ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 4 2023 г. / 27-01-2023г.

Дейността на НСОРБ

Студентски проекти – резултат от партньорството между НСОРБ, УАСГ и община Дряново

Студентски проекти – резултат от партньорството между НСОРБ, УАСГ и община Дряново

27.01.2023

На 20 януари студентите от две катедри на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – „История и теория на архитектурата“ и „Технология на архитектурата“, представиха общо четири проекта за развитието на Дряново. На събитието присъстваха кметът на общината Трифон Панчев, зам.-кметът Николай Карагьозов, главният архитект Драгомир Йосифов, директорът на дирекция „Архитектура,...

към новината →

Проучване на НСОРБ за размерите на ставките на местните данъци и такси през 2023 г.

Проучване на НСОРБ за размерите на ставките на местните данъци и такси през 2023 г.

25.01.2023

НСОРБ провежда своето традиционно проучване относно размерите на ставките на местните данъци и такси през 2023 г. Ще Ви бъдем благодарни, ако в срок до 06.02.2023 г. ( понеделник ) ни изпратите в електронен формат (EXCEL) попълнен формулярът, който можете да  изтеглете ТУК . Очакваме справките на на електронен адрес: pozicia@namrb.org

към новината →

Становище на НСОРБ по правилата за предоставяне на БФП по програмите 2021 - 2027

Становище на НСОРБ по правилата за предоставяне на БФП по програмите 2021 - 2027

23.01.2023

НСОРБ депозира становище по общественото обсъждане на проекта на Постановлението на Министерския съвет за определяне на детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027. В становището ни: Оценяваме положително регулациите запазващи основната част от...

към новината →
Допълнителни средства за обществен транспорт

Допълнителни средства за обществен транспорт

27.01.2023

Служебният кабинет взе решение за допълнително финансиране на общините, което да направи възможно намаляването на цените за обществения транспорт. За целта са отпуснати средства в размер на 73 млн. лв. Допълнителни 27 млн. лв. са компенсациите за т. нар. нерентабилни линии от междуселищния превоз. Двете постановления на МС са публикувани Държавен вестник - брой 9/ 27.1.2023 г. и влизат в сила от 1 февруари 2023 г.

Във връзка с прилагането на разпоредбите на актовете на МС на 26.01.2023 г. бе проведена работна среща между НСОРБ и вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев.

Проведени обучения на общински експерти за периода 23 - 27 януари

Проведени обучения на общински експерти за периода 23 - 27 януари

27.01.2023

Тази седмица в градовете Хасково, Разлог и Пловдив се проведоха четири обучения по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Актуално

Ангажименти на общините за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво по  чл. 35, ал.2 от Закона за социалните услуги

Ангажименти на общините за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво по чл. 35, ал.2 от Закона за социалните услуги

27.01.2023

Агенцията за социално подпомагане (АСП) предоставя утвърдена структура на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво във връзка с ангажименти по разработване на Националната карта на социалните услуги и в съответствие със задълженията на администрацията по чл. 41, ал. 3 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ) . Общинските администрации...

към новината →

Одобрена е бюджетната процедура за 2024 г.

Одобрена е бюджетната процедура за 2024 г.

25.01.2023

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2024 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси, с цел създаване на необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетното планиране. Определени са етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет, както и базата за...

към новината →

Ред и условия за достъпа на общините до средствата от МРРБ за 2023 г. за изработване на общи устройствени планове

Ред и условия за достъпа на общините до средствата от МРРБ за 2023 г. за изработване на общи устройствени планове

23.01.2023

Финансовото подпомагане на общините за изработване на проекти на ОУП продължава и през 2023 г. За целта Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предвидило финансиране, заложено в проектобюджета на Република България за 2023г. Съгласно одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в...

