ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 40 / 15-10-2022г.

12 октомври - Ден на българската община

13.10.2022

За поредна година българските общини посрещнаха професионалния си празник 12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление. Подаръци за първите посетители, отворени дни за среща с кметовете и техните екипи, както и безплатни административни услуги се утвърдиха като традиционни инициативи в голяма част от общините, с които служителите в местните администрации правят съгражданите си основен участник в отбелязването на празника.

Дейността на НСОРБ

Децентрализацията прави общините независими, смятат кметовете от Средногорието

Децентрализацията прави общините независими, смятат кметовете от Средногорието

14.10.2022

Как се разпределя по общини ресурсът за делегираните дейности? Защо Законът за местното самоуправление и местната администрация толкова лесно може да бъде преборен? Защо държавата прехвърля функции на общините, но не намалява своята администрация? Защо никой не иска да изкупува разделно събраните от общините отпадъци? Защо местната общност няма реална власт да определя своите приоритети и правила?

Това са само част от въпросите, които обсъдиха на работна среща в Мирково кметовете на общини от Средногорието с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева в Деня на българската община.

НСОРБ срещу предложения общините да съфинансират проектите за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

НСОРБ срещу предложения общините да съфинансират проектите за ЕЕ на публичните сгради по ПВУ

14.10.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати отговор на предложенията на НСОРБ по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

 

НСОРБ алармира за проблеми в проектите, свързани със сектора на здравеопазването

НСОРБ алармира за проблеми в проектите, свързани със сектора на здравеопазването

10.10.2022

В писмо до министър-председателя Гълъб Донев, вицепремиера по управлението на европейските средства Атанас Пеканов и министъра на здравеопазването в служебното правителство д-р Асен Меджидиев НСОРБ изразява тревога от изпълнението и планирането на проектите с европейски средства в спешната и извънболничната помощ. Забавянето в изпълнението на проекта за спешната ни помощ, финансиран с над...

към новината →

Кметовете на Димитровград и Самоков бяха първите участници в инициативата на УНСС „Отворен семестър“

Кметовете на Димитровград и Самоков бяха първите участници в инициативата на УНСС „Отворен семестър“

11.10.2022

В навечерието на Деня на българската община и местното самоуправление кметовете на Димитровград и Самоков Иво Димов и Владимир Георгиев, заедно с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева разговаряха със студенти от специалност „Публична администрация“ на УНСС. „Днес не виждаме във Ваше лице гости, а партньори и приятели, с които ни свързват многопосочни и ползотворни контакти“ –...

към новината →

Очакваме коментари по проекта на Правилник за пешеходните и планинските веломаршрути

Очакваме коментари по проекта на Правилник за пешеходните и планинските веломаршрути

11.10.2022

 На сайта на Министерство на туризма е обявен за обсъждане Проект на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България, уреждащ дейностите по създаване и контрол на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене:...

към новината →

Актуално

Петчленен състав на ВАС излезе с решение по определението за спиране на текстове от НРД 2020-2022 г.

Петчленен състав на ВАС излезе с решение по определението за спиране на текстове от НРД 2020-2022 г.

11.10.2022

С Определение № 8643/06.10.2022 г. петчленен състав на ВАС: Обезсилва Определение на тричленен състав на Върховния административен съд, трето отделение от 15.07.2022 г., постановено по адм. д. № 5915/2022 г., в частта му, в която е спряно изпълнението на §91, ал. 2, §43 и на §91, ал. 1, т. 1 и т. 2 в частта му, предвиждаща влизане в сила на разпоредби от Договор №РД-НС-01-4-13/29.04.2022...

към новината →

Информация за осъществения контрол по Закона за обществени поръчки за периода 5 – 16 септември 2022 г.

Информация за осъществения контрол по Закона за обществени поръчки за периода 5 – 16 септември 2022 г.

12.10.2022

Агенцията за обществени поръчки публикува поредната обобщена информация за изготвените и изпратени на възложителите становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП и на становищата за извършен контрол върху процедури на договаряне по чл. 233 от ЗОП за периода 05.09.2022 г. – 16.09.2022 г. Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в раздел...

