ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 49 / 10-12-2022г.
НСОРБ отбелязва 26 години от своето създаване

НСОРБ отбелязва 26 години от своето създаване

На 11 декември 1996 г. в София 94 български общини обединяват усилията си за представляване и защита на интересите на местната власт, за законово гарантиране на местното самоуправление, за развитие и усъвършенстване на работата на  българските общини и за тяхното достойно представяне на международно ниво. Създадено е Националното сдружение на общините в Република България – първото обединение на местната власт в страната.

Четете повече ТУК.

Дейността на НСОРБ

Препятствията пред изпълняваните проекти от преходния период на ОСП обсъждат представители на общините

Препятствията пред изпълняваните проекти от преходния период на ОСП обсъждат представители на общините

05.12.2022

В рамките на провеждащото се в София открито заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по Европейски фондове, национални и международни програми и проекти и по Земеделие, гори, селски и планински райони бяха обсъдени основните проблеми за общините в работата по проекти от преходния период по Общата селскостопанска политика. Членовете на двете постоянни комисии обсъдиха актуалните проблеми,...

към новината →

Становище на НСОРБ по ПП на ЗРР

Становище на НСОРБ по ПП на ЗРР

05.12.2022

НСОРБ депозира становище по проекта на Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане (ПП) на Закона за регионално развитие (ЗРР). В становището ни положително оценяваме регулациите, въвеждащи провеждането на публични консултации по проектите на стратегическите ни документи за регионално и пространствено развитие, както и на тези, свързани с...

към новината →

Становище на НСОРБ по процедурата за ремонт на общежитията по ПВУ

Становище на НСОРБ по процедурата за ремонт на общежитията по ПВУ

05.12.2022

НСОРБ депозира становище по проекта на документи за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ). В становището ни, считаме че: В допустимите дейности следва да се отразят въведените нормативните промени в сферата на енергийната ефективност, чрез Наредба №...

към новината →
Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проектни предложения за енергийна ефективност по ПРСР

Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проектни предложения за енергийна ефективност по ПРСР

09.12.2022

Зам.-министърът на земеделието Георги Събев съобщи на 5 декември пред участниците в Дванадесетата национална среща на експертите по програми и проекти от общините, че приемът на проектни предложения по процедурата за енергийна ефективност по ПРСР ще бъде удължен с два месеца. На 8 декември проектът на заповед бе качен на страницата на Министерството на земеделието.

 

На фокус

Общините с пореден опит да защитят собствените си ВиК дружества

Общините с пореден опит да защитят собствените си ВиК дружества

08.12.2022

Ръководството на НСОРБ инициира на 6 декември среща с общините със собствени ВиК дружества за обсъждане на публикувания на 31 ноември проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. В разговора участваха кметът на Троян Донка Михайлова – зам.-председател на УС на НСОРБ, кметът на Петрич Димитър Бръчков – член на УС на НСОРБ, представители на общините Берковица, Белово, Ракитово, Пещера, Сапарева баня и на екипа на Сдружението.

Актуално

И през 2023 г. средствата от отчисления и обезпечения по ЗУО могат да се разходват по решение на общинския съвет

И през 2023 г. средствата от отчисления и обезпечения по ЗУО могат да се разходват по решение на общинския съвет

09.12.2022

На 8 декември Народното събрание прие на второ гласуване ЗИД на ДОПК, с който разпоредбите по § 59 и 60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 2021 г.), изменен и допълнен със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ 17 /1.3.2022 г. ще се прилагат и през 2023 г.

 

Одобрени са допълнителни трансфери към общините за компенсиране на неприетите в ясли деца

Одобрени са допълнителни трансфери към общините за компенсиране на неприетите в ясли деца

07.12.2022

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 421 610 лв. За месец септември и 599 752 лв. за месец октомври 2022 г. С допълнителните средства ще бъдат компенсирани разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини, съобщава...

към новината →

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините

07.12.2022

За възнаграждения и осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. в размер на 249 458 лева. Средствата са предназначени за изплащане на възнаграждения и дължими осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети. Размерът им е определен въз основа на предоставената информация от 22...

към новината →

Актуализирани са Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии за безопасност на движението по пътищата

Актуализирани са Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии за безопасност на движението по пътищата

09.12.2022

Председателят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, със своя заповед от 6 декември 2022 г., утвърди изменение и допълнение на Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата. Измененията в посочената актуализация на Правилата са насочени към: Постигане на по-добър синхрон между мерките на...

