ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 48 / 02-12-2022г.

Дейността на НСОРБ

Постоянната комисия по социални политики към НСОРБ обсъди с централната власт належащите задачи пред общините

Постоянната комисия по социални политики към НСОРБ обсъди с централната власт належащите задачи пред общините

29.11.2022

Членовете на Постоянната комисия по социални политики към НСОРБ (ПКСП) обсъдиха със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска и представители на Агенция за социално подпомагане (АСП) и Агенция за качеството на социалните услуги (АКСУ), УО на ПРЧР и Дирекция „Социално включване“ на МТСП детайли по изготвянето на общинските анализи на потребностите от социални услуги,...

към новината →

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Не бива да размишляваме дали трябва да правим реформи, а да се заемем с тях

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: Не бива да размишляваме дали трябва да правим реформи, а да се заемем с тях

02.12.2022

Механизмът за възстановяване и устойчивост дава шанс на европейските държави да отговорят на предизвикателствата на кризата, предизвикана от ковид пандемията. Плановете на отделните държави-членки, като инструмент за прилагане на механизма, залагат на същностни реформи, които да подпомогнат по-бързото възстановяване на различни обществени системи. „Не бива да размишляваме дали трябва да...

към новината →

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

01.12.2022

НСОРБ бе партньор на провелия се на 29 ноември в София международен форум, посветен на темата за опазването на недвижимото културно наследство и прилагането на иновативни системи за повишаване на енергийната ефективност на историческите сгради. Акцент във форума бе участието на водещи специалисти от Италия, които споделиха дългогодишния опит в тази област и възможностите му за приложение в...

към новината →

НСОРБ с отличие за дългогодишното партньорство с БХРА

НСОРБ с отличие за дългогодишното партньорство с БХРА

30.11.2022

Национално то сдружение на общините в Република България бе отличено с почетна грамота за дългогодишното си партньорство с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и по случай 25-тата годишнина на организацията. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева получи приза от почетния председател Благой Рагин и председателя на УС на БХРА Георги Щерев. В рамките на събитието...

към новината →

Предложения по проекта на нов Закон за ВиК очакваме до 9 декември

Предложения по проекта на нов Закон за ВиК очакваме до 9 декември

01.12.2022

Приключило проучване!  На Портала за обществени консултации е публикуван проект на нов Закон за водоснабдяване и канализация: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7299 До 9 декември 2022 г. общините могат да изпращат бележки и предложения, които да бъдат взети под внимание при подготовката на общото становище на НСОРБ по законопроекта....

към новината →
Нови технологии и практични решения в подкрепа на общините се представиха на семинар в Старосел

Нови технологии и практични решения в подкрепа на общините се представиха на семинар в Старосел

30.11.2022

На 29 и 30 ноември в комплекс "Старосел" се проведе съвместен семинар на „НСОРБ-Актив“ и компанията „С&T България“ на тема „Новите технологии – практични решения в подкрепа работата на общините“. Експерти от „С&T България“, заедно с компании-партньори и общини, които работят с техни продукти и услуги, представиха възможностите за въвеждане и прилагане на съвременни дигитални решения, които помагат за повишаване качеството на общинските услуги, увеличават местните приходи, осигуряват по-добра жизнена среда и са отличен пример в менажирането на нови технологии в услуга на местната общност.

Онлайн среща със студенти от УНСС

Онлайн среща със студенти от УНСС

02.12.2022

Първата онлайн среща със студенти от трети и четвърти курс от Катедра „Публична администрация“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се проведе на 1 декември с провокативното заглавие „Общината отвътре: Стажантски ъпдейт“. Гл.ас. д-р Виолета Тончева-Златкова представи на студентите задължителния преддипломен стаж, показа необходимите документи и къде могат да бъдат намерени, както и даде указания за условията и изискванията към провеждането му.

