ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 44 / 04-11-2022г.

Дейността на НСОРБ

Работна среща между вицепремиера Атанас Пеканов и НСОРБ по въпросите на енергийната бедност

Работна среща между вицепремиера Атанас Пеканов и НСОРБ по въпросите на енергийната бедност

30.10.2022

На работна среща, проведена в петък /28.10.2022 г./ екипът на вицепремиера Атанас Пеканов запозна ръководството на НСОРБ с напредъка по изработването на дефиниция за енергийна бедност и механизъм за определянето й. През седмицата вицепремиерът коментира, че трябва да спре раздаването на компенсации "на калпак", помощите трябва да се таргетират към наистиноъа нуждаещите се или така наречените...

към новината →

Членове на Управителния съвет и на екипа на НСОРБ правят преглед на законодателството, свързано с кризи и доброволчество

Членове на Управителния съвет и на екипа на НСОРБ правят преглед на законодателството, свързано с кризи и доброволчество

04.11.2022

На 3 ноември в офиса на НСОРБ работна група в състав членовете на Управителния съвет: Владимир Георгиев – кмет на Самоков, Емил Кабаиванов – кмет на Карлово, и Никола Белишки – кмет на Панагюрище, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и парламентарният секретар на сдружението Благой Станчев направиха преглед на законодателството, свързано с доброволците, доброволческите...

към новината →

НСОРБ със становище по процедурата за ЕЕ на жилищния сграден фонд

НСОРБ със становище по процедурата за ЕЕ на жилищния сграден фонд

31.10.2022

НСОРБ депозира становище по публикувания за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –Етап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В становището ни, на база коментари и бележки от общините, предлагаме: Към Насоките за кандидатстване да се включат Методически...

към новината →

Коментирайте проекта на процедурата за реформиране на Домовете за стари хора по ПВУ

Коментирайте проекта на процедурата за реформиране на Домовете за стари хора по ПВУ

03.11.2022

Министерството на труда и социалната политика предостави на 72 общини и 4  района на Столична община за коментари и бележки проект на документи за кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Бюджетът на процедурата, която цели...

към новината →

Българските общини с активна роля в отбелязването на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи

Българските общини с активна роля в отбелязването на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи

01.11.2022

На 31 октомври в зала „Средец“ на Министерството на културата се проведе първата работна среща на  създадения с решение на Министерския съвет Инициативен комитет за отбелязването на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Инициативният комитет обсъди предложенията за събития и инициативи, които да бъдат включени в Националната програма за...

към новината →

Български общини представиха идеи и опит в развитието на велотуризма

Български общини представиха идеи и опит в развитието на велотуризма

04.11.2022

Първият Национален велосипеден план на България беше представен на тематична конференция, организирана от Българската асоциация за алтернативен туризъм, с подкрепата на Министерство на туризма. Събитието е част от проекта "Дунавски велосипедни планове" (Danube Cycle Plans) и събра заинтересовани страни в областта на развитието на велосипедното движение в цялата страна. Представеният на...

към новината →
Нови 133-ма общински служители преминаха обучения през седмицата

Нови 133-ма общински служители преминаха обучения през седмицата

04.11.2022

В периода 31 октомври – 4 ноември НСОРБ проведе пет присъствени обучения по теми от компетентността на местните власти, час от дейностите по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

Очакваме становища по процедурата по ПВУ в училищното образование

Очакваме становища по процедурата по ПВУ в училищното образование

16.11.2022

В ИСУН, на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/ccb7a1d8-52e5-4216-b09e-8742eef3eea3 е публикуван за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Актуално

В Министерството на културата бяха връчени националните награди за музейна образователна дейност

В Министерството на културата бяха връчени националните награди за музейна образователна дейност

02.11.2022

Заместник-министърът на културата доц. Пламен Славов връчи Националните награди „Музейна образователна дейност“ за 2022 г. Отличието се присъжда за принос в популяризирането на културното наследство и изкуствата чрез създаване и въвеждане на музейни образователни програми. С подписаното между Министерство на културата и Министерството на образованието и науката през 2018 г. споразумение е...

към новината →

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление

03.11.2022

С предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон. Съгласно промените електронните услуги ще могат да се заявяват...

към новината →

С промени в Закона за управление на етажната собственост се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване

С промени в Закона за управление на етажната собственост се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване

03.11.2022

Министерският съвет прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици,...

към новината →
Осигуряват се допълнителни 13 млн. лева за финансиране на ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014-2020 г.

