ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 43 / 28-10-2022г.

Дейността на НСОРБ

Становище на НСОРБ по проекта удължаване действието на Закона за държавния бюджет за 2022

Становище на НСОРБ по проекта удължаване действието на Закона за държавния бюджет за 2022

28.10.2022

НСОРБ внесе становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Сдружението подкрепя по принцип необходимостта от своевременно...

към новината →

НСОРБ със становище по проекта на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

НСОРБ със становище по проекта на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

26.10.2022

НСОРБ предостави становище по писмена процедура на Тематичната работна група (ТРГ) за подготовката на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. (ПРР). На членовете на ТРГ се предложи одобряването на 2 нови приоритети за включване в програмата, съфинансирани от Фонда за справедлив преход (ФСП), които отпаднаха от стратегическия документ през лятото поради липса на изготвени...

към новината →

НСОРБ с препоръки към Министерство на туризма за Годишна програма за национална туристическа реклама 2023 г.

НСОРБ с препоръки към Министерство на туризма за Годишна програма за национална туристическа реклама 2023 г.

26.10.2022

НСОРБ предостави становище до Министерство на туризма във връзка с разработване на на Годишна програма за национална туристическа реклама за 2023г. Писмото включва предложения за изготвяне и приоритизиране на маркетинговите дейности на местно ниво, предоставени от общините след проучване на НСОРБ през 2022г. Основните акценти в нeго са: -              създаване на условия за работа в мрежа...

към новината →

НСОРБ събира становища по проекта за изменение на Наредба №2 от 2002 г. за транспортните схеми и обществени превози на пътници с автобуси

НСОРБ събира становища по проекта за изменение на Наредба №2 от 2002 г. за транспортните схеми и обществени превози на пътници с автобуси

26.10.2022

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, изготвен от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Проектът привежда Наредба № 2 в съответствие със Закона за изменение и допълнение на...

към новината →

Съвместният изследователски център на ЕК представи на Годишната среща на местните власти анализ на собствените приходи на местно ниво

Съвместният изследователски център на ЕК представи на Годишната среща на местните власти анализ на собствените приходи на местно ниво

25.10.2022

Анализ на системата от собствени приходи на общините в страните от ЕС и връзката между местните данъци и икономическия растеж представи на форума на председателите на общински съвети от България Бенедикт Херман – представител на Съвместния изследователски център на Европейската Комисия. Той бе гост на Годишната среща на местните власти, която се проведе в курорта „Албена“. Основният аспект...

към новината →

Форумът на секретарите на общини – в търсене на полезните решения

Форумът на секретарите на общини – в търсене на полезните решения

26.10.2022

Състоянието на общинските администрации, предстоящите неотложни задачи и визията за бъдещо развитие бяха в основата на дискусиите на форума, организиран съвместно от НСОРБ и Националната асоциация на секретарите на общини (НАСО РБ). Форумът бе открит от Валя Радева , секретар на община Сливен и председател на УС на НАСО РБ и кмета на Монтана Златко Живков , член на УС на НСОРБ. Кметът...

към новината →

 Успешни партньорства между бизнеса и местната власт – фокус на дискусии във форума "Интелигентни решения за българските общини" на НСОРБ

Успешни партньорства между бизнеса и местната власт – фокус на дискусии във форума "Интелигентни решения за българските общини" на НСОРБ

27.10.2022

“ Повишаването стандарта на живот и услугите, които осигуряваме на нашите съграждани, са резултат от доброто взаимодействие между общините и бизнеса - основен двигател на развитие и модернизацията на нашите градове“, заяви при откриването на форума "Интелигентни решения за българските общини" доц. д-р инж. Ивайло Симеонов - член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин и модератор на...

към новината →

Активна дискусия за иновативните подходи и високотехнологични решения за общинския транспорт в период на криза

Активна дискусия за иновативните подходи и високотехнологични решения за общинския транспорт в период на криза

28.10.2022

Форумът, част от програмата на Годишната среща на местните власти, постави на дискусия реалните проблеми на общините в сферата на мобилността на фона на развилите се кризисни ситуации, бяха основните теми на дискусиите на дискутираните теми във форума. Модераторът, кметът на Плевен  Георг Спартански,  подчерта факта, че общественият транспорт в общините значително е пострадал още в КОВИД...

към новината →

Изпълнителният директор на НСОРБ взе участие в Конференция на тема "Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма"

Изпълнителният директор на НСОРБ взе участие в Конференция на тема "Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма"

28.10.2022

Шестата международна конференция "Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма" се организирана от Катедра „Публична администрация“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и бе открита от ректора на висшето училище проф. дфн Анастас Герджиков. Той обърна внимание, че изминалите години, в които се е изградила и доказала специалността...