 

НСОРБ отличи участник в 30-ия Национален ученически конкурс под наслов

НСОРБ отличи участник в 30-ия Национален ученически конкурс под наслов

30.11.2022

Проведе се церемонията по награждаване на победителите в 30-ия Национален ученически конкурс под наслов "Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите", посветен на 150 години от рождението на идеолога на македоно-одринското революционно движение Гоце Делчев, организиран от Национален клуб "Родолюбие".

На фокус

Реформите в енергетиката предвиждат нови задължения за общините

Реформите в енергетиката предвиждат нови задължения за общините

28.11.2022

Кметът на Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ Донка Михайлова представи пред колегите си в ръководния орган на Сдружението обсъждани на различни нива нормативни промени, свързани с изпълнението на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост реформи.

Актуално

Одобрени са общо 15,7 млн. лева за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Одобрени са общо 15,7 млн. лева за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

01.12.2022

На заседанието на 30 ноември Министерският съвет прие две Постановления за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. С Постановленията се одобряват общо 15,7 млн. лева за...

към новината →

Още 11 млн. лв. за детски градини и училища в 33 общини

Още 11 млн. лв. за детски градини и училища в 33 общини

01.12.2022

Министерският съвет одобри още 11 178 364 лв. за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища в страната. Средствата са по Програмата на Министерство на образованието и науката, която има за цел да подобри материалната база в образователните институции. Финансовата подкрепа ще бъде разпределена между 33 общини. Това са Белица, Гоце Делчев, Гърмен,...

към новината →

Училищата ще получават по-бързо пари за ремонти

Училищата ще получават по-бързо пари за ремонти

01.12.2022

Финансирането на ремонтите в образователните институции ще става по-бързо, реши правителството на заседанието на 30 ноември. В края на юли 2022 г. Министерският съвет отпусна 50 млн. лв. за ремонтни дейности в системата на предучилищното и училищното образование. Средствата са разпределени между 33 държавни и 145 образователни институции. Според досегашните условия 50% от тях се предоставяха...

към новината →

Публикуван е списък с контактите на общинските администрации по процедурата за обновяването на жилищния сграден фонд

Публикуван е списък с контактите на общинските администрации по процедурата за обновяването на жилищния сграден фонд

02.12.2022

МРРБ информира, че е публикуван списък на Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации, във връзка с изпълнението на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния план за възстановяване и устойчивост-...

към новината →

Конкурсът „Наградите на БАИТ” 2022 г. очаква кандидатурите на общините до 11 януари 2023 г.

Конкурсът „Наградите на БАИТ” 2022 г. очаква кандидатурите на общините до 11 януари 2023 г.

01.12.2022

Броени часове след старта на 12-ото издание на „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. са постъпили и първите три кандидатури. Те са в категориите Журналистически принос, Младежка награда и Успешен български ИКТ продукт/услуга. Припомняме, че кандидатури се приемат до 24.00 ч. на 11 януари 2023 г. Регистрацията е безплатна на http://bait-awards.bg/pages/Registration/ . В конкурса могат да...

към новината →

Икономическите показатели на музикалната индустрия между двете икономически кризи: София формира над 86% от добавената стойност

Икономическите показатели на музикалната индустрия между двете икономически кризи: София формира над 86% от добавената стойност

30.11.2022

Обсерваторията по икономика на културата и Българската музикална асоциация (БМА) представиха резултатите от изследването за икономическите показатели на музикалната индустрия в периода между двете икономически кризи. Данните са част от проучването „Икономически принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм за периода 2008-2020 г.“, който е...

към новината →

Новини по програми и проекти

Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

29.11.2022

Променени са Условията за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1095 . Измененията са поради промени в българското законодателство, които налагат привеждане на Условията за кандидатстване в съответствие с влизането в сила от 18.11.2022 г. на Наредба № РД-02-20-3 от 9...