към новината →

Възможност за финансиране на геозащитни мерки и дейности от бюджета на МРРБ

Възможност за финансиране на геозащитни мерки и дейности от бюджета на МРРБ

23.01.2023

Министерство на регионалното развитие и благоустройството очаква от общините аргументирани предложения за финансиране на геозащитни мерки и дейности с финансови средства от инвестиционната програма на МРРБ. Обектите, предмет на финансиране от страна на министерството са за овладяване и преодоляване на неблагоприятни геодинамични процеси, включващи само регистрирани свлачища, абразионни...

към новината →

Открива се процедура за отпускане на социална помощ при кризисни ситуации

Открива се процедура за отпускане на социална помощ при кризисни ситуации

25.01.2023

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) прие Обявление за откриване на процедура за отпускане на социална помощ от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) на лица и семейства при кризисни ситуации като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие. Социалната помощ от ФЗС ще се отпуска за: Закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисна ситуация...

към новината →

Добри примери и полезни съвети за приобщаване на гражданите в управлението

Добри примери и полезни съвети за приобщаване на гражданите в управлението

26.01.2023

Сборник с добри практики и препоръки за разширяване на гражданското участие в работата на общините предоставят партньорите на НСОРБ от сдруженията „Форум гражданско участие“ (ФГУ) и „Деветашко плато“. Наръчникът „Активни граждани в селата – или пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини “ включва различни инструменти за привличане на хората в усилията на местната...

към новината →

На фокус

Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

24.01.2023

Приемането на Закона за българския жестов език през 2021 г. и произтичащите от него специфични изисквания към местните администрации провокираха НСОРБ и Столична община да предложат споделяне на ресурси за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.

НСОРБ консултант

Обнародвана е Наредбата с правилата за плащания по Програмите за периода 2021 - 2027

Обнародвана е Наредбата с правилата за плащания по Програмите за периода 2021 - 2027

24.01.2023

В Държавен вестник (брой 2/06.01.2023 г.), е обнародвана Наредба № Н-5 от 29 декември 2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

Предстоящо

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ за февруари

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ за февруари

23.01.2023

Вече може да се регистрирате за планираните за февруари дистанционни обучения, организирани от НСОРБ, в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От 6 февруари до 6 март 2023 г. ще се проведат...

към новината →

Варна е следващият домакин на регионалната конференция „Европа в България: Общо бъдеще“

Варна е следващият домакин на регионалната конференция „Европа в България: Общо бъдеще“

26.01.2023

Българската телеграфна агенция (БТА)  организира регионалната конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, който агенцията изпълнява с подкрепата на Европейската комисия в рамките на проект “EU in BG: Cohesion Future - Европа в България: Общо бъдеще”. Дискусията, посветена на новостите в Политиката на сближаване в Европейския съюз за периода 2021–2027 г. и постигнатите резултати...

към новината →

Среща на Форума на градовете 2023 г. в Торино

Среща на Форума на градовете 2023 г. в Торино

26.01.2023

Форумът на градовете е възможност за обмен на знания и опит в прилагането на градското измерение на Кохезионната политика. Мотото на тазгодишния форум е „Заедно за зелени и справедливи градове“ и е пряко свързано с актуалните новости в политиките и инициативите на ЕС за градско развитие. Конкретните теми на форума ще включат: Официален старт на Европейската градска...

към новината →
Бюджетни проблеми без бюджет

Бюджетни проблеми без бюджет

27.01.2023

На 2 и 3 февруари в София ще се проведе дискусионен форум по Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 48-ото Народно събрание на 23 декември 2022 г. Събитието се организира от „НСОРБ-Актив“ ЕООД.

С подкрепата на НСОРБ

Община Трявна е победителят в четвъртото издание

Община Трявна е победителят в четвъртото издание "Нестле За живей Активно" 2022

27.01.2023

Финалистите в конкурса „Нестле За живей Активно! 2022“ - общините Плевен, Трявна, Враца и Мизия, представиха своите дейности, насочени към активен начин на живот, и проектите, с които кандидатстват за наградата от 20 000 лв.  Премията се предоставя от компанията "Нестле България" за финансиране на  проект, свързан със здравословния и активен начин на живот и реализиран от община. Домакин на церемонията беше столичният Район "Красно село", който спечели конкурса за най-активен столичен район през 2022 г.