към новината →

Правителството прие национална програма за развитие на доброволните формирования за овладяване на бедствия

Правителството прие национална програма за развитие на доброволните формирования за овладяване на бедствия

13.10.2022

На заседанието но 12 октомври Министерският съвет прие Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022-2026 година. Одобрен е и План за 2022 година за изпълнение на програмата. През следващия петгодишен период на изпълнение на Националната програма 2022-2026 г....

към новината →

Разяснения по изготвяне на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Разяснения по изготвяне на протоколите за разпределение на общинските пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

13.10.2022

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се ползват изключително за отдаване под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. При постъпване на жалби от животновъди в...

към новината →

Сложен напредък в подготовката на Стратегическия план по Общата селскостопанска политика 2023 – 2027 г.

Сложен напредък в подготовката на Стратегическия план по Общата селскостопанска политика 2023 – 2027 г.

14.10.2022

На 13 октомври се проведе 23-то заседание на работната група по подготовка на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Отчетен бе напредъкът в двата кръга преговори между Управляващия орган в Министерство на земеделието и службите на Европейската комисия в периода август-септември по групи интервенции – зелени директни плащания, секторни...

към новината →

Да подкрепим Националната телефонна линия за деца 116 111

Да подкрепим Националната телефонна линия за деца 116 111

13.10.2022

С цел популяризиране и постигане на максимална публичност и достъпност на Националната телефонна линия за деца 116 111, Държавна агенция за закрила на детето се обръща с молба към всички общини за съдействие и поставяне на интернет страниците си един от приложените банери, който да води към официалната страницата на телефонната линия на следния ел. адрес:  https://www.116111.bg/ Чрез...

към новината →

На фокус

Решения и партньорства за растеж и развитие

Решения и партньорства за растеж и развитие

13.10.2022

Два форума от програмата на Годишната среща на местните власти са тематично насочени към решенията, които могат да превърнат настоящата криза в шанс за растеж и развитие. Решения, които реално да помогнат прехода на страната ни към нов икономически модел, справедлив преход и реализация на предвидените в Зелената сделка мерки, които да подкрепят развитието на интелигентни, дигитални, иновативни и технологични градове.

Предстоящо

Пет безплатни, присъствени обучения за общините през следващата седмица

Пет безплатни, присъствени обучения за общините през следващата седмица

14.10.2022

Продължава организирането на безплатни обучения за общински служители. В периода 17.10. – 21.10.2022 г. ще се проведат следните присъствени обучения: Вътрешна организация на общинските дейности, 17 – 19 октомври 2022 г., гр. Плевен, Парк хотел "Кайлъка" 4*; Управление на общинските финанси, 17 – 19 октомври 2022 г., гр. Хасково, хотел "Зелена Европа" 4*; Правомощия на...

към новината →

Стартират обучения, свързани с прилагане на Наредбата за качеството на социалните услуги

Стартират обучения, свързани с прилагане на Наредбата за качеството на социалните услуги

12.10.2022

От 13 октомври 2022 г. стартират обучения, свързани с прилагане на  Наредбата за качеството на социалните услуги. Обученията се организират от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“, по който Националното сдружение на общините в Република България е асоцииран партньор....

към новината →

До 15 октомври се приемат номинации за наградата „Рицар на книгата“

До 15 октомври се приемат номинации за наградата „Рицар на книгата“

11.10.2022

Наближава крайният срок за номинации за наградата „Рицар на книгата” – 15 октомври. Тя се връчва от Асоциация „Българска книга” като израз на признателност към хората, чиято ежедневна работа през изминалата година е била свързана с книгите, към тези, които със своя труд и идеи помагат на издателите да представят на българския читател най-доброто от българската и световната литература....

към новината →
Специализирано обучение за общини „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“

Специализирано обучение за общини „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“

13.10.2022

Националният доверителен екофонд кани представители на общините в Република България да участват в тридневно обучение на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

Областна конференция „ОУПО – механизъм за модерно управление на общинските територии“

Областна конференция „ОУПО – механизъм за модерно управление на общинските територии“

14.10.2022

На 21 октомври от 10.30 ч. в град Елин Пелин ще се проведе областна конференция на тема „Общ устройствен план на община – механизъм за модерно управление на общинските територии“.