към новината →

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

29.11.2022

На  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/11366 е публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) по Програма „Образование“ 2021-2027. Заложените за обявяване процедури през 2023 г. са 6 с общ бюджет от над 716.1 млн. лв., както и една за техническа помощ. Процедурите, касаещи общинските образователни институции, са следните:...

към новината →

УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

29.11.2022

УО на ПРСР публикува поредните разяснения във връзка с актуалните въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да ги намерите на...

към новината →

Информационен ден по процедурата за бъдещето за децата

Информационен ден по процедурата за бъдещето за децата

01.12.2022

На 5 декември 2022 г. от 10:00 часа  ще се проведе Информационен ден за потенциалните кандидати по операция „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) https://esf.bg/prchr-organizira-informacionen-den-po-mjarkata-badeshte-za-decata/ . Информационният ден ще се проведе онлайн под формата на уебинар с капацитет до 500 участници. За участие в него е необходима...

към новината →

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

01.12.2022

На https://www.eufunds.bg/bg/node/11383  e публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). В ИГРП са включени 7  процедури за предоставяне на БФП, като по 2 от тях общините са допустими бенефициенти. Процедурите с допустими кандидати общините са: Процедура...

към новината →

Решения от заседанието на Управителния съвет на НДЕФ

Решения от заседанието на Управителния съвет на НДЕФ

02.12.2022

На заседаниети си от  1 декември  Управителният съвет на НДЕФ взе следните решения, свързани с приема на проектни предложения по Инвестиционна програма “Минерални води“: Срокът на  Поканата  се удължава с два (2) календарни месеца. Крайния срок за приемане на документи става 06.02.2023 г. На заседанието бяха одобрени за финансиране 9 формуляра за закупуването на  11...

към новината →

Медиите за нас

Емил Кабаиванов, кмет на Карлово, член на УС на НСОРБ: Превенцията на бедствията е един от големите проблеми

Емил Кабаиванов, кмет на Карлово, член на УС на НСОРБ: Превенцията на бедствията е един от големите проблеми

28.11.2022

Един от големите проблеми в момента е превенцията, каза пред БНР кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, член на УС на НСОРБ.  "Не повече от 15% от бюджета на междуведомствената комисия са за превенция", отбеляза той в предаването "Хоризонт до обед" и посочи европейската практика, при която този процент е между 30 и 35%. Според него превенцията трябва да бъде отделена като финансиране от...

към новината →

Тодор Балабанов, председател на Общински съвет-Варна: Държавата трябва да поеме грижата за тубдиспансера в града

Тодор Балабанов, председател на Общински съвет-Варна: Държавата трябва да поеме грижата за тубдиспансера в града

28.11.2022

Председателят на ОбС коментира казуса с тубдиспансера в града. Становището на работната група, занимаваща се с проблема, е, че дейностите на белодробни болници, туберкулозни болници, болници за лечение на психични заболявания е изцяло и само политика и приоритет на държавата. Тодор Балабанов призовава държавата да поеме издръжката на болницата в цялостен размер. От години община Варна...

към новината →

Емануил Манолов, кмет на Павликени: Предлагаме Национална програма за кастрация на безстопанствени кучета и котки

Емануил Манолов, кмет на Павликени: Предлагаме Национална програма за кастрация на безстопанствени кучета и котки

29.11.2022

Кметът на община Павликени, инж. Емануил Манолов говори пред БНР за проблемите на общинските приюти за безстопанствени животни. Той сподели, че сред най-големите проблеми на общините са осигуряването на необходимия бюджет за дейността на приютите и безотговорното изхвърляне на домашни животни на улицата. Трябва да се създаде Национална програма за кастрация на безстопанствените...

към новината →

Илиан Янчев, кмет на Малко Търново: Борим се и с купища отпадъци, оставяни от нелегалните мигранти

Илиан Янчев, кмет на Малко Търново: Борим се и с купища отпадъци, оставяни от нелегалните мигранти

29.11.2022

В пограничната община Малко Търново се борят с купищата отпадъци, затрупали Странджа след нелегалните мигранти. Отпадъците от спални чували, дрехи, обевки създават неприятни гледки. В почистването се включват представители на Общината, на Горското стопанстви о на Парк "Странджа". „Състоянието на границата е огледално на състоянието на държавата. Ако имаме силна и обединена държавата,...

