ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 41 / 20-10-2022г.

Дейността на НСОРБ

Млади специалисти по публична администрация се дипломираха в УНСС

Млади специалисти по публична администрация се дипломираха в УНСС

18.10.2022

На 17 октомври 2022 г. в Университета за национално и световно стопанство на официална церемония, завършващите бакалавърска и магистрска степен по специалностите „Публична администрация“, "Електронно управление" и "ЗДравен мениджмънт" получиха своите дипломи.  Официален гост на тържеството беше изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, която връчи диплом на отличничката на 21-ия...

към новината →

Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

Започва процесът на планиране на социалните услуги и подготовката на Националната карта на социалните услуги

19.10.2022

Законът за социалните услуги (ЗСУ) за първи път въведе планиране на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, и отреди водеща роля в него на общинските администрации. Националната карта на социалните услуги се приема до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България След публикуването на първите демографски данни от...

към новината →

Становище на НСОРБ по ИГРП за 2023 г. на ПОС 2021-2027

Становище на НСОРБ по ИГРП за 2023 г. на ПОС 2021-2027

20.10.2022

След проучване сред общините и експертната ни мрежа по еврофондовете, НСОРБ депозира становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по Програмата за околна среда 2021-2027  (ПОС). В становището ни изразяваме принципната си подкрепа за проекта на ИГРП на ПОС, като предлагаме: По Приоритет 2 „Отпадъци“: 1.Процедура...

към новината →

Предстоящо

Годишната среща на местните власти се открива на 23 октомври с дискусия за европейските перспективи пред общините

Годишната среща на местните власти се открива на 23 октомври с дискусия за европейските перспективи пред общините

19.10.2022

Заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов ще вземе участие в първата пленарна сесия от Годишната среща на местните власти, посветена на 15-тата годишнина от членството на България в Европейския съюз. Дискусията ще представи резултатите от европейското членство на страната ни през призмата на местните власти и ще очертае перспективите за развитие на...

към новината →

Хекатон “InnoAirChallenge: Справедлив зелен преход и градска мобилност”

Хекатон “InnoAirChallenge: Справедлив зелен преход и градска мобилност”

19.10.2022

Асоциацията за Развитие на София (АРС), Столична община и DXC Technology обявяват хекатон “InnoAirChallenge: Справедлив зелен преход и градска мобилност”, чийто финал ще бъде на 11 ноември. Хекатонът предизвиква участниците да потърсят смели технологични решения, които да очертаят визия за бъдещото поколение транспортни услуги и свързаност в София. Всеки, който се интересува от...

към новината →

Подкрепете кампанията „Всяка минута е ценна! Научете симптомите на инсулта”

Подкрепете кампанията „Всяка минута е ценна! Научете симптомите на инсулта”

17.10.2022

По повод Световния ден за борба с инсулта 29 октомври Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) и Европейската пациентска организация за инсулт SAFE се обръщат с призив към общините за  подкрепа в кампанията  „Всяка минута е ценна! Научете симптомите на инсулта”. Националната кампания за борба с инсулта се обганизира в нашата страна за втора поредна година. Инициативата е част от усилията за...

към новината →
Специализирано обучение за общини „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“

Специализирано обучение за общини „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“

20.10.2022

Националният доверителен екофонд кани представители на общините в Република България да участват в тридневно обучение на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

Актуално

Министерският съвет отпуска допълнителни средства за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници

Министерският съвет отпуска допълнителни средства за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници

20.10.2022

Военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да...

към новината →

Правитерството отпуска над 30 млн. лв. за обезщетения в образованието

Правитерството отпуска над 30 млн. лв. за обезщетения в образованието

21.10.2022

Правителството отпусна 30 475 685 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2022 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2022 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите...

към новината →

МОСВ напомня, че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември

МОСВ напомня, че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември

28.10.2022

МОСВ напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите. Такса за регистрация на водовземни...