Осигуряват се допълнителни 13 млн. лева за финансиране на ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014-2020 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“-РА в размер на 13 млн. лева. Средствата са за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Разходите за ДДС на общините, бенефициенти по ПРСР, са недопустими за финансиране по европейските фондове, затова те са заложени и се осигуряват от централния бюджет. 

България издаде и валидира първото филателно издание в Европа на тема „Киберсигурност“

България издаде и валидира първото филателно издание в Европа на тема „Киберсигурност“

03.11.2022

Министър на електронното управление Георги Тодоров и главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Богдан Теофанидис положиха печата върху първото пощенско издание в Европа, посветено на темата „Киберсигурност“ в присъствието на художника на проекта Теодор Лихо.

Предстоящо

Предстоящи обучения на НСОРБ

Предстоящи обучения на НСОРБ

04.11.2022

В периода 7 – 11 ноември НСОРБ ще проведе шест присъствени обучения  в рамките на проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

Експертите по програми и проекти в общините – след тригодишно прекъсване се събират на националната си среща

Експертите по програми и проекти в общините – след тригодишно прекъсване се събират на националната си среща

04.11.2022

Датите, запазени за дванадесетото издание на Националната среща на експертите по програми и проекти в общините в събитийния календар на НСОРБ и „НСОРБ-Актив“ ЕООД, са от 5 до 7 декември.

Обучение „Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“

Обучение „Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“

04.11.2022

„НСОРБ-Актив“ ЕООД, съвместно с дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ от Министерство на финансите, организира обучение на тема „Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“, което ще се проведе на 24 и 25 ноември в гр. Велико Търново,  Гранд хотел „Янтра“.

„Новите технологии – практични решения в подкрепа работата на общините“ - съвместен семинар на „НСОРБ-Актив“ и фирма „С&T България“

„Новите технологии – практични решения в подкрепа работата на общините“ - съвместен семинар на „НСОРБ-Актив“ и фирма „С&T България“

04.11.2022

Семинарът ще се проведе на 29 и 30 ноември 2022 г. в СПА-комплекс „Старосел“. Покани за участие ще бъдат изпратени до кметовете на общини, които имат работещи или предвиждат създаването на „сини“ зони и зони за паркиране.

НСОРБ консултант

Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

04.11.2022

Последните две години НСОРБ поставяше пред Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Министерството на електронното управление (МЕУ) и Министерство на здравеопазването (МЗ) проблема за липса на достъп на общините до справки от издадените след началото на 2020 г. експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ), поддържана от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Причина за това стана въвеждането от началото на 2020 г. в експлоатация на нова Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ЕИСКМЕ) собственост на Министерство на здравеопазването и разработена от „Информационно обслужване“ АД.

Новини по програми и проекти

В средата на ноември ще стартира енергийното обновяване на жилищата по ПВУ

В средата на ноември ще стартира енергийното обновяване на жилищата по ПВУ

31.10.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) информира, че процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), се очаква да стартира от средата на месец ноември тази година...

към новината →

Ръководство за изпълнение на инвестиции по ПВУ

Ръководство за изпълнение на инвестиции по ПВУ

04.11.2022

На https://www.minfin.bg/bg/news/11992 Министерство на финансите публикуван пакет документи за кандидатстване по грантови схеми и Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Ръководството е предназначено за крайните получатели, които изпълняват договори за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). То цели да ги...

към новината →

Предстоят информационни събития за процедури „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“

Предстоят информационни събития за процедури „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“

31.10.2022

На 7 ноември 2022 г. (понеделник) ще се проведат информационни събития, на които Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) ще разясни Условията за кандидатстване и спецификите на изпълнението и отчитането на проектите по процедури „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“. Информационните събития ще се проведат онлайн под формата на уебинари....

към новината →

Приложение към Указанията за индексацията на договорите по ОПОС

Приложение към Указанията за индексацията на договорите по ОПОС

31.10.2022

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/11130 е публикувано приложение към Указанията на Управляващия орган (УО) на ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) за сключването на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП във връзка с Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Съгласно информацията, към момента липсват официални, единни...

към новината →

Изменение на Насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР

Изменение на Насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 от ПРСР

01.11.2022

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони публикува за обществено обсъждане проекти на заповеди за изменение на Насоките за кандидатстване с проектни предложения за обновяване на пътища, улици, водоснабдителни съоръжения и енергийна ефективност по подмярка 7.2. Проектите на заповеди са достъпни на адрес:...