към новината →

Иван Гавалюгов, кмет на Ботевград: Община Ботевград за мен е една голяма кауза

Иван Гавалюгов, кмет на Ботевград: Община Ботевград за мен е една голяма кауза

29.11.2022

"Бъдещето принадлежи на тези,... които вярват и са упорити" споделя кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов, в една чудесна инициатива на ученици от "Златаровската гимназия" в града. В деня на празника на Ботевград – 29 ноември, кметът Иван Гавалюгов гостува на „Подкастът на ППМГ“ и отговаря на въпросите на учениците. В един различен, личен и откровен разговор...

към новината →

Станислав Владимиров, кмет на Перник: Доказахме, че обединени можем да решим всички проблеми

Станислав Владимиров, кмет на Перник: Доказахме, че обединени можем да решим всички проблеми

30.11.2022

“До края на мандата имаме още много работа. Съсредоточили сме се върху подобряването на инфраструктурата, обогатяването на културния живот в града, привличането на отговорни инвеститори и много други теми“, казва в интервю пред вестник „Телеграф“ кметът на Перник Станислав Владимиров. Освен за амбициозната програма до края на мандата си, Владимиров разказва за тревогите, вълненията и...

към новината →

Община Попово с добър пример в резидентните грижи за възрастни лица

Община Попово с добър пример в резидентните грижи за възрастни лица

29.11.2022

Как социалната институция се превръща в семейство. Това е темата на репортажа в „Тази сутрин“ по БТВ, посветен на Дома за стари хора в с.Медовина, община Попово. Кметът на общината д-р Людмил Веселинов, директорът Ивета Кънева и служителите на услугата полагат грижи не само за предоставяне на достоен живот на потребителите. Развиват се талантите и интересите им с различни занимания,...

към новината →

Кметовете на Троян, Елин Пелин, Ружинци и район "Слатина": Местната власт е на ръба на оцеляването

Кметовете на Троян, Елин Пелин, Ружинци и район "Слатина": Местната власт е на ръба на оцеляването

01.12.2022

Кметовете коментират в студиото на "България сутрин" ситуацията в държавата - без нов бюджет и високи нива на инфлацията.  "В последните 3 години местните власти доказаха, че ще се справят с всичко, но пред нас стоят наистина сериозни трудности. Много сериозен проблем за нас е, че не можем да планираме ясно бюджета си. Най-сериозният проблем е как ще планираме инвестиционните си...

към новината →

Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Удължаването на бюджета ни изправя пред трудна ситуация, но община Добрич е стабилна

Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Удължаването на бюджета ни изправя пред трудна ситуация, но община Добрич е стабилна

01.12.2022

Удължаването на бюджета ни изправя пред трудна ситуация, но община Добрич е стабилна. Това каза в предаването "Това е България“ на  Радио "Фокус “ Йордан Йорданов, кмет на община Добрич. "Общините сме най-близо до хората. В случая вече разбираме, че удължаването на тазгодишния бюджет е прието, и моите очаквания са, че на второ четене също ще бъде прието в този му вид, което автоматично...

към новината →

Стефан Радев: Индустриалната зона на Сливен може да е първата , която да предлага терени с напълно готова инфраструктура

Стефан Радев: Индустриалната зона на Сливен може да е първата , която да предлага терени с напълно готова инфраструктура

29.11.2022

Първият етап от подготовката за изграждане на индустриалната зона на Сливен вече е към приключване, съобщи на среща с журналисти кметът на Общината Стефан Радев.  Подробният устройствен план е изработен отдавна.  Готови са предпроектните проучвания за водоснабдяването, канализацията, отводняването. От електроснабдителното дружество се очакват 37 становища за снабдяването с ток на отделните...