към новината →

На фокус

Две годишнини във фокуса на програмата на Годишната среща на местните власти

Две годишнини във фокуса на програмата на Годишната среща на местните власти

18.10.2022

Тази година програмата на Годишната среща на местните власти е фокусирана върху две важни за българските общини годишнини – 140 години от приемането на първия Закон за общините и градското управление и 15 години членство на България в ЕС. Специално за събитието НСОРБ издаде Европейската харта за местно самоуправление и копие на закона, предоставено от Държавна агенция „Архиви“.

Новини по програми и проекти

Обществено обсъждане на ИГРП на ПРЧР за 2023 г.

Обществено обсъждане на ИГРП на ПРЧР за 2023 г.

17.10.2022

На https://www.eufunds.bg/bg/node/11047 е публикуван за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР) за 2023 г. В проекта на ИГРП са включени 7 бъдещи процедури за предоставяне на БФП, като по 2 от тях общините са допустими бенефициенти . Процедурите с допустими кандидати общините са, както...

към новината →

Осма годишна среща на Националната рибарска мрежа

Осма годишна среща на Националната рибарска мрежа

19.10.2022

Пловдив ще бъде домакин на Осмата годишна среща на Националната рибарска мрежа и работна група във връзка с предизвикателствата при планирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Те ще се проведат в периода 27-28 октомври 2022 г. в гр. Пловдив, „Гранд хотел Пловдив“, конферентна зала „Париж“- https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/11061    Темата на 27 октомври...

към новината →

Прием на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

Прием на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

20.10.2022

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021 – 2025) със следните тематични области: Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“; Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“; Тематична област 3 „Свободно време, творчество...

към новината →

Набират се проекти за модернизацията на образователната среда по ПВУ

Набират се проекти за модернизацията на образователната среда по ПВУ

21.10.2022

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fccbde06-f066-44b7-9d9b-62b029ebc7e4 е публикувана за кандидатстване процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – за модернизация на образователната среда. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна,...

към новината →

Уебинар за дигитализация в градовете и селата

Уебинар за дигитализация в градовете и селата

21.10.2022

Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027 организира уебинар на тема „Дигитализация в градовете и общините“. Целта му е да се  предостави полезна информация за опита, както и добри практики и подходящи начини за финансиране развитието на интелигентни градове и села. Уебинарът е насочен към представители на местните публични администрации, бизнеса,...

към новината →

Актуални разяснения по подмярка 7.2. от ПРСР

Актуални разяснения по подмярка 7.2. от ПРСР

21.10.2022

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони публикува допълнителни разяснения по насоките за кандидатстване с проектни предложения за обновяване на пътища, улици и енергийна ефективност по подмярка 7.2. Разясненията са достъпни на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ , Раздел...

към новината →

Медиите за нас

инж.Пеньо Ненов, кмет на община Бяла: Рибарското пристанище в град Бяла ще бъде реконструирано и модернизирано

инж.Пеньо Ненов, кмет на община Бяла: Рибарското пристанище в град Бяла ще бъде реконструирано и модернизирано

17.10.2022

Предстои ремонт на Рибарското пристанище в град Бяла, област Варна. Очаква се това да се случи на два етапа, които включват и укрепване на брега. Пристанището е обявено от местната община за стратегически и приоритетен обект. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Пеньо Ненов и добави, че в момента е осигурена достъпност на 120 съда, което е недостатъчно, след проекта с очаква до над 360...

към новината →

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: 21% повече средства са нужни, за да оцелеят общините през 2023 г.

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: 21% повече средства са нужни, за да оцелеят общините през 2023 г.

17.10.2022

Общините искат 21% ръст за бюджетите, за да изкарат зимата. Това заяви изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Тя изрази надежда, че новият парламент ще заработи и ще се вземат бързи решения за настоящите кризи. „Необходимостта от този ръст е, за да функционират общинските системи – училища, детски градини, улично...

към новината →

Владимир Георгиев, кмет на Самоков: Инфлацията и неяснотата около доставките на газ ще засегнат зимния сезон

Владимир Георгиев, кмет на Самоков: Инфлацията и неяснотата около доставките на газ ще засегнат зимния сезон

18.10.2022

Самоков няма нито една социална услуга и административна сграда, която да не е газифицирана. В Боровец 100% всички хотели са газифицирани. Някои обмислят да преминат на ток, има голямо повишение в търсенето на дърва, но за нас това не е вариант, обяснява в интервю за вестник „Капитал“ кметът на Самоков и член на УС на НСОРБ Владимир Георгиев. Мислим за алтернативни енергийни източници, но...