Медиите за нас

Държавата да съгласува ремонтите и затварянето на пътища с местните власти, отново настоява кметът на община Тунджа

Държавата да съгласува ремонтите и затварянето на пътища с местните власти, отново настоява кметът на община Тунджа

25.01.2023

С изявления пред медии от миналата година кметът на община Тунджа Георги Георгиев, член на УС на НСОРБ, настоява държавата да съгласува ремонтите и затварянето на пътища с местните власти. Конкретният повод за коментара му бе затвореният от ноември общински път за авиобаза „Безмер“ заради изграждане на железопътен надлез, което се очаква продължи до края на тази година. Кметът подчерта, че...

към новината →

Кметовете на Свищов, Павликени и Елена: проблемите във водоснабдяването са на път да удавят държавата

Кметовете на Свищов, Павликени и Елена: проблемите във водоснабдяването са на път да удавят държавата

23.01.2023

Безводието е проблем във Великотърновска област, който се изостря, особено в общините Павликени и Свищов. В малките населени места хората излизат на протести. Липсата на нови проучвания и сондажи доведе Павликени до парадокса – сменена водопроводна мрежа за милиони, по която няма какво да потече до чешмите на хората. „Национализацията“ в сектора задълбочава проблемите. Генчо Генчев, кмет на...

към новината →

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Липсва прозрачност какво налага повишаването на цената на водата

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Липсва прозрачност какво налага повишаването на цената на водата

23.01.2023

Искане да се преразгледа бизнес-плана и програмата на ВиК - Стара Загора  и съответно да се намали цената е внесла община Стара Загора, съобщи за Радио Стара Загора кметът Живко Тодоров. По думите му писмото вече е изпратено до областния управител и очаква в следващите седмици да бъде свикано общо събрание на Асоциацията на ВиК за област Стара Загора. Бившият областен управител е съдействал...

към новината →

Иванка Петрова, кмет на Смядово: Липсата на държавен бюджет затруднява работата на общината

Иванка Петрова, кмет на Смядово: Липсата на държавен бюджет затруднява работата на общината

25.01.2023

"Удовлетворение ми носи когато гост на града забележи колко е чисто, хубаво и подредено. Например, когато настанихме бежанци в Смядово, те бяха впечатлени. Въпреки, че не очаквах да бъда кмет повече от един мандат, миналите години не ми стигат, за да изпълня всички планове за съгражданите си. Винаги има какво повече да се свърши като работа", споделя кметът на Смядово Иванка Петрова в интервю...

към новината →

Атанас Балкански, кмет на Съединение: Развитието на инфраструктурата и осигуряването на привлекателна градска среда са приоритет за общината

Атанас Балкански, кмет на Съединение: Развитието на инфраструктурата и осигуряването на привлекателна градска среда са приоритет за общината

23.01.2023

Тази година общинската администрация ще работи за реализиране на дългогодишна мечта на хората от общината – изграждане на пречиствателна станция и канализация. „Няма да има по-щастлив човек от мен, ако в края на втория ми мандат е започнало строителството на този обект“, споделя кметът. Четете цялото интервю ТУК .

към новината →

Кметът Иван Алексиев стартира процедура по преразглеждане на концесията с Летище Бургас

Кметът Иван Алексиев стартира процедура по преразглеждане на концесията с Летище Бургас

23.01.2023

Кметът на община Поморие Иван Алексиев стартира процедура по преразглеждане на концесията с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – оператор на Летище Бургас, съобщава пресцентъра на общината. Решението на Алексиев е обусловено от факта, че до момента не са предприети никакви конкретни стъпки към откриване на нови въздушни маршрути от и до Летище Бургас и не се полагат достатъчно усилия за...