към новината →

Актуално

Удължава се срокът за строеж и ремонт на 136 детски ясли, градини и училища

Удължава се срокът за строеж и ремонт на 136 детски ясли, градини и училища

27.10.2022

Министерският съвет одобри удължаване на срока за строеж/разширение/ремонт на 136 детски ясли, градини и училища до края на 2024 г.  До тогава се удължава срокът за изпълнение на Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., по която са одобрени 136 проекта на обща стойност от близо 210 млн. лева.   НСОРБ...

към новината →

50 общински музея и галерии получават финансиране от държавния бюджет

50 общински музея и галерии получават финансиране от държавния бюджет

26.10.2022

Правителството одобри 5 492 556 лв. за допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общини. С предоставянето на допълнителните средства ще се повиши качеството на изпълнението на програмите и дейностите на музеите и художествените галерии във връзка с опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, ще се осигурят по-добри възнаграждения на заетия...

към новината →

Удължава се срокът за предоставяне на отчетните справки за субсидии и компенсации за 2022 г., разпределяни от министъра на транспорта и съобщенията

Удължава се срокът за предоставяне на отчетните справки за субсидии и компенсации за 2022 г., разпределяни от министъра на транспорта и съобщенията

27.10.2022

С ПМС № 339/20.10.2022 г. (ДВ бр. 85/25.10.2022 г.), в сила от датата на приемането му, Министеркият съвет промени Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени...

към новината →

Конкурс за Международния ден на доброволеца

Конкурс за Международния ден на доброволеца

28.10.2022

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Националната асоциация на доброволците, в партньорство Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта организират конкурс за есе „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“. В конкурса могат да участва младежи, навършили 16 години и ненавършили 18 години. Есето трябва да...

към новината →

Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

Отговор от МЗ на писмо на НСОРБ за прилагане на промените в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни

27.10.2022

Във връзка с постъпили запитвания от общините в НСОРБ, относно практическото прилагане на последните изменения в Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (Наредба №26) отправихме запитване до Министерство на здравеопазването. Неясните за общините моменти са свързани с изключението в текст от Наредба №26, касаещо...

към новината →

МОСВ напомня, че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември

МОСВ напомня, че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември

28.10.2022

МОСВ напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите. Такса за регистрация на водовземни...

към новината →
Дружеството на психолозите предлага подкрепа на общините

Дружеството на психолозите предлага подкрепа на общините

Дружеството на психолозите в Република България предлага партньорство на общините при изпълнение на Закона за социалните услуги. То разполага с над 800 специалисти в страната – психолози, психотерапевти, организационни консултанти, криминални психолози, антикризисни екипи и др., към които общинските администрации могат да се обръщат за съдействие.

Необходимо е да се опише проблемът и Дружеството ще уведоми всички свои членове, за да достигне до подходящите специалисти. За контакт: телефон 0887 426 394, имейл: office@psychology-bg.org, уебсайт: http://psychology-bg.org/

 |

Новини по програми и проекти

Изменят се условията по новата дългосрочна грижа по ОПРЧР

Изменят се условията по новата дългосрочна грижа по ОПРЧР

26.10.2022

Изменени са Условията за кандидатстване по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР)-...

към новината →

В сила са измененията на Регламентите за FAST- CARE

В сила са измененията на Регламентите за FAST- CARE

26.10.2022

От 26 октомври са в сила измененията на Регламентите по Кохезионната политика за периода 2014-2020 и 2021-2027 въвеждащи инструмента „FAST -CARE“ (Бърза грижа или Гъвкава помощ за териториите). С измененията се предоставя допълнителна гъвкавост при използването на финансиране от Политиката на сближаване за подкрепа на държавите-членки в борбата с последиците от военната агресия на Русия и...

към новината →

Информационни дни по процедурите за грижа в дома и укрепването на общинския капаците по ПРЧР

Информационни дни по процедурите за грижа в дома и укрепването на общинския капаците по ПРЧР

27.10.2022

На 7 ноември 2022 г. (понеделник), ще се проведат информационни дни, на които Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР), ще разясни Условията за кандидатстване и спецификите на изпълнението и отчитането на проектите по процедури  „Грижа в дома“ и „Укрепване на общинския капацитет“. Информационните събития ще се проведат онлайн под формата на...

към новината →

Указания за индексацията на договорите по ОПРР

Указания за индексацията на договорите по ОПРР

27.10.2022

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), информира че във връзка с Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, e извършен вътрешен анализ. Същият обхваща прилагането на Методиката и възможностите за осигуряване на допълнителни средства като безвъзмездна финансова помощ (БФП) по административните...