към новината →

Христо Енков, кмет на Брезово: Работя за превръщане на региона в център за биоземеделие и биопроизводства

Христо Енков, кмет на Брезово: Работя за превръщане на региона в център за биоземеделие и биопроизводства

01.12.2022

Христо Енков коментира в интервю за в-к Строител предизвикателствата, работата и отговорността да бъдеш кмет на община, отличена за "принос в развитието на местното самоуправление" от НСОРБ. "В основата на тази награда е цялостната работа на общинската администрация в услуга на населението. Ние успешно използваме природните и географските дадености, за да развиваме екологично чисто  място...

към новината →

 Иво Димов, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Димитровград: Най-вероятно общинските бюджети ще бъдат приети юни месец

Иво Димов, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Димитровград: Най-вероятно общинските бюджети ще бъдат приети юни месец

02.12.2022

Нашето желание е да има стабилност в държавата. Това каза в сутрешния блок "Добро утро, България“ на  Радио "Фокус“  кметът на Община Димитровград Иво Димов. "За съжаление и миналата, и тази година имаме една несигурност в управлението на държавата, което рефлектира съответно на изпълнение на дейностите по малките населени места, т.е. рефлектира върху изпълнението на дейностите на местната...

към новината →

Новини от общините

Община Тунджа строи нова сграда на детската градина в с. Роза

Община Тунджа строи нова сграда на детската градина в с. Роза

28.11.2022

Община Тунджа започна строителството на нова сграда на детската градина в село Роза, за да отговори на жудите на младите семейства, които се заселват в него. През последните години населението в 44-те села на община Тунджа се е увеличило с повече от пет хиляди жители. Живот на село са избрали предимно млади семейства с деца. Най-предпочитани са селата на около 15 – 20 км от областния град...

към новината →

Кметът на Община Трявна проведе официална среща с посланика на Р Ирландия в България

Кметът на Община Трявна проведе официална среща с посланика на Р Ирландия в България

29.11.2022

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева проведе официална среща с посланика на Р Ирландия в България Нейно Превъзходителство Мартина Фийни в края на изминалата седмица.  Н. Пр. Мартина Фийни благодари на кмета на Община Трявна за осветяването на символа на Трявна – Часовниковата кула в зелен цвят по повод Деня на Св. Патрик и подчерта, че Трявна е един от първите градове, включили се в...

към новината →

Агенцията на ООН за бежанците в България ще си сътрудничи с Община Пловдив

Агенцията на ООН за бежанците в България ще си сътрудничи с Община Пловдив

30.11.2022

Представителят на Върховният комисариат на ООН за бежанците у нас (ВКБООН) Седа Кузуджу се срещна с кмета Здравко Димитров, за да обсъдят бъдещо тясно сътрудничество и работа по темата с бежанците. Кузуджу подчерта, че моделът на Пловдив е високо ценен в организацията, която представлява, и опитът му трябва да бъде споделян на големи световни форуми, свързани с миграцията. В срещата се...

към новината →

Община Бургас ще подготвя спешно проект за овладяване на свлачището край кв. "Сарафово"

Община Бургас ще подготвя спешно проект за овладяване на свлачището край кв. "Сарафово"

29.11.2022

Кметът на Община Бургас Димитър Николов внесе извънредна докладна за спешно изготвяне на проект, с който да се конкретизират и остойностят мерките за укрепване на свлачището между Солниците и кв. „Сарафово“, заплашващо да събори в морето част от най-живописната и използвана бургаска велоалея. Тази сутрин общинските съветници подкрепиха неговото предложение. То възникна след вчерашния...