към новината →

Цветанка Йотина, кмет на Община Мирково: Със седене в канцеларията и получаване на заплата, нищо не става

Цветанка Йотина, кмет на Община Мирково: Със седене в канцеларията и получаване на заплата, нищо не става

23.01.2023

Пред fakti.bg кметът на Мирково споделя как се работи с методичност, упоритост и предледване на целта. В интервюто тя споделя и как в България може да се ремонтира четвъртокласна улична мрежа. "От Държавен фонд Земеделие имаме финансирани два проекта – за реализация на проекти за четвъртокласна пътна мрежа. Става въпрос за две от съставните села на община Мирково - само да припомня, че...

към новината →

Галина Стоянова, кмет на Казанлък: Спасяваме традиционното производство с подкрепа на френски партньори

Галина Стоянова, кмет на Казанлък: Спасяваме традиционното производство с подкрепа на френски партньори

24.01.2023

В интервю за Радио „Фокус“ кметът на Стара Загора и член на КС на НСОРБ Галина Стоянова коментира заплахите пред развитието на розопроизводството – бранш, който определя облика на цели региони в България. „Европейската комисия предвижда да оцени естествените субстанции, получени от земеделската дейност, като химически субстанции. Това ще засегне българското розово масло и не само него, а...

към новината →

Георги Лапчев, кмет на Царево: Странджа отдавна е забравена и там изчезващият вид е човекът

Георги Лапчев, кмет на Царево: Странджа отдавна е забравена и там изчезващият вид е човекът

24.01.2023

Жителите на южното Черноморие са обнадеждени от информацията, че АПИ започва ремонти по пътните отсечки Царево – Бургас и Царево – Малко Търново, макар, че кметът на община Царево е скептичен по темата. „12 години чакам този път като кмет и още толкова като гражданин“, споделя той в интервю за БНР и допълва: „Странджа отдавна е забравена и там изчезващият вид е човекът. Ако не можем да защитим...

към новината →

Румяна Иванова, зам.-кмет на община Добричка: Трансграничните проекти създават партньорства и развиват приятелства

Румяна Иванова, зам.-кмет на община Добричка: Трансграничните проекти създават партньорства и развиват приятелства

23.01.2023

Партньорствата, контактите и приятелствата, които се създават при изпълнението на трансгранични проекти, са много ценни и за двете страни. Това каза в интервю за БТА инж. Румяна Иванова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика“ на Община Добричка. Поводът е проект „Хършова – Добричка: Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез...

към новината →

Алиш Арифов, кмет на с. Бисерци: Важно е хората да се чувстват свободни и щастливи

Алиш Арифов, кмет на с. Бисерци: Важно е хората да се чувстват свободни и щастливи

23.01.2023

Всяка петъчна вечер събира жителите на кубратското село Бисерци в читалището – на хоро. Инициатор, учител и вдъхновител на любителите на народното творчество е кметът на селото Алиш Арифов. Според него жаждата на хората да бъдат заедно, да общуват помежду си ги води в клуба за народни танци. Кметът Алиш Арифов лично води хорото. Слави се като танцьор, актьор и певец, а преди да заеме...

към новината →

Илкнур Кязим, кмет на Момчилград: Започваме обновяване на един от символите на града - лесопарк "Момчил юнак"

Илкнур Кязим, кмет на Момчилград: Започваме обновяване на един от символите на града - лесопарк "Момчил юнак"

25.01.2023

Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим коментира предстоящия ремонт на лесопарк "Момчил юнак" тази година. Общината е спечелила проект по Програмата за развитие на селските райони, по който ще бъде извършен ремонт на дългата 170 метра стълбищна алея, площадките и осветлението. Средствата са осигурени от Местна инициативна група "Момчилград-Крумовград”. Напълно обновени ще бъдат всички 868...