към новината →

Иванка Петрова, кмет на Смядово: Стимул за непушачите в общинската администрация

Иванка Петрова, кмет на Смядово: Стимул за непушачите в общинската администрация

18.10.2022

От пет години община Смядово стимулира служителите, които не пушат през работно време, с допълнителни 3 дни допълнителен отпуск. Така чиновниците, които подпишат декларация, че ще спазват изискването, почиват 33 дни почивка в годината. Инициативата е на кмета Иванка Петрова, която е заклет непушач, а тя я е заимствала от японска компания. Целта била здраве и да не се разточителства с...

към новината →

Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе в интервю за "24 часа"

Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе в интервю за "24 часа"

18.10.2022

Една амбиция на кмета на Чепеларе е на път да се осъществи, и то до началото на зимата. Става въпрос за детски ски център в сърцето на Чепеларе. Той ще е в местността Дьортевото, където почти всички чепеларци прохождат в зимните спортове. "Вече сме в процес на доставка на пътека и машина за изкуствен сняг. В момента там има влек, но пътеката ще е по-удобна за децата, особено за по-малките....

към новината →

Борислав Кръстев, главен архитект на община Елин Пелин – гост в Bulgaria ON AIR

Борислав Кръстев, главен архитект на община Елин Пелин – гост в Bulgaria ON AIR

18.10.2022

На 21 октомври община Елин Пелин ще бъде домакин на областна конференция на тема „Общ устройствен план на община – механизъм за модерно управление на общинските територии“. В сутрешния блок на телевизия Bulgaria ON AIR гостува главният архитект на общината Борислав Кръстев. „Достойният предмет и замисъл на конференцията е да бъдат обсъдени аспектите и проблемите при планирането и предлагането...

към новината →

Новини от общините

Опазването на новото архитектурно наследство – фокус на форум в Димитровград

Опазването на новото архитектурно наследство – фокус на форум в Димитровград

17.10.2022

Община Димитровград организира национален архитектурен форум, посветен на проблематиката на новото архитектурно наследство. Дискусията на тема „Димитровград – 75 години по-късно. Новото архитектурно наследство“ събра видни архитекти, експерти, преподаватели и студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Лесотехнически...

към новината →

 МИГ "Троян, Априлци, Угърчин" организира фестивал на сиренето

МИГ "Троян, Априлци, Угърчин" организира фестивал на сиренето

17.10.2022

В Троян се проведе двудневен фестивал „Кажи сирене! Балканско сирене“, организиран от МИГ "Троян, Априлци, Угърчин", с участието на местни инициативни групи от българска страна и техните партньори от Румъния, Гърция и Молдова.  Фокусът на събитието бе върху традиционното производство на млечни продукти от малки семейни ферми, съхранили уникални технологии и стари фамилни рецепти. Наричат ги...

към новината →

Кметът на Перник ще участва в тръжната процедура на НАП за продажба на Минната дирекция

Кметът на Перник ще участва в тръжната процедура на НАП за продажба на Минната дирекция

17.10.2022

Общинският съвет в Перник единодушно подкрепи искането на кмета Станислав Владимиров да участваминната дирекция в обявения от Национална агенция по приходите публичен търг за продажба на Минната дирекция в града, обявен от Националната агенция за приходите (НАП). Знаковото за Перник здание бе обявено за продан заради дългове на настоящия му собственик "Мини открит въгледобив" ЕАД. Кметът прие...

към новината →

В Мадан отвори врати първият на Блаканите рудник - музей

В Мадан отвори врати първият на Блаканите рудник - музей

18.10.2022

Първи по рода си рудник- музей за туристите отвориха в Мадан. В рудник „Сполука“ туристите се качват на руднична вагонетка и влизат с локомотивчето като истински миньори под земята. Входът е от центъра на миньорския град. Под земята фигури на миньори, заети с различни дейности, посрещат любопитните. Цялото трасе под земята е оборудвано с релсов път, стрелки, обходи за маневриране, така че...