към новината →

СТОП на семейното насилие. Животът е МОЙ!

СТОП на семейното насилие. Животът е МОЙ!

08.12.2022

Можете да се присъедините към кампанията в подкрепа на жертвите на домашно насилие под надслов „Стоп на семейното насилие. Животът е мой“. Инициативата се провежда за втора поредна година и има за цел да повиши информираността на обществото към този проблем, който придобива все по-широки измерения през последните 3 години и се обостри особено по време на пандемията. Организатор на...

към новината →

Конференция, посветена на кръговата икономика, намаляване на депата за отпадъци и бъдещето на алтернативните горива

Конференция, посветена на кръговата икономика, намаляване на депата за отпадъци и бъдещето на алтернативните горива

06.12.2022

На 13 декември от 10:00 (централно европейско време) ще се проведе онлайн конференция с основни теми, свързани с политиката и най-добрите практики за кръгови отпадъци, намаляване на депата за отпадъци и бъдещето на алтернативните горива. Линкът за регистрация е публикуван ТУК . Кратка програма на проявата : 10.00 – 10.05 – Приветствие към участниците. 10.05 – 10.10...

към новината →

Учебни заведения от Ловеч и Бургас спечелиха първите места в надпреварата „Нестле за по-здрави деца“ тази година

Учебни заведения от Ловеч и Бургас спечелиха първите места в надпреварата „Нестле за по-здрави деца“ тази година

09.12.2022

64 училища и 92 детски градини, участваха тази година в инициативата „Нестле за по-здрави деца“. "Програмата набира скорост, с 20% повече са записалите се образователни институции, само за тази година имаме над 16 хил. деца участващи в проекти за здравословно и балансирано хранене, важността на водата, движението и устойчивия начин на живот. Увеличаващия се брой участници ни дава ясен...

към новината →

Предстоящо

Предстоящо открито заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

Предстоящо открито заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

08.12.2022

На 14 декември 2022 г. от 11,00 ч. в хибриден формат ще се проведе открито заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм.

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

08.12.2022

Стартират първите за 2023 г. дистанционни обучения, организирани от НСОРБ в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Медиите за нас

Таня Христова, кмет на Община Габрово: Българските общини живеят в ситуации на много кризи

Таня Христова, кмет на Община Габрово: Българските общини живеят в ситуации на много кризи

05.12.2022

" Българските общини живеят в ситуации на много кризи не от няколко седмици, не от няколко месеци, а вече втора година.  За съжаление, тази година ние приехме нашите бюджети не в началото на календарната година, а към края на първото тримесечие, дори някои от общините го направиха през месец април. Сега сме в друга ситуация, която отново ни изправя през сериозни предизвикателства и в която...

към новината →

Иван Аспарухов, кмет на община Мездра: "На всеки регион трябва да се определят приоритетите и да започне развитието им."

Иван Аспарухов, кмет на община Мездра: "На всеки регион трябва да се определят приоритетите и да започне развитието им."

05.12.2022

"Твърд защитник съм на регионалното развитие, по региони. Всеки регион има потенциал, а сме на дъното. На всеки регион трябва да се определят приоритетите и да почне развитието.", споделя кметът на Община Мездра пред Радио Видин на БНР. Мездра е град, в който се залага на индустрията, но се обръща внимание и на селското стопанство, казва кметът Аспарухов: "Инвестиции се правят в...

към новината →

Галина Стоянова, кмет на община Казанлък: „Светът на траките“ е най-големият проект, който ще даде сериозен тласък на туризма

Галина Стоянова, кмет на община Казанлък: „Светът на траките“ е най-големият проект, който ще даде сериозен тласък на туризма

07.12.2022

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова направи своя отчет за третата година от настоящия си мандат. Преди това, в интервю за Радио Стара Загора тя заяви, че най-големият проект, който ще даде сериозен тласък на туризма в общината е „Светът на траките“.  Друг значим проект за Казанлък през настоящата година е разширяването на Природоматематическата гимназия и влизането на учениците в...