към новината →

Нови условия по процедурата за социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения

Нови условия по процедурата за социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения

26.10.2022

Изменени са Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР)   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/23cd0610-3c12-43f9-ab6b-534e1357eb89 . Промяната се изразява в:...

към новината →

Променят се условията по процедурата за деинституционализацията на децата и младежите по ОПРЧР

Променят се условията по процедурата за деинституционализацията на децата и младежите по ОПРЧР

26.10.2022

Изменени са Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР)-...

към новината →

Медиите за нас

Вицепремиерът Пеканов: Общините ще могат да кандидатстват за средства за индустриални паркове и зони

Вицепремиерът Пеканов: Общините ще могат да кандидатстват за средства за индустриални паркове и зони

26.10.2022

Правителството работи активно по въпроса за публична подкрепа на индустриални паркове и зони, съобщи вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се провежда в курорта Албена. По думите на Пеканов, цитиран от БТА, бюджетът в това...

към новината →

Вестник “24 часа“, Кметовете към депутатите: Гледайте по-често надписа „Съединението прави силата“ и го осмислете

Вестник “24 часа“, Кметовете към депутатите: Гледайте по-често надписа „Съединението прави силата“ и го осмислете

26.10.2022

В поредица от публикации вестник „24 часа“ информира за акцентите от Годишната среща на местните власти. Изданието подчертава, че основното послание на местната власт към новоизбраните депутати в 48-о Народно събрание е необходимостта от диалог и повече конструктивизъм в управлението. Вижте повече подробности: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12895664...

към новината →

Д.Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ: Необходими са промени в Закона за публичните финанси

Д.Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ: Необходими са промени в Закона за публичните финанси

26.10.2022

Проблемите в общините са много и ако не бъдат променени разпоредби в Закона за публичните финанси, който ограничават разходите на общините, в случай, че не е приет държавния бюджет, тяхното решаване ще бъде изключително сложно, заяви в интервю за програма „Хоризонт“ на БНР заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. "За месец януари това означава, че ще...

към новината →

Кметът Димитранка Каменова: Модернизацията на пътната инфраструктура е приоритет за община Берковица

Кметът Димитранка Каменова: Модернизацията на пътната инфраструктура е приоритет за община Берковица

27.10.2022

Кметът посочва в интервю за „Строител“ обновяването на Лесотехническата професионална гимназия като най-успешен проект на общината в образователната сфера. През август започна изпълнението на строителните дейности по важен инвестиционен проект за реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод в село Бързия. Четете повече ТУК .

към новината →

Специално издание на вестник "24 часа", посветено на Сливен

Специално издание на вестник "24 часа", посветено на Сливен

27.10.2022

На 26 октомври, когато община Сливен отбелязва своя празник, вестник "24 часа" излиза със спезиално приложение, спосветено на общината и региона. В интервю за изданието кметът Стефан Радев разказва за строежа на индустриален парк на територията на бившето летище „Бършен“ и за амбицията на общината да изгради своя фотоволтаична централа. Кметът съобщава, че не се предвижда увеличение на...

към новината →

Силвия Георгиева, изп.директор на НСОРБ: Общините са готови с модела на бъдеща децентрализация

Силвия Георгиева, изп.директор на НСОРБ: Общините са готови с модела на бъдеща децентрализация

28.10.2022

В Националния план за възстановяване и устойчивост има заложени общо 47 инвестиции, от тях 19 са на стойност около 6  млрд. лв. и изцяло общински. Те трябва да бъдат реализирани в общинска собственост и общински услуги, каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева. Изключително разнообразно е портфолиото от инвестиции, които трябва да бъдат реализирани...

към новината →

Новини от общините

"Дигитален ноември" в Бургас

"Дигитален ноември" в Бургас

27.10.2022

"Дигитален ноември" е инициатива на община Бургас и DIGIHUB, която има за цел да представи събития, насочени към дигитализацията, предприемачеството и технологиите. Информация за включените дотук събития ще откриете в следния линк:  https://linktr.ee/digital.november . Членовете на мрежата БулевАрт също се включват в Digital November. Те са приготвили нестандартна програма за Дигитален...

към новината →

Бяла е Европейски град на спорта за 2023 година

Бяла е Европейски град на спорта за 2023 година

28.10.2022

През 2023 година Бяла ще е „Европейски град на спорта“. С тази титла Бяла влиза в голямото семейство на европейските градове и столици на спорта, което вече наброява над 3 000 населени места в целия свят, информира БНР. Морският град бе посетен от експерти от Асоциацията на европейските градове столици и градове на спорта (ACES EUROPE), със задача да оценят кандидатурата. След проверката на...

