ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 34 / 02-09-2022г.

Абонирайте се за Електронния бюлетин от страницата на НСОРБ:
ТУК

Дейността на НСОРБ

Становище на НСОРБ по Постановлението за Комитетите за наблюдение за периода 2021-2027

Становище на НСОРБ по Постановлението за Комитетите за наблюдение за периода 2021-2027

01.09.2022

НСОРБ депозира становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове на споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.

На 8 септември ще заседава Управителният съвет на НСОРБ

На 8 септември ще заседава Управителният съвет на НСОРБ

01.09.2022

В дневния ред на предстоящото заседание на УС на НСОРБ е предвидено да бъде разгледана актуализираната позиция на Сдружението за Бюджет 2023, изготвеният Анализ на общинската администрация и перспективите за развитие на Стажантската програма на НСОРБ.

Стартира активна дейност на работни групи към Министерството на икономиката и индустрията

Стартира активна дейност на работни групи към Министерството на икономиката и индустрията

02.09.2022

От края на м. август започна активна дейност на оперативните работни групи, създадени със заповед на служебния министър на икономиката и индустрията, по теми от компетенциите на министерството. През седмицата 29 август – 2 септември 2022 г. заседания проведоха:

  • 29 август – оперативна работна група за подобряване на бизнес средата;
  • 30 август – оперативна работна група за разработване на мерки за подобряване на инвестиционния климат и инвестиционната среда в България;
  • 31 август – оперативна работна група за разработване на мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове;
  • 1 септември – междуведомствена работна група за подготовка на проекти за изменение на нормативната база относно управлението на язовирите (Закон за водите, ЗУТ, Наредба за безопасната експлоатация на язовирните стени);
  • 2 септември – междуведомствена работна група за изпълнение на задълженията на Р България за присъединяване към ОИСР, към Комитета по корпоративно управление.

Актуално

МФ с искане за 1.4 млрд. евро по ПВУ

МФ с искане за 1.4 млрд. евро по ПВУ

31.08.2022

Министерството на финансите информира, че днес 31-ви август е изпратило официално към Европейската комисия (ЕК) и в сроковете, определени в оперативните договорености между Република България и ЕК, първото искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) - https://www.minfin.bg/bg/news/11932  . Искането за средства е на стойност 1 368 912 911 евро и включва  22 етапа и...

към новината →
МТСП обяви конкурс за годишната Национална награда за социални иновации

МТСП обяви конкурс за годишната Национална награда за социални иновации

01.09.2022

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). Основна цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия. С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия,...

към новината →
Янко Топалов е назначен за заместник-министър на икономиката и индустрията

Янко Топалов е назначен за заместник-министър на икономиката и индустрията

30.08.2022

Със заповед на премиера Гълъб Донев за заместник-министър на икономиката и индустрията е назначен Янко Топалов. Той има богат опит в държавната и общинската администрации. От 2021 г. до момента Топалов е бил заместник-кмет на община Чирпан. Бил е секретар на Междуведомствената комисия по извънредни ситуации и заместник-председател на Държавна агенция „Гражданска защита“ към Министерския съвет....

към новината →
6 училища от София, Варна, Пазарджик и Златица са отличени в конкурсите  Глобално училище и Глобално училище в действие 2022

6 училища от София, Варна, Пазарджик и Златица са отличени в конкурсите Глобално училище и Глобално училище в действие 2022

31.08.2022

Избрани са  победителите в седмия конкурс „Глобално училище“ на Българската платформа за международно развитие (БПМР) за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани. Това са: СУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив ПГКМКС „акад. Благовест Сендов“, гр. Варна ПГ "Иван С. Аксаков", гр. Пазарджик...

към новината →
Фотоконкурс „Добре с природата”

Фотоконкурс „Добре с природата”

01.09.2022

На https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature  е обявен фотоконкурс на тема „Добре с природата”, който се организира от Европейската агенция по околна среда. Желаещите да се включат в него могат да направят това до 1-ви октомври 2022 г. , като представят до 5 снимки в една от четирите категории – въздух, вода, почва, звук . Задължително условие...