Медиите за нас

Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ: Разумна власт и повече свобода за общините

Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ: Разумна власт и повече свобода за общините

12.10.2022

Гръбнакът на държавата не може да бъде поддържан само от местната власт, както е през последните две години. Имаме нужда и от разумна централна власт, колкото и последната да бе разглезена от силната местна власт, каза в интервю за "24 часа" Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ . "През тези две години държавата живее децентрализирано. В условията на политическа...

към новината →

Галина Стоянова, кмет на Казанлък и член на КС на НСОРБ: Местното самоуправление остана единствената връзка на гражданите с властта

Галина Стоянова, кмет на Казанлък и член на КС на НСОРБ: Местното самоуправление остана единствената връзка на гражданите с властта

12.10.2022

В местното самоуправление и в кмета гражданите намират не само вина за всичките си проблеми, но и решение за тях. Това показва колко е важно да се обърне специално внимание на общините и на въпросите и проблемите, които решаваме. В последните години държавата си освободи от доста услуги, които прехвърли за управление на общините, но без достатъчен финансов ресурс. Затова местният бюджет е...

към новината →

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: На преден план са неизвестните преди зимата

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: На преден план са неизвестните преди зимата

13.10.2022

Средствата в общините стигат за покриването на основни потребности и за осигуряването на основните услуги, но за нищо повече. Първото предложение към законодателя в новия състав на парламента ще бъде поправка, която да разграничи небитовите публични клиенти от небитовите индустриални клиенти. Това заяви в интервю за БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. "Това, което ни...

към новината →

Златко Живков, кмет на Монтана и член на УС: Политическата криза води до тих бойкот на държавната администрация

Златко Живков, кмет на Монтана и член на УС: Политическата криза води до тих бойкот на държавната администрация

14.10.2022

Как работи местната власт в условията на парламентарна криза, коментира в интервю за БНР кметът на Монтана Златко Живков, който е член Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България  и представител на местната власт в Европейския комитет на регионите. "Местната власт като че ли в тези кризисни времена е единствената от държавните институции, която работи...

към новината →

Елисавета Георгиева, главен архитект на Димитровград пред БТА: Архитектурата не следва да бъде обвързвана с идеология и политика

Елисавета Георгиева, главен архитект на Димитровград пред БТА: Архитектурата не следва да бъде обвързвана с идеология и политика

13.10.2022

Опазването и съхранението на архитектурното наследство на Димитровград е може би едно от най-важните предизвикателства пред всички нас, неговите наследници. Тази задача не е по силите само на представителите на държавната и общинската администрация, а на цялата гражданска общност. Това казва в интервю за БТА главният архитект на общината Елисавета Георгиева. Своите оценки тя прави в...

към новината →

Иван Аспарухов, кмет на Мездра: Държавата се крепи на местната власт

Иван Аспарухов, кмет на Мездра: Държавата се крепи на местната власт

13.10.2022

Държавата се крепи на местната власт като институция, коментира кметът на Мездра Иван Аспарухов по повод Деня на българската община, който отбелязваме на 12-ти октомври. "В такива трудни времена местните власти заслужават уважение, защото при тях са и наводнения, при тях са и всякакви други събития, социални бунтове и напрежение сред хората заради всичките тези кризи, които ни налегнаха......

към новината →

Цветан Ценков, кмет на Видин: Без добра колаборация между централна и местна власт нещата буксуват

Цветан Ценков, кмет на Видин: Без добра колаборация между централна и местна власт нещата буксуват

14.10.2022

Кметът на община Видин Цветан Ценков бе гост в предаването на БНР "Посоките на делника". Освен основните задачи пред общинската администрация в оставащата година до края на мандата, д-р Ценков коментира и отражението на политическата криза върху работата на местната власт. "Когато има политическа нестабилност, когато има политическа конфронтация, не е добре. Още повече, че ние ще се окажем...