към новината →

Радомир  посреща празника си с нов туристически бранд и регионален сертификат за качество

Радомир посреща празника си с нов туристически бранд и регионален сертификат за качество

26.10.2022

В навечерието на празника на община Радомир кметът Пламен Алексиев връчи първите сертификати за качество "Запазена марка Радомир“ за постижения в областта на културата, туризма и бизнеса. Целта на новия регионален сертификат за качество е да подпомага налагането на устойчив модел на туризъм и местно икономическо развитие в община Радомир. Отличия в категория туристически обекти получиха:...

към новината →

Завърши ремонтът на спортната зала в Ново село

Завърши ремонтът на спортната зала в Ново село

26.10.2022

Приключиха ремонтните дейности на покрива на спортната зала в Ново село. Въпросът за течащия покрив, който с всеки изминал ден влошава състоянието на закритото игрище и прави невъзможно използването му, бе поставен на кмета Пенчо Милков при провеждането на приемна с жителите на селото. В спешен порядък бе осъществена проверка и възложен основен ремонт. Поставена е хидроизолация, а покривът е...

към новината →

В Кърджали камери ще следят за спазване на обществения ред

В Кърджали камери ще следят за спазване на обществения ред

27.10.2022

До края на тази и началото на следващата година в Кърджали ще бъде изградена мрежа от камери за видеонаблюдение на невралгични точки. Камерите ще следят за обществения ред, автомобилния трафик на входовете и изходите на града и вандализма по зелените площи и парковете. Проектът ще се реализира съвместно с областната дирекция на полицията. Той ще се въвежда поетапно, като от набелязани 150...

към новината →

Община Болярово започва нов проект за популяризиране на винопроизводството

Община Болярово започва нов проект за популяризиране на винопроизводството

27.10.2022

Община Болярово започва нов проект за популяризиране на винопроизводството в малките населени места съвместно с 16 общини от шест държави. Целта е да се популяризират малките винарни, а така да се подпомогне местното развитие на крайните и периферни общини на Европейския съюз. Проблемите са едни и същи навсякъде в ЕС за малките селски общини. Споделянето на добри практики ще е полезно на...

към новината →

Започва обновяването на храм "Свети Димитър" в Мъглиж

Започва обновяването на храм "Свети Димитър" в Мъглиж

27.10.2022

С празничен водосвет от Старозагорският митрополит Киприан бе дадено начало на ремонта на една от емблемите на Мъглиж - църквата “Свети Димитър”. проектът се финансира  по Програмата за развитие на селските райони. Стойността му е близо 575 хиляди лева, а дейностите по укрепване и реставрация на храма ще приключат до края на следващата година. Основният камък на мъглижкия храм „Свети...

към новината →

Община Опака с нов сайт

Община Опака с нов сайт

28.10.2022

Община „Опака” има изцяло нов сайт – https:opaka.bg, базиран на най-новите технологии и тенденции в сферата на уеб дизайна и интернет. При създаването му са приложени водещите световни и национални тенденции за сайтове на публични институции, които акцентират на услугите и информацията, предоставяни на гражданите и бизнеса. За тяхно удобство те са достъпни от няколко места....

към новината →

Общината и регионалният музей представят "Будителите на Хасково"

Общината и регионалният музей представят "Будителите на Хасково"

28.10.2022

По повод Деня на народните будители -1 ноември, община Хасково и Регионален исторически музей Хасково традиционно представят поредицата "Будителите на Хасково".Слабо познати истории за народни будители от района на Хасково представят в поредица Общината и Регионалният исторически музей (РИМ).  "Будителите на Хасково" тази година е посветена на онези будни местни хора, които са превърнали...

към новината →

Международна дейност

Българската делегация на 43-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

Българската делегация на 43-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

27.10.2022

В периода 25 – 27 октомври се проведе 43-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Българската делегация участва в пълен състав: кметовете на Каварна – Елена Балтаджиева, на Казанлък – Галина Стоянова, на Русе – Пенчо Милков, на Панагюрище – Никола Белишки, на Венец – Нехрибан Ахмедова, на Созопол – Тихомир Янакиев. През първия ден делегациите проведоха...

към новината →

Матю Мори е новият Генерален секретар на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

Матю Мори е новият Генерален секретар на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

27.10.2022

На 43-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа бе избран новият генерален секретар на организацията. Двама бяха основните претенденти за позицията – Матьо Мори от Франция и Антонела Валморбида от Италия. След гласуването Мори получи 137 гласове в подкрепа, докато за Валморбида гласуваха 58 от делегатите. Мандатът на новия генерален секретар започва през...

към новината →