към новината →
Столичния район „Слатина“ предлага възможности за работа за юристи

Столичния район „Слатина“ предлага възможности за работа за юристи

02.09.2022

Столична община – район „Слатина” обявява процедури за мобилност за следните длъжности в отдел  „Правно-нормативно обслужване” за началник отдел и юрисконсулт и за с тарши юрисконсулт на основание чл.81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”, Столична община, район „Слатина“

към новината →
Софийска градска прокуратура протестира решение на КЕВР за цените на водата в 13 общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево

Софийска градска прокуратура протестира решение на КЕВР за цените на водата в 13 общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево

02.09.2022

Софийска градска прокуратура протестира решение на КЕВР за цените на водата в 13 общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево

Върховна административна прокуратура (ВАП) изпрати по компетентност на Софийска градска прокуратура (СГП) административна преписка на КЕВР относно нейно решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г., с което:

✔️се одобрява бизнес плана на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Бургас („В и К“ ЕООД гр. Бургас) за дейността му като оператор за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. при прилагане на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“;

✔️се утвърждават, считано от 01.08.2022 г. цените без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2022 г. и се одобряват цените без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г. – 2026 г.;

✔️се приема анализ за социалната поносимост на цените на ВиК услугите за всяка година от бизнес плана и се определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана както и разходи, за които се прилага коефициентът Qp.

Новини по програми и проекти

Повторно обсъждане на процедурата за енергийното обновяване на публичните сгради по НПВУ

Повторно обсъждане на процедурата за енергийното обновяване на публичните сгради по НПВУ

26.08.2022

За повторно обществено обсъждане, е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/ В рамките на първото обсъждане на пакета...

към новината →

Коментирайте процедурата за енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Коментирайте процедурата за енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

30.08.2022

На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството https://www.mrrb.bg/ е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Допустими...

към новината →

Увеличават средствата за патронажната грижа по ОПРЧР

Увеличават средствата за патронажната грижа по ОПРЧР

30.08.2022

2.14 млн. лв. е увеличението на бюджета на Компонент 3 на процедура BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР). Допълнителният ресурс ще се насочи за продължаване на услугите в 32 общини, чиито проекти приключват през месец октомври. С това достъп до патронажната грижа ще имат допълнителни почти 2 000 потребители....

към новината →

Европейска подкрепа за общините в сектор „отпадъци“

Европейска подкрепа за общините в сектор „отпадъци“

31.08.2022

В рамките на Програмата за околна среда (ПОС) за периода 2021-2027 е заделен ресурс от 611.49 млн. лв. (312.65 млн. евро) за инвестиции в сектора на отпадъците. Фокусът на интервенциите са мерки за третиране на отпадъците, които се отчитат за постигане на националните цели, съгласно европейското и националното законодателство, т.е. отпадъците, които са генерирани на територията на Република...

към новината →

Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за лодкостоянките

Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за лодкостоянките

02.09.2022

До 1 октомври 2022 г.  се удължава срокът за подаване на проекти по процедура „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) - https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10769 Проектите по процедурата, набирането на които бе стартирано в края на м. май, следва да се изпълняват по крайбрежието и в акваторията...

към новината →

Националният фонд „Култура“ обявява конкурсна програма „Мобилност“

Националният фонд „Култура“ обявява конкурсна програма „Мобилност“

02.09.2022

Програма „Мобилност“ на Национален фонд Култура е насочена към артисти - любители и професионалисти и културни организации, които планират мобилност в и извън страната или канят чуждестранни професионални артисти като гости на събития в България. Програмата е в два конкурсни модула: МОДУЛ „Артисти-любители и непрофесионални артисти“ - за финансиране на разходи на артисти-любители и...

към новината →

Предстоящо

Годишна среща на местните власти 2022

Годишна среща на местните власти 2022

01.09.2022

От 23 до 25 октомври в к.к. „Албена“ ще се проведе Годишна среща на местните власти . Форумът се организира от НСОРБ, като част от проявите, посветени на Деня на българската община – 12 октомври. Програмата на събитията през тази година е фокусирана върху теми, свързани с две важни за българските общини годишнини – 140 години от приемането на първия Закон за общините и градското управление...