към новината →

Димитър Славов, кмет на Бяла: След повече от век и половина мостът, изграден от Кольо Фичето, предстои да бъде реставриран и укрепен

Димитър Славов, кмет на Бяла: След повече от век и половина мостът, изграден от Кольо Фичето, предстои да бъде реставриран и укрепен

25.01.2023

Започна реставрацията на моста на Кольо Фичето край гр. Бяла. Каменният мост е построен преди повече от 150 години, а последният му ремонт е отпреди 100 години, когато при наводнение са отнесени част от колоните му. През 2018 община Бяла започва процедурата за реставрация и ремонт на моста. Едва преди броени дни успешно приключиха всички формалности и започва същинската работа по съоръжението....

към новината →

Георги Илиев, кмет на район Слатина, СО: Предстои сериозно обновяване на пешеходните пространства

Георги Илиев, кмет на район Слатина, СО: Предстои сериозно обновяване на пешеходните пространства

27.01.2023

В интервю за БНР кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев говори за предстоящите инвестиции в публичните пространства. Столичният общински съвет вече гласува за създаването на общински център, който ще дава информация на жителите в района по въпросите на енергийната ефективност, както по актуални покани за финансиране, така и за бъдещи проекти. Илиев сподели, че по-голям интерес...

към новината →

Даниел Панов, кмет на Велико Търново, с призив за създаване на държавен фонд за опазване на сградите паметници на културата

Даниел Панов, кмет на Велико Търново, с призив за създаване на държавен фонд за опазване на сградите паметници на културата

27.01.2023

Кметът на Велико Търново Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ в интервню за БНР отново призова за създаване на специален държавен фонд за опазване на сградите паметници на културата, включително частна собственост. От Плана за възстановяване бе извадено предложението на Националното сдружение за финансиране на частни имоти паметници на културата за възстановяване чрез мерките за...

към новината →

Новини по програми и проекти

88 общини с подкрепа за лекотоварни автомобили за държавния социален патронаж

88 общини с подкрепа за лекотоварни автомобили за държавния социален патронаж

23.01.2023

Министерството на труда и социалната политика публикува списък на класираните проектни предложения, одобрени за финансиране по Целевата програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ на Фонд „Социална закрила“. Одобрени за финансиране са 88 общини, от общо 124 кандидатсвали по Програмата. Общата стойност на одобрените проекти е близо 3 млн. лв. С тези средства се предвижда...

към новината →

Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

25.01.2023

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хората с увреждания. Отпускат се безвъзмездно средства по три компонента: Осигуряване на външен достъп до обекта за лица от целевата група – до 12 000 лв.; Приспособяване на вътрешната среда на обекта за...

към новината →

Представяне на процедурата за енергийното обновяване на публичния сграден фонд

Представяне на процедурата за енергийното обновяване на публичния сграден фонд

25.01.2023

На 27 януари 2023 г. (петък) от 10:00 ч., Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), ще представи условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще бъде в хибриден...

към новината →
Проект за климатична неутралност в училища е отворен за българските общини

Проект за климатична неутралност в училища е отворен за българските общини

27.01.2023

Националният доверителен екофонд (НДЕ) отправя покана към общините в България за участие в конкурентен подбор на две общини с по две училища за участие в международен проект “Визия 2045” по Европейската инициатива за климата (EUKI).

Новини от общините

Община Сливен с отличие от Института по публична администрация

Община Сливен с отличие от Института по публична администрация

24.01.2023

Община Сливен получи още едно отличие за изминалата 2022 г. То е от провел се конкурс за добри практики на Института по публична администрация. Основната му цел е да се насърчава креативността на служителите в администрацията, да бъде платформа за споделяне на знание и да стимулира прилагането на принципите на добро управление. Общината получи наградата в категория „Технологични решения за...

към новината →

Доброволците в Сърница имат своя база

Доброволците в Сърница имат своя база

26.01.2023

Доброволно формирование в община Сърница  вече разполага със самостоятелен гараж с работилница. В него домува и дареният през 2022 г.  противопожарен автомобил. На официалното откриване на базата на доброволното формирование присъстваха кметът на общината Неби Бозов, който е и член на КС на НСОРБ, старши комисар Красимир Шотаров – заместник-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и...