към новината →

Александър Александров, кмет на Ружинци: Демографският срив е най-сериозният проблем

Александър Александров, кмет на Ружинци: Демографският срив е най-сериозният проблем

14.10.2022

В Деня на българската община кметът на община Ружинци Александър Александров споделя, че пред местната власт стоят огромни предизвикателства, както заради финансовото състояние на държавата, така и заради покупателната способност на гражданите. Намалява и обемът на услугите, извършвани от Общините, а от там и на постъпленията от местни приходи, коментира Александър Александров. Върху местната...

към новината →

Цветислава Цветкова, кмет на община Трън: Необходими са стимули за заселване на населението в обезлюдяващи се райони

Цветислава Цветкова, кмет на община Трън: Необходими са стимули за заселване на населението в обезлюдяващи се райони

14.10.2022

Необходими са стимули за заселване на населението в обезлюдяващи се райони като Трънския край, заяви в интервю за БТА по случай празника на града кметът на общината Цветислава Цветкова. По думите, ѝ въпросът трябва да се реши на централно ниво. Според нея би било добре да се върне познатата практика за разпределение на млади специалисти в нуждаещи се от кадри общини на базата на подписани...

към новината →
Вестник „Стандарт“: местната власт трябва да прокара пътя на единението

Вестник „Стандарт“: местната власт трябва да прокара пътя на единението

14.10.2022

Вестник „Стандарт“ отбеляза Деня на българската община и местното самоуправление със специално издание, в което дава думата на кметове

Новини по програми и проекти

ЕК одобри Програмата за околна среда  2021-2027

ЕК одобри Програмата за околна среда 2021-2027

11.10.2022

На 10 октомври 2022 г., Европейската комисия одобри Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) - https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10989 Основните цели на ПОС са свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото  биоразнообразие, превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и...

към новината →

Техническа помощ  за въглищните региони в преход

Техническа помощ за въглищните региони в преход

11.10.2022

На 17 октомври, инициативата на ЕС за въглищните региони в преход, отваря нова покана за кандидатстване за техническа помощ („START“ – Техническа помощ на Секретариата за регионите в преход) https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/secretariat-technical-assistance-regions-transition-start_en START ще предоставя персонализирана, краткосрочна подкрепа за...

към новината →

Конкурс за рисунка по ОПОС

Конкурс за рисунка по ОПОС

11.10.2022

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10988 е обявен художествен конкурс под мото „Композирай Пречиствателна станция“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). Рисунките трябва да са свързани с темата за чиста околна среда, а впоследствие най-добрите 16 от тях ще бъдат „пренесени“ в голям мащаб върху фасади на 16-те пречиствателни станции, изградени или реконструирани със средства от...

към новината →

Старт на есенната покана по DiscoverEU

Старт на есенната покана по DiscoverEU

11.10.2022

35 000 младежи ще могат да получат карта за пътуване с влак, за да се запознаят с Европа и нейната богата култура. Това става възможно благодарение на есенната покана за подаване на кандидатури за включване в инициативата DiscoverEU, част от Програма Еразъм+  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_6047 Поканата е отворена за кандидати от 11 октомври до 25 октомври на...

към новината →

Допълнение към Указанията на ОПОС за увеличаване на АДБФП в резултат на инфлацията

Допълнение към Указанията на ОПОС за увеличаване на АДБФП в резултат на инфлацията

12.10.2022

Управляващият орган (УО) на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) информира, че допълва Указанията си от 5-ти октомври за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на безвъзмездната финансова помощ- https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/11010 Съгласно допълненията, във връзка с ПМС №290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за...

към новината →

Набират се иновативни проекти в градовете

Набират се иновативни проекти в градовете

11.10.2022

Европейската инициатива за градовете обяви покана за набиране на проекти в подкрепа на градските иновации и на капацитета на градовете за устойчиво градско развитие- https://www.urban-initiative.eu/news/open-now-european-urban-initiative-innovative-actions-call-proposals Бюджетът на поканата е 50 млн. евро, като целта й е се реализират основните ценности на инициативата „Нов европейски...