към новината →

Ново звено "Общински инспекторат" започва работа в община Стамболийски

Ново звено "Общински инспекторат" започва работа в община Стамболийски

01.12.2022

От днес, за първи път в историята на община Стамболийски, започва работа ново звено - Общински инспекторат, съобщи в профила си в социалните медии кметът на общината Георги Мараджиев. Звеното ще изпълнява една от най-важните задачи за общината: контролна дейност по спазването от страна на всички физически и юридически лица на действащите разпоредби на Общинския съвет, законовите и...

към новината →

Български общини бяха удостоени с етикета „Ефективен CAF потребител“

Български общини бяха удостоени с етикета „Ефективен CAF потребител“

02.12.2022

На 25 ноември Институтът по публична администрация проведе Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрацията и връчване на етикет "Ефективен CAF потребител“ по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“. Участие взеха 80 представители на публични организации на централно, регионално и местно ниво, които споделиха добри практики, трудности и...

към новината →

Зелената сделка

#InnoAir Представят електрическите минибуси при поискване в столичен квартал

#InnoAir Представят електрическите минибуси при поискване в столичен квартал

30.11.2022

Столична община и Сдружение „Заедно за Манастирски ливади - запад“ организират информационен ден, в който да представят електрически минибуси при поискване по проекта ИНОЕЪР в кв. „Манастирски ливади - запад“.   Представянето на проекта и на превозните средства ще бъде на 3 декември от 11:00 часа на ул. „Мур“ при площадката на „Амур“ в кв. „Манастирски ливади“....

към новината →

София и Виена обмениха опит по въпроси, свързани с екологията

София и Виена обмениха опит по въпроси, свързани с екологията

01.12.2022

София следва Виена и много от решенията, които прилагаме в градската среда са повлияни от примера на Виена и от споделения опит. Постигането на успехите стават в условия на партньорство, обмяна на опит и добри практики. Това каза зам.-кметът по екология на София Десислава Билева, която проведе среща с виенския градски съветник за климат, околна среда, демокрация и персонал, Юрген Чернохорски и...

към новината →

През 2023 година във Варна тръгват 60 нови електробуса

През 2023 година във Варна тръгват 60 нови електробуса

30.11.2022

Всички електробуси вече са във Варна. По-големите побират до 110 души, а по-малките до 60. Ще има осигурени места за хора с увреждания, климатици и рампи. Автобусите разполагат със зарядни станции. Предстои регистрацията им в КАТ, монтаж на оборудване, поставяне на билетна система и след това ще бъдат въведени в експлоатация. Очаква се това да стане в първото тримесечие на следващата...

към новината →

С акцент върху туризма

Най-големият леден парк на Балканите е в София

Най-големият леден парк на Балканите е в София

02.12.2022

На 1 декември в Княжевската градина в София бе открит най-големият леден парк на Балканите, изграден по модел на известната ледена пързалка пред сградата на общината във Виена. Целият парк е 7000 кв.м. а ледената площ е близо 4 декара, изградени са и ледени алеи с дължина 500 м, а по цялото им протежение има светещи рамки. Пързалката ще разполага с 2000 чифта кънки, 50 тренажора за обучение...

към новината →

Пловдив е дестинация на годината в България според списание за туризъм DESTINATIONS – ultimate guide for your holiday

Пловдив е дестинация на годината в България според списание за туризъм DESTINATIONS – ultimate guide for your holiday

02.12.2022

Пловдив е отличен за дестинация на годината в България от специализираното списание за туризъм DESTINATIONS – ultimate guide for your holiday. Наградата беше връчена на кмета на община Пловдив, Здравко Димитров. „Огромно благодаря за оценката, която сте ни дали. За нас е чест, защото не сме участвали в конкурс, а вие сами сте наблюдавали града ни в бизнес и туристическата сфера и сте ни...

към новината →

Община Самоков, зам.-министър на туризма и бизнесът обсъдиха мерки за предстоящия зимен сезон

Община Самоков, зам.-министър на туризма и бизнесът обсъдиха мерки за предстоящия зимен сезон

02.12.2022

Неотложни мерки и действия за подготовката на зимния сезон обсъдиха в Боровец зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, местната власт, бизнесът и другите отговорни институции. По думите на зам.-министъра, българският туризъм се възстановява с бързи темпове след пандемията. Очаква се силен сезон и е важно да се осигури безпрепятственото му протичане, като се обезпечи сигурността на туристите...