към новината →

ПМДРА 2021-2027 е официално изпратена на Европейската комисия

ПМДРА 2021-2027 е официално изпратена на Европейската комисия

02.11.2022

На 1 ноември финалната версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена за одобрение от Европейската комисия https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/11167 За предварителен преглед, в края на юли бе подаден първият вариант на Програмата, като по него са получени 32 коментара от Комисията, които своевременно са отразени от екипа в...

към новината →

Информационен ден по процедура „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“ по Норвежката програма

Информационен ден по процедура „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“ по Норвежката програма

03.11.2022

На 8 ноември 2022 г. от 10:00 часа е планиран информационен ден за потенциалните кандидати по процедура за набиране на проектни предложения BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход““, програма „Вътрешни работи“, НФМ 2014-2021. Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX, като сесията ще бъде активна в 9:45...

към новината →

Министерството на земеделието публикува актуален проект на Стратегическия план

Министерството на земеделието публикува актуален проект на Стратегическия план

01.11.2022

Министерството на земеделието публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската комисия за последна предварителна оценка. Документът може да бъде намерен на официалната страница на институцията на следния линк:  https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/tematichna-rabotna-grupa/?edit_off .      Планът...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

Започва регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Започва регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

01.11.2022

От 1 ноември, започва регистрацията за участие в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г., на който НСОРБ е партньор за поредна година.

Регистрацията е безплатна и ще бъде отворена до 24.00 ч. на 11 януари 2023 г. на адрес: http://bait-awards.bg/pages/Registration/.

Участвайте в онлайн конференция Световен ГИС ден

Участвайте в онлайн конференция Световен ГИС ден

03.11.2022

Станете част от най-голямото ГИС събитие в България – онлайн конференцията по случай Световния ден на Географските информационни системи на 16 ноември.

НСОРБ е партньор в инициативата за поредна година.

Конференцията ще бъде излъчвана на живо от 9 ч. в платформата VIRTU. Участието е безплатно, след регистрация.

Медиите за нас

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Общините посрещат зимата с тревога за отоплението

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Общините посрещат зимата с тревога за отоплението

28.10.2022

В студиото на Euronews Bulgaria заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова заяви, че местните власти настояват за повече пари за отопление и възможност за използване на собствените бюджети. Причината е отсъствието на държавен бюджет и несигурността на прага на зимния сезон."Общините настояват да получат и 15% повече средства за зимно поддържане на пътищата,...

към новината →

Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин, член на УС на НСОРБ: Най-голямо затруднение за общините е липсата на децентрализация

Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин, член на УС на НСОРБ: Най-голямо затруднение за общините е липсата на децентрализация

31.10.2022

В интервю за ТВ "Bulgaria ON AIR" кметът на община Елин Пелин коментира дългосрочната визия и политика за подобряване на средата на живот за семействата с деца, инвестиционния интерес към региона, както и предвидените за следващата година инфраструктурни проекти. "Вследствие на този голям инвеститорски интерес и бързия административен коридор, които създадоха колегите, мисля, че се получи...

към новината →

Иса Бесоолу, кмет на община Павел баня: Градът е целогодишен курорт, който привлича туристи от страната и чужбина

Иса Бесоолу, кмет на община Павел баня: Градът е целогодишен курорт, който привлича туристи от страната и чужбина

01.11.2022

Хотелите и туристическите обекти са отворени непрекъснато, а в момента се подготвят за предстоящия зимен туристически сезон. Това каза за БТА кметът на община Павел баня Иса Бесоолу. Общината се развива като целогодишна балнеоложка и туристическа дестинация. В града има множество хотели от висок клас, както и къщи за гости. В летните месеци градът се посещава от над три хиляди туристи. „В...

към новината →

Иво Димов, кмет на Димитровград, зам.-председател на УС на НСОРБ: Новата програма за саниране е шанс и не трябва да се изпуска

Иво Димов, кмет на Димитровград, зам.-председател на УС на НСОРБ: Новата програма за саниране е шанс и не трябва да се изпуска

03.11.2022

Средствата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в Плана за възстановяване и устойчивост коментира н предаването PrimeTime на Euronews Bulgaria кметът на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов. „Темата е изключително важна и актуална, като на този етап е нужно гражданите бързо да се организират и възложат изготвяне на енергийно и конструктивно...

