bg/aktualno/sporazumenie-po-repowereu ). Насоките: https://commission.europa.eu/publications/guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en , в обем от около 60 страници,...

към новината →

Одобрени са 107 проектни предложения за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Одобрени са 107 проектни предложения за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

03.02.2023

С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93 659 от 01.02.2023 г. са одобрени за финансиране 107 проектни предложения за подготвителни дейности по процедура в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно...

към новината →

Новини от общините

Стара Загора изгражда монумент на духовните покровители на Европа

Стара Загора изгражда монумент на духовните покровители на Европа

31.01.2023

Община Стара Загора обяви открит конкурс за изготвяне на цялостно обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник, увековечаващ личностите, делото и приноса на Светите братя Кирил и Методий - духовни покровители на Европа. Решението за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий „В основата е словото“ бе взето по време на октомврийското заседание на Общински съвет Стара...

към новината →

Община Ловеч продуцира филма „Слънчев бряг - експрес към ада“

Община Ловеч продуцира филма „Слънчев бряг - експрес към ада“

31.01.2023

Община Ловеч представя документалния филм „Слънчев бряг - експрес към ада“. Лентата разказва за един от концлагерите в Източна Европа – „Слънчев бряг“. Премиерата е днес /31.01.2023 г./ от 17,30 ч. в ловешкото кино „Космос“. Премиерата е част от събитията, посветени на 1 февруари, когато почитаме жертвите на комунизма. Продуценти на „Слънчев бряг - експрес към ада“ са Община Ловеч и „Файв...

към новината →

Първа копка на аквапарк и хотелски комплекс направиха в центъра на Баните

Първа копка на аквапарк и хотелски комплекс направиха в центъра на Баните

30.01.2023

Кметът на община Баните Павлин Белчев и областният управител на Смолян Стефан Сабрутев направиха официална първа копка на изграждане на аквапарк и хотелски комплекс в центъра на Баните. "На мястото на съществуващият доскоро басейн и водна пързалка започват строителни дейности, които ще променят облика на центъра на Баните и ще се предоставят качествени туристически услуги. Да пожелаем успех...

към новината →

Кметът на Джебел Неджми Али към МРРБ: Нужни са спешни ремонти на участъци от републиканската пътна мрежа

Кметът на Джебел Неджми Али към МРРБ: Нужни са спешни ремонти на участъци от републиканската пътна мрежа

31.01.2023

Необходими са спешни ремонти по републиканската пътна мрежа в община Джебел. Отлагането им ще доведе до още по-голямо оскъпяване на дейностите по рехабилитация на участъците, ползвани от хиляди жители в региона, алармира кметът на общината Неджми Али. Той изпрати писма до министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков и Агенция „Пътна инфраструктура“. В тях се визира тежкото състояние...

към новината →

Община Бургас ще предостави здравни услуги от разстояние чрез телемедицина на трудноподвижни и самотно живеещи възрастни граждани

Община Бургас ще предостави здравни услуги от разстояние чрез телемедицина на трудноподвижни и самотно живеещи възрастни граждани

31.01.2023

Община Бургас ще предостави здравни услуги от разстояние чрез телемедицина на трудноподвижни и самотно живеещи възрастни граждани, които са потребители на социалните заведения в града. Предложението е на кмета Димитър Николов и получи единодушната подкрепа на общинските съветници днес. Мотивите за проектното предложение са увеличаващият се брой на трудноподвижните и самотно живеещи...

към новината →

Общинският съвет в Шумен отхвърли искането за референдум за по-голяма финансова самостоятелност на кметство и повече правомощия на кмета му

Общинският съвет в Шумен отхвърли искането за референдум за по-голяма финансова самостоятелност на кметство и повече правомощия на кмета му

31.01.2023

Само с един "въздържал се" шуменските общински съветници отхвърлиха предложението на кмета на село Мадара Неделчо Неделчев за провеждането на нов местен референдум за по-голяма финансова независимост на селото. Докладната бе гледана за втори път, тъй като бе отложена с мотивите, че три от въпросите в референдума противоречат на Закона за местното самоуправление и местната администрация и не...

към новината →

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова връчи ключовете на първите новодомци в новите общински социални жилища

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова връчи ключовете на първите новодомци в новите общински социални жилища

01.02.2023

„Бъдете преди всичко здрави! Да Ви е уютно и много спокойно тук!“, пожела кметът на младите семейства. Новодомците обещаха да пазят и да разхубавяват новите си домове. Жилищата са обзаведени с  всичко необходимо за удобен живот, за децата са осигурени учебни кътове. Десетте социални жилища бяха изградени в подкрепа на хора в нужда в община Казанлък, на които е трудно да намерят дом или са...

към новината →

Столична община започва почистването на вандалски надписи

Столична община започва почистването на вандалски надписи

01.02.2023

„Започваме да чистим София от драсканиците по фасадите, за да покажем колко красива е нашата столица със старите си сгради, строени по австрийски маниер, с архитектурните си шедьоври, които не могат да бъдат забелязани зад безобразните драсканици на хора без отговорност и отношение към околните“, каза председателят на Столичния общински съвет и член на УС на НСОРБ Георги Георгиев. Общината...

към новината →

Отваря безплатна детска писта в сърцето на Чепеларе

Отваря безплатна детска писта в сърцето на Чепеларе

01.02.2023

Възстановен е зимният център за начално обучение в местността „Дьортевото“ –Чепеларе. Посетителите ще ползват съоръженията безплатно. Реновираната малка писта в местността „Дьортевото“ се намира в сърцето на град Чепеларе, непосредствено до градския парк. Дължината и е приблизително 200 метра. Пистата е оборудвана с една новодоставена транспортна ски пътека, ще работи също и съществуващия...

към новината →

Международна дейност

Регионите и градовете се нуждаят от правила за прозрачност и достъп до данни, за да регулират краткосрочните наеми

Регионите и градовете се нуждаят от правила за прозрачност и достъп до данни, за да регулират краткосрочните наеми

01.02.2023

На 31 януари в Брюксел се проведе заседание на Комисията по природни ресурси ( NAT) на Европейския комитет на регионите (КР), в което участваха българските представители, кметовете на общините Белица, Горна Оряховица и Правец – Радослав Ревански, Добромир Добрев и Румен Гунински. Местните лидери обсъдиха възможностите и предизвикателствата пред туристическия сектор с представители други...

към новината →

Източното партньорство и свободата на медиите получиха предварителна подкрепа от комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите

Източното партньорство и свободата на медиите получиха предварителна подкрепа от комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите

03.02.2023

Комисията по гражданско управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) на Европейския комитет на регионите (КР) одобри препоръки за бъдещето на Източното партньорство и Европейския закон за свободата на медиите и започва работа по Пакета за разширяване. В заседанието на Комисията участваха и представителите на националната ни делегация, кметовете на общините Белица, Горна...

към новината →

Номинираните за наградата "Адамович" на Европейския комитет на регионите

Номинираните за наградата "Адамович" на Европейския комитет на регионите

02.02.2023

На пленарната зала сесията на Европейския комитет на регионите в Брюксел на 8 февруари ще бъде връчена наградата "Адамович". Инициативата на КР, в сътрудничество с Международната мрежа на градовете-убежища (ICORN) и град Гданск, цели да отличи ангажираността на градски лидери, изборни представители, длъжностни лица и обикновени граждани, които се борят срещу нетърпимостта, езика на омразата...

към новината →