към новината →
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община: с последователни усилия България, в частност София, могат да станат по-известни като инвестиционна дестинация

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община: с последователни усилия България, в частност София, могат да станат по-известни като инвестиционна дестинация

09.12.2022

"София е един от големите градове в Европейския съюз, където има концентриран капацитет, експертиза и много хора, които могат да работят по различни проекти и инициативи, и това е едно от значителните предимства на Столичната община" каза в специално интервю за БТА заместник-кметът по направление "Финанси и здравеопазване" на Столична община Дончо Барбалов. 

Новини по програми и проекти

Одобрен е Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони

Одобрен е Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони

08.12.2022

Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ek-odobri-strategicheskiya-plan-za-razvitie-na-zem/ Бюджетът на Стратегическия е над 8 млрд. евро (8 060 113 677 евро). По интервенциите за директни плащания, финансовият ресурс възлиза на 4 400 517 396 евро, а...

към новината →

Резюме на одобрената от ЕК ПМДРА 2021-2027

Резюме на одобрената от ЕК ПМДРА 2021-2027

08.12.2022

На интернет страницата на НСОРБ, на:  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-morsko-delo-ribarstvo-i-akvakulturi  е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 25 ноември 2022 г.  Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г. (ПМДРА)....

към новината →

Общините с над 66 млн. лв. европейско финансиране за периода 2021-2027

Общините с над 66 млн. лв. европейско финансиране за периода 2021-2027

08.12.2022

Справка в ИСУН 2020, показва че 2 месеца след първите покани за набиране на проекти по Програмите с европейско финансиране за програмен период 2021-2027, сключените от общините договори са 97 на брой. Стойността на същите е 66.4 млн. лв. Общинските проекти са по две процедури за топъл обяд и грижа в дома по Програмите за храни и развитие на човешките ресурси. 10 са общините с проекти и по...

към новината →

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество със Сърбия 2021-2027

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество със Сърбия 2021-2027

08.12.2022

На интернет страницата на НСОРБ, на:  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariya-sarbiya  е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 22 ноември 2022 г.  Програма за трансгранично сътрудничество между...

към новината →

Резюме на одобрената Програма за трансгранично сътрудничество с Румъния за периода 2021-2027

Резюме на одобрената Програма за трансгранично сътрудничество с Румъния за периода 2021-2027

09.12.2022

На интернет страницата на НСОРБ, на:  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-i-a-rumaniya-balgariya  е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 30 ноември 2022 г.  Програма за трансгранично сътрудничество между...

към новината →

Резюме на Програма за трансгранично сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

Резюме на Програма за трансгранично сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

09.12.2022

На интернет страницата на НСОРБ, на:  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariya-severna-makedoniya   е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 29 ноември 2022 г. Програма за трансгранично...

към новината →

Новини от общините

Община Шумен традиционно благодари на дарителите

Община Шумен традиционно благодари на дарителите

07.12.2022

Шумен благодари на своите дарители. На специална церемония кметът Любомир Христов връчи сертификат и почетен плакет на представители на фирми, сдружения и граждани, с чиято подкрепа са осъществени важни обществени каузи. Най-големият дарител за 2022-ра година е Владимир Василев, правнук на известния български скулптор проф. Марин Василев, един от основоположниците на скулптурното изкуство в...

към новината →

Община Бургас награди 1500 ученици, отличени с призови места в олимпиади, състезания и конкурси

Община Бургас награди 1500 ученици, отличени с призови места в олимпиади, състезания и конкурси

06.12.2022

Кметът на Община Бургас Димитър Николов връчи отличията "Студент на годината" и "Ученик на годината" на тържествена церемония. Освен тях, още 450 успешни ученици, отличили се през годината с призови места в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси, бяха наградени навръх празника на Бургас – Никулден. Вълнуващата тържествена церемония се проведе в зала "Атриум" на Бургаски...

към новината →

Община Търговище получи голямо дарение от медицинско оборудване за хора с увреждания

Община Търговище получи голямо дарение от медицинско оборудване за хора с увреждания

05.12.2022

В Международния ден на хората с увреждания, 3 декември, Община Търговище получи голямо дарение от медицинско оборудване за хора с увреждания. То е направено от немската неправителствена организация "Basibüyük Internationale Hilfsorganisation GmbH" и бе прието от кмета д-р Дарин Димитров.  Дарението включва десетки болнични легла, включително и хидравлични, инвалидни колички, столове за баня...