към новината →

Промяна в процедурата за интегрирани действия за устойчиво градско развитие по ОПРЧР

Промяна в процедурата за интегрирани действия за устойчиво градско развитие по ОПРЧР

12.10.2022

Изменени са Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР)- https://esf.bg/ Допустими кандидати по процедурата са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната...

към новината →

Отворена е процедурата за укрепването на общинския капацитет по ПРЧР

Отворена е процедурата за укрепването на общинския капацитет по ПРЧР

13.10.2022

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index е публикувана покана за набиране на проекти по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). Целта на процедурата е предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за...

към новината →

Одобрена е Програмата за техническа помощ 2021-2027

Одобрена е Програмата за техническа помощ 2021-2027

07.10.2022

На 6 октомври Европейската комисия официално одобри Програмата за техническа помощ 2021-2027 (ПТП) https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/10966 . С бюджет от над 100 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, Програмата включва инвестиции за укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите, за  ефективното и...

към новината →

Обществено обсъждане на Доклада за екооценката на изменената ПРР 2021-2027

Обществено обсъждане на Доклада за екооценката на изменената ПРР 2021-2027

13.10.2022

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11016 е публикувано за обществено обсъждане задание за обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР). Заданието включва нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) за регионите на ниво...

към новината →

Обществено обсъждане на ИГРП на Програмата за храни за 2023 г.

Обществено обсъждане на ИГРП на Програмата за храни за 2023 г.

14.10.2022

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.  за 2023 г.:  https://www.eufunds.bg/bg/node/11035 През следващата година са планирани за обявяване 2 процедури с общ бюджет от около 13.5 млн. лв.: 1.Процедура „Подкрепа“: Конкретни цели: предоставяне на...

към новината →

Определени са библиотеките, които ще получат финансиране за закупуване на книги

Определени са библиотеките, които ще получат финансиране за закупуване на книги

14.10.2022

Министерството на културата публикува списъка на библиотеките, които са одобрени за  финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност  - 2022 г.“ Списъкът можете да видите в прикачения файл. От Министерството обръщат внимание, че при представянето на финансовия отчет и отчета за изпълнението на дейностите по проекта, одобрените библиотеки...

към новината →

Новини от общините

Варна е единственият български град, спечелил проект от Bloomberg Philanthropies

Варна е единственият български град, спечелил проект от Bloomberg Philanthropies

11.10.2022

Варна е един от 19-те европейски градове и единственият от България, които днес спечелиха по $25 000 безвъзмездна помощ от Bloomberg Philanthropies чрез инициативата Asphalt Art Initiative. Тя подкрепя проекти за подобряване на безопасността на улиците, съживяването на обществени пространства и ангажиране на гражданите. Наградите бяха обявени на срещата на върха на глобалните градове...

към новината →

В част от бившия текстилен техникум община Габрово създава Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“

В част от бившия текстилен техникум община Габрово създава Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“

13.10.2022

Министерският съвет обяви част от имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на Община Габрово за създаване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан – Клод“. Частта от имота се намира в град Габрово, ул. „Брянска“ № 72 и представлява четириетажна сграда с площ 2 737 кв. м. „Центърът ще съдържа както документална изложба за историята на семейство...

към новината →

Златица утвърждава своя традиция за отбелязване на празника на общините

Златица утвърждава своя традиция за отбелязване на празника на общините

13.10.2022

В Деня на българската община и местното самоуправление 60 млади фиданки оформиха ново зелено пространство по ремонтираната улица „Кашана“ в гр. Златица. Със средства от партньорската програма между община Златица и дружествата от групата „Геотехмин“ /Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД/изцяло е подменен водопровода по 7 улици в общинския център, пътните платна са изцяло...