към новината →

в. "24 часа":  През 2023 г. Столична община предвижда увеличаване на кратността на миене на улиците

в. "24 часа": През 2023 г. Столична община предвижда увеличаване на кратността на миене на улиците

03.11.2022

През 2023 г. Столична община предвижда увеличаване на кратността на миене на улиците, по които се движи градски транспорт, от 6 на 7 пъти годишно. Миенето на вътрешноквартални улици и улици с обществено значение също се увеличава от 7 на 8 пъти годишно. Това е разписано в план сметката за чистотата на столицата за 2023 г., която бе представена от заместник-кмета по екология на Столична община...

към новината →

Кметът Пламен Алексиев: Общината сертифицира собствен знак "Запазена марка Радомир"

Кметът Пламен Алексиев: Общината сертифицира собствен знак "Запазена марка Радомир"

03.11.2022

ив божур, растящ в защитената местност "Янковец" в Конявската планина, промотира туристическия бранд на дестинация Радомир, заяви в интервю за БТА кметът на общината Пламен Алексиев. Започва и инициатива за регионална запазена марка за качеството в туризма и в подкрепа на местния бизнес, съобщи кметът. Общината ще представи скритите си съкровища - защитената местност "Чокльово блато",...

към новината →

Светослав Славчев, кмет на община Димово: Общината има ясна визия за развитието на туризма

Светослав Славчев, кмет на община Димово: Общината има ясна визия за развитието на туризма

03.11.2022

"Видинската община Димово има ясна визия за развитието на туризма в региона", заяви за БТА кметът на общината Светослав Славчев. На територията на Димово се намират едни от най-атрактивните туристически обекти не само във Видинска област, Северозападния регион, но и в България, уточни кметът. Сред туристическите обекти, препоръчани за посещаване в общината, е пещера "Венеца" - една от...

към новината →

Кметът на столичния район  “Лозенец“ Константин Павлов в студиото на колела на Радио София

Кметът на столичния район “Лозенец“ Константин Павлов в студиото на колела на Радио София

04.11.2022

Новото студио на колела на Радио София тази седмица обиколи район „Лозенец“, заедно с кмета Константин Павлов.  Той коментира основния проблем на кв. "Кръстова вада" - собствеността на улиците. Работи се по проект с европейско финансиране за изграждане на ВиК мрежа, който трябва да свърже канализацията на „Драгалевци“ със софийската канализация и самият кв. „Кръстова вада“ да получи...

към новината →

Атанас Калчев, кмет на Кричим: Кричим ще оползотворява 35% от биоразградимите отпадъци

Атанас Калчев, кмет на Кричим: Кричим ще оползотворява 35% от биоразградимите отпадъци

04.11.2022

Компостираща инсталация за зелени отпадъци започва работа в землището на община Кричим. Съоръжението е изградено по проект „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, а инсталацията ще бъде използвана съвместно от общините Кричим и Перущица. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на...

към новината →

Новини от общините

Почит и признателност към дългогодишния кмет на исперихското село Райнино

Почит и признателност към дългогодишния кмет на исперихското село Райнино

31.10.2022

В село Райнино, община Исперих, с тържествена церемония бе открита паметна плоча на дългогодишния кмет Йордан Йорданов, посветил своя живота на селото и неговите жители. Почетният знак е изграден по предложение на инициативен комитет, подкрепен от община Исперих и Общинския съвет. „Осъществяването на родолюбивата инициатива за поставяне на паметна плоча на дългогодишния кмет на Райнино е...

към новината →

Община Левски отбелязва Деня на народните будители с препис на История славянобългарска

Община Левски отбелязва Деня на народните будители с препис на История славянобългарска

31.10.2022

Община Левски отбелязва Деня на народните будители с препис на История славянобългарска, направен в НЧ „Съзнание 1894“ в село Асеновци.  В продължение на месец тази патриотична инициатива е привлякла 58 души на възраст от 8 до 81 години, вкл. много ученици от ОУ "Христо Ботев", които прилежно са преписвали текстове. Участие в преписа са взели кметът на селото Велчо Димитров, служителите в...

към новината →

Първо общоградско шествие за Деня на народните будители в Пловдив

Първо общоградско шествие за Деня на народните будители в Пловдив

01.11.2022

Пловдив отбеляза с общоградско шествие 1 ноември отбелязваме 100 години от първото честване на Деня на народните будители. Пловдивският митрополит Никола отслужи молебен в храм „Св. Св. Кирил и Методий“.  Народът ни е оцелял, защото във времена на безпътици е намирал сили да вдъхне живот на идеалите си благодарение на онези, които нарекохме будители, каза в приветствието си кметът на...