към новината →

Социалното предприятие за хора с увреждания в Пловдив откри втори собствен магазин

Социалното предприятие за хора с увреждания в Пловдив откри втори собствен магазин

05.12.2022

Социалното предприятие за хора с увреждания - Плодвид откри втори собствен физически магазин в града. Лентата прерязаха зам.-кметът на Община Пловдив по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков, директорът на Дирекция „Социална политика“ в общината, Веселина Ботева и директорът на предприятието Ванина Костадинова. Ръчно рисувани коледни стъклени играчки, картини, текстил,...

към новината →

Отличени добротворци в Разград и Кубрат

Отличени добротворци в Разград и Кубрат

08.12.2022

За втора поредна година на Световния ден на доброволчеството – 5 декември, Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационния център към него връчиха отличията "Доброволчеството носи щастие". Добротворци от Разград и Кубрат получиха награди за проявените добри дела през годината.  Най-много от добрите дела са свързани с различни инициативи за подпомагане лечението...

към новината →

Алеи, тротоари, площадки и кътове за отдих обновиха по фонд „Местни инициативи“ в Търговище

Алеи, тротоари, площадки и кътове за отдих обновиха по фонд „Местни инициативи“ в Търговище

09.12.2022

Изпълнени са осемте проекта, финансирани по линия на фонд „Местни инициативи“ в Търговище през 2022 г., свързани с подобряване на облика на градската среда. Дейностите са реализирани от читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места в общината. В село Здравец са обновени съоръженията на детската площадка, като са закупени и нови соларни...

към новината →

11 стипендии за медицински сестри предоставя община Самоков през тази учебна година

11 стипендии за медицински сестри предоставя община Самоков през тази учебна година

08.12.2022

11 стипендии за медицински сестри предоставя Община Самоков през тази учебна година. Те са отпуснати с решение на ОбС, като целта е да се обезпечи здравното заведение в Самоков с така необходимите кадри от медицински сестри. Стипендиите се отпускат на студенти с професионална квалификация „Здравни грижи”, като условието за получаването им е обучаващите се за медицински сестри да стажуват...

към новината →

С близо 800 хиляди лева е подпомогнала община Казанлък здравните заведения в града

С близо 800 хиляди лева е подпомогнала община Казанлък здравните заведения в града

09.12.2022

Още през първата половина на годината МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД закупи оборудване за ОАИЛ със средства, предвидени в бюджета на Община Казанлък: респиратор на стойност 28 890 лв., 10 броя инфузионни помпи на стойност 13 000 лв. Отделно, казанлъшката болница получи от Общината  5 074 лв. за изграждане на вътрешна инсталация за медицински газове във Вътрешно отделение, Неврологично...

към новината →

Валидираха пощенски марки - с гербовете на Крумовград и Сливен

Валидираха пощенски марки - с гербовете на Крумовград и Сливен

09.12.2022

От вчера в употреба са две нови пощенски марки - с гербовете на общините Крумовград и Сливен. Пускането им бе отбелязано с церемония по валидиране в Крумовград, на която, освен представители на двете общини и на "Български пощи", беше и авторът на листа с двете марки доц. д-р Ненко Атанасов. „Основният елемент е конят, той символизира кушиите, които на времето са организирали покрай...

към новината →

Международна дейност

Политическият комитет на Съвета на европейските общини и региони избра ново ръководство

Политическият комитет на Съвета на европейските общини и региони избра ново ръководство

06.12.2022

В рамките на заседанието на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони на 5 и 6 декември в Париж, се проведоха избори за председателство на организацията за следващия мандат 2023 – 2025 г. Българските местни власти бяха представлявани от кметовете на Пещера – Йордан Младенов, на Златоград – Мирослав Янчев, председателя на Общинския съвет на Търговище – Емине Якубова, и...

към новината →

Комисия ECON с препоръки по местното изменение на Целите за устойчиво развитие, икономическото възстановяване и единния пазар

Комисия ECON с препоръки по местното изменение на Целите за устойчиво развитие, икономическото възстановяване и единния пазар

08.12.2022

Комисията за икономическа политика на Европейския комитет на регионите (ECON) прие проектостановища по изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), доклада за преглед на Механизма за възстановяване и устойчивост, както и по Инструмента за подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации.   Българската делегация бе представлявана от кметовете на Монтана – Златко Живков, и на Гоце...