към новината →

Община Търговище подготви Наредба за облика на градските пространства

Община Търговище подготви Наредба за облика на градските пространства

23.01.2023

Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект на нова Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Търговище. Приемането й е необходимо във връзка с процедурата за саниране на жилищни сгради. Целта е създаване на хармонична и естетична визия на различните градски зони. Наредбата ще определя...

към новината →

Във Видин започна изпълнението на проект за енергийната ефективност на общинска сграда

Във Видин започна изпълнението на проект за енергийната ефективност на общинска сграда

25.01.2023

С откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ във Видин символично бе дадено началото на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“. Проектът е включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“...

към новината →

Гражданите на Банско - с предложения за инвестиционната програма на общината

Гражданите на Банско - с предложения за инвестиционната програма на общината

25.01.2023

За трети пореден път община Банско се допитва до гражданите за съставянето на инвестиционната програма за годината. Анкетното проучване под мотото "Ти решаваш" на сайта на местната администрация се радва на завиден интерес.  Тази година предложенията са повече от 60 и са свързани с подобряване на пътната настилка, тротоарите, уличното осветление,  поставянето на изкуствени неравност на...

към новината →

Туристическите забележителности на Брезово вече са в платформата SmartGuide

Туристическите забележителности на Брезово вече са в платформата SmartGuide

26.01.2023

Община Брезово и част от туристическите обекти в околността са първите от Тракийски туристически район, които влизат в платформата SmartGuide. Брезово стартира с 8 обекта. Първият е Долмен „Плочата“ над с. Златосел - едно от най-големите мегалитни съоръжения от такъв тип, което някога е откривано в България:  https://www.smart-guide.org/en/destinations/ В дигиталния гид влиза и...

към новината →

Нови инвестиции в размер на 70 млн. лв. в Индустриална зона – Костинброд

Нови инвестиции в размер на 70 млн. лв. в Индустриална зона – Костинброд

26.01.2023

Инвестиции в размер на 70 млн. лв. стартират в Индустриалната зона – Костинброд. Това стана ясно по време на посещението на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов в зоната. До момента в района на Костинброд частни компании са инвестирали над 200 млн. лв. и са създали стотици нови работни места. Икономическият министър посети региона по покана на кмета на общината Трайко...

към новината →

Кметът на Троян отчита 2022 пред всички граждани

Кметът на Троян отчита 2022 пред всички граждани

27.01.2023

След представяне на отчета за изпълнението на управленската програма на общината за изминалата година пред общинските съветници, кметот на община Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ Донка Михайлова обяви и публичното представяне на отчета пред гражданите, което ще се състои на 9.02. от 17,30 часа в залата на Община Троян. Събитието ще бъде излъчвано пряко в Интернет. От 2.02. започват...

към новината →

В Русе учредиха обществен съвет по икономически въпроси

В Русе учредиха обществен съвет по икономически въпроси

26.01.2023

На провело се събрание в сградата на местната администрация с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации, беше учреден Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе. Инициативата за неговото създаване е на кмета Пенчо Милков и е продиктувано от проведена предварителна неформална среща с тях през месец ноември. Основната...

към новината →
Започна данъчната кампания

Започна данъчната кампания

25.01.2023

От 10 януари започна данъчната кампания 2023 г. От тази дата започна подаването на декларациите за доходите на физическите лица и плащането на местни данъци и такси – данък сгради, такса смет и данъци върху превозните средства.  Начало на кампанията в много общини символично поставиха лично кметовете, които първи платиха своите налози.

Пожелаваме на общинските служители успешна данъчна кампания и висока събираемост.  

Рекламиране в комуникационните канали на НСОРБ

Рекламиране в комуникационните канали на НСОРБ

НСОРБ предоставя възможност за поместване на ПР публикации и рекламни банери в своите дигитални комуникационни канали - интерент страница, електронен бюлетин профил в социалната мрежа Фейсбук.

За повече подробности, вижте тарифата за реклама или се свържете с отдел „ПР, комуникации и издания“ – pr@namrb.org.