към новината →
Николай Карагьозов, зам.-кмет на Дряново: Амбицията ми е да направим общината още по-атрактивна и привлекателна дестинация

Николай Карагьозов, зам.-кмет на Дряново: Амбицията ми е да направим общината още по-атрактивна и привлекателна дестинация

02.12.2022

"Стремежът ми е да поддържаме добре наследството, което имаме и да запазим природата, чистотата и спокойствието, които привличат и се харесват на хората. Това е важно не само за развитието на туризма, а и за припознаването на Дряново като подходящо място за живот на млади семейства", каза Николай Карагьозов в интервю за вестник "Борба".

 

 

Международна дейност

Продоволствената криза бе основна тема в първия ден на сесията на Комитета на регионите

Продоволствената криза бе основна тема в първия ден на сесията на Комитета на регионите

02.12.2022

С дебат за продоволствената криза започна 152-та редовна сесия на Европейския комитет на регионите на 30 ноември, която е и последната за настоящата година. Делегацията на българските местни власти бе представлявана от кметовете на Габрово, Таня Христова, Белица, Радослав Ревански, Горна Оряховица, Добромир Добрев, Гоце Делчев, Владимир Москов, Ловеч, Корнелия Маринова, Монтана, Златко Живков,...

към новината →

Енергийната криза и политиката за младежите – във фокуса на втория ден на сесията на Комитета на регионите

Енергийната криза и политиката за младежите – във фокуса на втория ден на сесията на Комитета на регионите

02.12.2022

Вторият ден на 152-та сесия на Европейския комитет на регионите на 1 декември започна с обобщаване на постигнатите цели от приключващата Европейска година на младежта и одобряване на Хартата за младежта и демокрацията. Засилване на гражданското образование, понижаване на възрастта за гласуване и подкрепа на младите хора да се кандидатират на избори, създаване на постоянни механизми за...

към новината →

Световна среща на кметовете срещу антисемитизма

Световна среща на кметовете срещу антисемитизма

01.12.2022

В Атина се провежда Среща на кметовете срещу антисемитизма. Форумът е под председателството на кмета на Атина Костас Бакоянис и в него участват над 25 кметове и десетки представители на местната власт от цял свят. Тя се организира съвместно от община Атина, организацията Движение за борба с антисемитизма (CAM) и Центъра за еврейско въздействие в сътрудничество с Еврейските федерации на Северна...

към новината →

Пожелаваме Ви успешна 2023 година!

Коледна Враца

Коледна Враца

02.12.2022

С празнично шествие бе дадено началото на тържествената програма за запалване светлините на коледната елха във Враца. В колоната, водена от дядо Коледа и Снежанка, се включиха деца и ученици от Враца, които заедно със своите родители преминаха през централната пешеходна зона под звуците на коледна музика, изпълнявана от Духовия оркестър при НЧ "Развитие". Тази година белобрадият старец пристигна с файтон, изработен по модел на врачанския фабрикант Мито Орозов.

С благотворителна инициатива бе открит коледният базар във Велико Търново

С благотворителна инициатива бе открит коледният базар във Велико Търново

02.12.2022

Коледният базар във Велико Търново вече е отворен. Част от него отново е коледната къщичка "Ние можем", в която са изложени подаръци, сувенири, украса и ръкоделия, изработени от сръчните самодейци в ателиетата и арт-работилниците към социалните услуги в общината. Благотворителната инициатива се провежда за 16-а поредна година и бе открита от директора на дирекция „Социални дейност и здравеопазване“ Росица Димитрова. Със събраните средства ще бъде подкрепена дейността на работилниците на повече от 40 социални услуги.