към новината →

Ден на отворените врати в община Георги Дамяново

Ден на отворените врати в община Георги Дамяново

01.11.2022

В навечерието на Деня на народните будители в сградата на общинската администрация се проведе Ден на отворените врати с участие на ученици от ОУ „Отец Паисий”. Придружавани от своите преподаватели и част от ръководството на общината, децата  разгледаха кабинетите и залите в сградата на общината, посетиха различни отдели, разговаряха с експерти и служители. Те бяха  запознати и с основните...

към новината →

В община Ценово читалища и училища съвместно отбелязаха Деня на будителите

В община Ценово читалища и училища съвместно отбелязаха Деня на будителите

01.11.2022

Под мотото „Поклон будители“ в община Ценово беше отбелязан 1 ноември – Ден на народните будители. По този начин беше възстановена една традиция за съвместна дейност между народните читалища и учебните заведения в общината. Идеята за почитане на будителите е на Общинския читалищен съюз с безрезервната подкрепа на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и...

към новината →

Кметът на Благоевград откри паметник на българските възрожденци Димитър и Константин Миладинови

Кметът на Благоевград откри паметник на българските възрожденци Димитър и Константин Миладинови

02.11.2022

В Деня на народните будители кметът на Благоевград Илко Стоянов официално откри паметник на българските възрожденци Братя Миладинови. Тържествената церемония се състоя на пл. „Георги Измирлиев“, пред сградата на Регионална библиотека „Димитър Талев“, двата университета – ЮЗУ и АУБГ и концертната зала „Яворов“. До момента монументът бе ситуиран в Регионалния исторически музей, но мащабите и...

към новината →

Библиотеката в Бургас е носител на наградата „Рицар на книгата“

Библиотеката в Бургас е носител на наградата „Рицар на книгата“

04.11.2022

В деня на народните будители Асоциация „Българска книга“ връчи престижните награди „Рицар на книгата“ на изявени личности и институции, чийто принос към четенето и книгата е превърнат в мисия. В категорията „Библиотека/библиотекар“ наградата получи Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас. „Това е поредно заслужено признание. Но и друг път съм казвал, че най-голямата награда е тази,...

към новината →

Във Варна се открива Фестивал на науката

Във Варна се открива Фестивал на науката

03.11.2022

За първи път във Варна ще се проведе фестивал за популярно представяне на сложни научни теми. Той ще бъде от 11 до 13 ноември във Фестивалния и конгресен център (ФКЦ). Официалното откриване ще се състои на открито пред ФКЦ на 11 ноември от 11:00 до 11:30 часа с участието на представители на основните партньори на форума - Министерство на образованието и науката и Община Варна, съобщават...

към новината →

Община Русе започна обучението на представители на социалните институции за работа в новия Кризисен център

Община Русе започна обучението на представители на социалните институции за работа в новия Кризисен център

04.11.2022

 Oбщина Русе проведе двудневно обучение във връзка със стартирането на новоразкритата социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск, преминаващи на територията на община Русе“. В него се включиха служители и представители на всички ангажирани институции и граждански организации, които заедно координираха своята съвместна бъдеща работа....

към новината →

Кмет дари заплатата си на Дом за деца

Кмет дари заплатата си на Дом за деца

04.11.2022

31-годишният Марин Иванов, кмет на шуменското село Ивански, дари заплатата си за обувки на деца от Дома за деца и юноши “Детелина“ в Шумен. Той е избран е за поста на 28 години и е най-младият кмет в община Шумен, на най-голямото село - с 2000 души население. Интервю с Марин Иванов, излъчено по БНР, можете да чуете тук:...

към новината →

Митко Щерев и Илия Ангелов от „Диана експрес“ пред Стефан Радев: Впечатлени сме от младата публика и зала „Сливен“

Митко Щерев и Илия Ангелов от „Диана експрес“ пред Стефан Радев: Впечатлени сме от младата публика и зала „Сливен“

04.11.2022

Кметът Стефан Радев днес се срещна с едни от най-разпознаваемите творци и изпълнители, част от българската популярна музика – композиторът Митко Щерев и Илия Ангелов от рок групата „Диана експрес“. Посещението на гостите в Сливен е свързано с образователния концерт за ученици „Урок по рок“ на Младежки дом-Сливен, който се проведе вчера в зала „Сливен“. Пред кмета Радев гостите споделиха...

към новината →

Кметът на Белица на посещение в Румъния

Кметът на Белица на посещение в Румъния

04.11.2022

Кметът на община Белица Радослав Ревански, заедно с президента на Европейските либерали и еврoдепутат Илхан Кючюк са на посещение в румънската столица Букурещ. Те имаха среща с посланика на България в румънската столица Радко Влайков, с когото обсъдиха международните отношения и ролята на местните власти в трансграничните процеси, отношенията на България с Македония и Румъния в контекста на...