към новината →

Община Момчилград с подкрепа по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

Община Момчилград с подкрепа по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

18.10.2022

На официалната си страница община Момчилград е разработила нова секция с подробна информация за хода на програмата за саниране на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. Там ще бъдат посочени телефони за връзка с отговорните институции. Отдел "Европейски програми и проекти" е подготвил специална презентация с обобщена информация за програмата. В секцията има всички...

към новината →

Община Главиница подготви рибарското селище край Малък Преславец за посетители

Община Главиница подготви рибарското селище край Малък Преславец за посетители

18.10.2022

Община Главиница ремонтира и обзаведе бунгалата в рибарското селище край село Малък Преславец, съобщи в профила си във фейсбук кметът Неждет Джевдет. Ремонтът е финансиран от общината и реализиран с труда на работещите в общината, кметството на Малък Преславец,  потребителите и служителите от Комплекса за социални услуги. Ремонтирани са беседките с барбекюта, както и площите около тях,...

към новината →

Община Видин ще подкрепя и занапред археологическите разкопки на антична Бонония

Община Видин ще подкрепя и занапред археологическите разкопки на антична Бонония

19.10.2022

В общинския бюджет за 2023 година отново ще бъде предвидено финансиране за археологическото проучване на античния римски град Бонония. Това увери кметът на общината д-р Цветан Ценков. Той посети обекта и се срещна с ръководителя на екипа доц. д-р Здравко Димитров от Националния археологически институт. На мястото на разкопките беше и директорът на Регионалния исторически музей във Видин...

към новината →

Чирпан, София, Пловдив и Варна се включват в глобалното екологично движение „Спасете почвата“

Чирпан, София, Пловдив и Варна се включват в глобалното екологично движение „Спасете почвата“

19.10.2022

Община Чирпан призовава жителите на общината да се включат в глобалното екологично движение „Спасете почвата“, съобщи за БТА кметът Ивайло Крачолов. Това ще стане с велошествие, което ще започне от площад "Съединение" в Чирпан в неделя (23 октомври) от 11:00 ч. и ще завърши на манастира Св. Атанасий Велики в с. Златна ливада. "С нашето велошествие ще се включим в най-голямото глобално...

към новината →

Община Добрич започва проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност“

Община Добрич започва проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност“

20.10.2022

Община Добрич спечели проект за реновиране на сградата на Спортно училище „Георги С. Раковски“ и Центъра за професионално и личностното развитие – ученическо общежитие. Проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ е на стойност над 1,8 млн. лева изцяло финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Застроена площ на...

към новината →

Международна дейност

Седми световен конгрес на местните и регионални власти

Седми световен конгрес на местните и регионални власти

19.10.2022

От 10 до 14 октомври в Теджон, Южна Корея, се проведе VII Конгрес на местните и регионални власти на световната организацията Обединени градове и местни власти (UCLG). Националното сдружение на общините в Република България бе представлявано от кмет на община Дряново Трифон Панчев. Конгресът се провежда на всеки 3 години и е най-мащабната среща на местни и регионални изборни лица,...

към новината →

До 15 януари могат да бъдат подавани предложения за присъждане на Знак за Европейско наследство

До 15 януари могат да бъдат подавани предложения за присъждане на Знак за Европейско наследство

18.10.2022

Знакът за европейско наследство е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Целите на Знака за Европейско наследство са засилване на чувството за принадлежност на европейските граждани и по-специално на младите хора към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство;...

към новината →

Набират се номинации за отличието ,,Кмет Павел Адамович“

Набират се номинации за отличието ,,Кмет Павел Адамович“

18.10.2022

В памет на покойния кмет на град Гданск Павел Адамовиц, който бе убит заради политическата си ангажираност, е учредена награда за политици, борещи срещу расизма, нетолерантността, радикализацията, речта на омразата, потисничеството и ксенофобията, както и за тези, които подкрепят равните възможности, социалната интеграция и основните права. Наградата ,,Кмет Павел Адамович“ е надежда за...

към новината →