към новината →

Конференция МUNIWORLD2022 на Асоциацията на местните власти на Израел

Конференция МUNIWORLD2022 на Асоциацията на местните власти на Израел

09.12.2022

От 6 до 8 декември, за шеста поредна година, се стоя водещото събитие на Асоциацията на местните власти в Израел, конференцията МUNIWORLD2022 и изложението за иновации на местното самоуправление MUNIExpo. Тази година значимата проява се проведе за първи път в партньорство с градовете Йерусалим и Тел Авив. Изложението MUNIEXPO е основна платформа за насърчаване на общинските иновации в...

към новината →
Покана към младежите за участие в 43-та и 44-та сесии на Конгреса на местните и регионални власти, част от инициативата ,,Подмладяване на политиците“

Покана към младежите за участие в 43-та и 44-та сесии на Конгреса на местните и регионални власти, част от инициативата ,,Подмладяване на политиците“

09.12.2022

Като част от инициативата „Подмладяваща политика“ Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа се обръща с покана към младите хора да кандидатстват за младежки делегати на Конгреса и да представляват страната си през 2023 г.

Пожелаваме Ви успешна 2023 година!

С инициативата „Коледни уроци за сърцето“ започнаха Коледно-новогодишните празници в Мездра

С инициативата „Коледни уроци за сърцето“ започнаха Коледно-новогодишните празници в Мездра

08.12.2022

По традиция в навечерието на Рождественските празници официално бяха запалени светлините на коледната елха на площад „България“ и празничната светлинна украса в централната градска част на Мездра.   По време на тържеството беше обявено началото на инициативата "Коледни уроци за сърцето", която е организирана от Община Мездра и от Местната комисия за борба срещу...

към новината →

Близо 450 коледни картички и сурвакници в детската коледна изложба в Горна Оряховица

Близо 450 коледни картички и сурвакници в детската коледна изложба в Горна Оряховица

08.12.2022

Детска коледна изложба е подредена в Младежки дом в Горна Оряховица. Изложени са близо 450 сурвакници, коледни картички и сувенири. Експонатите са изработени от деца от учебните и детски заведения в общината, както и от ученици от клуб „Земята и ние“ при Центъра за подкрепа за личностно развитие, с помощта на техните учители и родители. На откриването, коледен поздрав към гостите отправиха...

към новината →

Кулинарни изкушения и коледни сувенири на фестивала "От Игнажден до Коледа - традиции и съвременност"

Кулинарни изкушения и коледни сувенири на фестивала "От Игнажден до Коледа - традиции и съвременност"

08.12.2022

В старозагорското село Преславен посрещат националния фестивал "От Игнажден до Коледа - традиции и съвременност" Над 60 кулинарни изкушения, над 300 коледни сувенири и над 40 колектива от 20 области ще се надпреварват за отличията на Петото издание на националния фестивал. Събитието започва в 9.30 часа на 10 декември, а в навечерието на проявата - 9 декември от 18.00 часа...

към новината →
Град Шипка с инициатива „Да пуснем Коледа в душите си“

Град Шипка с инициатива „Да пуснем Коледа в душите си“

07.12.2022

За поредна година започва благотворителната кампания „Да пуснем Коледа в душите си“ на кметство Шипка и жители на подбалканския град. С нея възрастните и самотно живеещи хора от подбалканското градче ще получат пакети с храна от първа необходимост и плодове за коледната им трапеза. Така в очакване на празниците при тях ще влезе коледния дух и ще се изпълнят с доброта и светлина душите им, казват от кметството.

Коледен трактор в русенското село Сандрово

Коледен трактор в русенското село Сандрово

09.12.2022

Русенското село Сандрово за втора година посреща празниците с Коледен трактор. Кметът Георги Пенков купил разноцветни лампички, камбанки и звезди и лично е украсил селскостопанската машина. Озвучен с коледни песни, тракторът ще обикаля селото в празничните дни.

Отново Мото Коледа във Велико Търново

Отново Мото Коледа във Велико Търново

09.12.2022

За поредна година общинският съветник в Търново Георги Недев събира десетки мотористи за благотворителната акция Мото Коледа.  С костюми на Дядо Коледа те ще обиколят града, за да съберат средства за подаръци на децата от центровете за настаняване от семеен тип в общината.