към новината →

Зелената сделка

Техническа помощ от ЕИБ и ЕК за проекти в сферата на енергийния преход

Техническа помощ от ЕИБ и ЕК за проекти в сферата на енергийния преход

01.11.2022

TARGET е съвместен механизъм за техническа помощ на Европейската комисия и Европейска инвестиционна банка, насочен към подпомагане на въглищните региони в ЕС при идентифицирането и подготовката на проекти за чиста енергия и енергийна ефективност. Допустими кандидати са общините в преход от Югозападния и Югоизточния регион, а дейностите за подкрепа, включват изготвянето на индивидуални или...

към новината →

Община Сливен въвежда разделно събиране на дървесни отпадъци

Община Сливен въвежда разделно събиране на дървесни отпадъци

03.11.2022

Във връзка с отклоняване на дървесните отпадъци от общия поток битови отпадъци и предотвратяване депонирането им, Община Сливен започва разделно събиране и последващо третиране. Основната цел е рационалното оползотворяване на дървесните отпадъци, които могат да се използват за производство на плочи от дървесни частици. Отпадъците, които ще се приемат са: корпусна мебел – секции, шкафове,...

към новината →

Община Мездра се сдоби с два специализирани автомобила за зелени и биоразградими отпадъци

Община Мездра се сдоби с два специализирани автомобила за зелени и биоразградими отпадъци

02.11.2022

За нуждите на Община Мездра бяха предоставени безвъзмездно един открит специализиран сметовоз за зелени отпадъци (товарен самосвал), с обем на бункера 16 куб. м и един открит специализиран сметовоз за биоразградими отпадъци с каросерийна надстройка тип Вариопреса с обем на бункера 16 куб. м., във връзка с изпълнението на Договор №Д-176 от 04.07.2022 г./ BG 16M10P002-2.005-0020-C01-032 с...

към новината →

Международна дейност

Да подкрепим първия одобрен български проект в конкурса „RegioStars 2022” на Европейската комисия - проекта на община Бургас

Да подкрепим първия одобрен български проект в конкурса „RegioStars 2022” на Европейската комисия - проекта на община Бургас

01.11.2022

Българският проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“,   финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., е сред 15-те финалиста в конкурса „Regiostars”, организиран от Европейската комисия. Това е единственият одобрен български проект в конкурса, който се провежда от...

към новината →

Партньорски проект на община Хасково e във финалната осмица на PlatformAwards

Партньорски проект на община Хасково e във финалната осмица на PlatformAwards

02.11.2022

За трети път наградите на PLATFORMAwards на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР) ще поставят под светлината на прожекторите най-добрите практики в сферата на сътрудничеството за развитие между градовете и регионите. Проект с участието на община Хасково „Дуала 1: Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град“ е сред номинираните 8 от 18 кандидатури. Проектът има за цел да насърчава...

към новината →

Информационен ден на European Urban Initiative, 29-30 ноември 2022 г.

Информационен ден на European Urban Initiative, 29-30 ноември 2022 г.

31.10.2022

Новата инициатива на Европейската комисия -  Европейска градска инициатива (EUI) , която е наследник на Градски иновативни дейности (UIA), анонсира първата си покана за за проекти. Един от четирите града, където ще се проведат информационни дните за представяне на новата програма и процедурите за кандидатстване, ще бъде София. Ако искате да се включите или да подготвите проектно...

към новината →
    Европейска конференция за социални услуги

Европейска конференция за социални услуги

03.11.2022

От 14 до 16 юни 2023 г. в Малмьо, Швеция, ще се проведе 31-та Европейска конференция за социални услуги на тема ,,Напредъкът на социалните услуги. Ролята на технологиите за насърчаване на автономията и приобщаването‘‘.

Платена публикация

НОВО: Как да спестите време когато регистрирате документи в АКСТЪР

НОВО: Как да спестите време когато регистрирате документи в АКСТЪР

03.11.2022

Документооборотната система АКСТЪР вече автоматично получава данни от телефонните обаждания на граждани с помощта на софтуерната телефонна централа на Callflow

Софтуерната група АКСТЪР свърза софтуера си за обработване на документи с иновативната телефонна централа на българската софтуерна компания Callflow. С помощта на двата софтуерни продукта, телефонните повиквания от гражданите ще се отчитат автоматично в документооборотната система на общините.