към новината →

Община Мездра осигури над 1,7 млн. лв. за изграждане на нов довеждащ водопровод до 2 села

Община Мездра осигури над 1,7 млн. лв. за изграждане на нов довеждащ водопровод до 2 села

13.10.2022

Община Мездра осигури 1 727 907 лв. за изграждане на нов довеждащ водопровод в трасето на съществуващ водопровод от каптаж „Пещта“ в землището на с. Кален до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена. Средствата за реализирането на този обект от линейната техническа ВиК-а инфраструктура на общината ще бъдат отпуснати от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в рамките на...

към новината →

Посланикът на Япония у нас гостува в община Кърджали

Посланикът на Япония у нас гостува в община Кърджали

13.10.2022

Извънредният и пълномощен посланик на Япония в България Н. Пр. Хироши Нарахира гостува вчера в община Кърджали, придружаван от Аои Ямагиши, първи секретар по политическите въпроси в Посолството на Япония в София. Кметът на Община Кърджали д-р инж. Хасан Азис е запознал посланика с потенциала, който има Кърджали по отношение на културно-историческото наследство и развитието на туризма в тази...

към новината →

124 тона текстилни отпадъци са оползотворени от контейнерите за дрехи в Търговище

124 тона текстилни отпадъци са оползотворени от контейнерите за дрехи в Търговище

14.10.2022

Нови два контейнера за текстилни отпадъци са поставени в Търговище. С тях контейнерите в града стават девет. „124 тона текстилни отпадъци са оползотворени от контейнерите от април 2021 г., когато бяха поставени първите, до септември 2022 г.“, разясни по повод поставянето на съоръженията екологът в Община Търговище Йоана Стефанова. Тя уточни, че през 2021 г. са събрани малко над 60 000 кг.,...

към новината →

Международна дейност

Започна 20-ата седмица на регионите и градовете в Брюксел

Започна 20-ата седмица на регионите и градовете в Брюксел

11.10.2022

Ключовата роля на политиката на сближаване на ЕС в справянето с предизвикателствата пред Съюза беше в основата на откриващия дебат, проведен в залата на Европейския парламент, с участието на стотици регионални и местни представители. Българските местни власти бяха представлявани от делегатите ни в Европейския комитет на регионите (КР), кметовете на: Габрово – Таня Христова, Белица –...

към новината →

Кметът на Варшава е новият председател на Комисия ENVE на Комитет на регионите

Кметът на Варшава е новият председател на Комисия ENVE на Комитет на регионите

10.10.2022

В Милано на 6 и 7 октомври членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергия (ENVE) на Европейския комитет на регионите избраха кмета на Варшава Рафал Тшасковски за свой нов председател. Комисията ENVE следи политиките в рамките на Европейския зелен пакт, включително енергийни и климатични политики, биоразнообразие, кръгова икономика и нулево замърсяване. Кметът Тшасковски...

към новината →

Българската делегация в Комитета на регионите се срещна с Постоянния ни представител към ЕС

Българската делегация в Комитета на регионите се срещна с Постоянния ни представител към ЕС

12.10.2022

Делегацията в състав кметовете на Габрово – Таня Христова, Белица – Радослав Ревански, Горна Оряховица – Добромир Добрев, Гоце Делчев – Владимир Москов, Джебел – Неджми Али, Монтана – Златко Живков, Правец – Румен Гунински, Ловеч – Корнелия Маринова и съветникът от Столичния общински съвет Малина Едрева проведе среща с посланик Румен Александров. След пандемията с COVID това е първата среща в...

към новината →
Климат, енергетика и кохезия във фокуса на 151-та пленарна сесия на Европейския комитет на регионите

Климат, енергетика и кохезия във фокуса на 151-та пленарна сесия на Европейския комитет на регионите

14.10.2022

Традиционно в Седмицата на европейските градове и региони, в Брюксел се провежда и пленарна сесия на Европейския комитет на регионите (КР). Делегацията в състав кметовете на Габрово – Таня Христова, Белица – Радослав Ревански, Горна Оряховица – Добромир Добрев, Гоце Делчев – Владимир Москов, Джебел – Неджми Али, Монтана – Златко Живков, Правец – Румен Гунински, Ловеч – Корнелия Маринова и съветникът от Столичния общински съвет Малина Едрева участваха в двудневното събитие.