към новината →
Национален форум на общинските данъчни експерти

Национален форум на общинските данъчни експерти

30.08.2022

На 20 и 21 септември 2022 г. „НСОРБ-Актив“ ЕООД организира за пета година Национален форум на общинските данъчни експерти, който ще се проведе в гр. Девин. Дискусиите, предвидени в програмата, са с акцент върху: Подобряване на нормативната рамка в частта местни данъци и обсъждане на предложения за законодателни инициативи по пакета данъчни закони за 2023 г. Предизвикателства в...

към новината →
Започна регистрацията за Европейската седмица на регионите 2022 г.

Започна регистрацията за Европейската седмица на регионите 2022 г.

31.08.2022

20-то издание на Европейска седмица на регионите  ( #EURegionsWeek)  ще се проведе по традиция в периода 10-13 октомври, под мотото "Нови предизвикателства пред европейското сближаване". Тази година събитието ще бъде хибридно, като ще има виртуални изложения и сесии, както и такива на място. Основните тематични направления са: Зелен преход Териториално сближаване Цифров преход...

към новината →
Стартира европейският конкурс за млади преводачи

Стартира европейският конкурс за млади преводачи

02.09.2022

От 12:00 часа, днес 2 септември, стартира конкурсът на Европейската комисия за млади преводачи (Juvenes Translatores)- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_5222 Средните училищата от целия ЕС могат да регистрират онлайн за участие в конкурса техни ученици на 17 годишна възраст. Тази година състезателите ще превеждат текстове на тема „Европейска младеж“....

към новината →
Некоронованият цар на София

Некоронованият цар на София

Нова книга, посветена на кмета на София инж. Иван Иванов, изследва живота и делото му като стъпва на множество слабо познати документи от семейния архив, представя историчката Снежана Ракова.   Представянето на книгата ще се проведе на 17 септември 2022 г. в клуб "Перото", НДК - от 18 часа.

 

Новини от общините

Ръст на възнагражденията договориха кмета на Казанлък и синдикатите

Ръст на възнагражденията договориха кмета на Казанлък и синдикатите

30.08.2022

Кметът на Казанлък и член на КС на НСОРБ Галина Стоянова и представители на кметския екип се срещнаха с общинските координатори на синдикатите КНСБ Николай Маринов и конфедералния секретар в Казанлък на КТ „Подкрепа“ Цветанка Пискова. Срещата се проведе по инициатива на синдикалистите и имаше за цел да бъдат разгледани възможностите за увеличение на  възнагражденията на работещите в различните...

към новината →

Община Своге е официален член на „Хартата на европейските селски общности“

Община Своге е официален член на „Хартата на европейските селски общности“

31.08.2022

Община Своге е приета за официален член на авторитетната международна организация „Харта на европейските селски общности“. Събитието се осъществи на годишната среща на кметовете в испанското градче Биенвенида, където членството на българския представител беше подложено на гласуване и получи положителен вот от страна на всички представители на държавите членки на Европейския съюз. С това...

към новината →

Община Добрич стартира информационен канал в приложението Viber

Община Добрич стартира информационен канал в приложението Viber

31.08.2022

Нова възможност за гражданите на Добрич да получават директна информация за важни събития, ремонти на улици, културни мероприятия, проучвания и др. въведе общинската администрация в Добрич. „Често ли ви се случва да пропускате важни събития в града? Затворили са улицата Ви за ремонт, а Вие научавате за това едва сутрин? Научавате от познати, че вчера в града е имало концерт на любим...

към новината →

В Бургас учители на първокласници се обучават за работа с новия образователен софтуер "Първокласно начало"

В Бургас учители на първокласници се обучават за работа с новия образователен софтуер "Първокласно начало"

30.08.2022

Близо 80 учители, които тази учебна година ще поемат новите бургаски първолаци, започнаха двудневно обучение в КЦ „Морско казино“ за работа с новия образователен софтуер и методология по проекта на Община Бургас „Първокласно начало“. Част от обучението са интерактивните хардуерни технологии, интегрирано учебно съдържание, облачни технологии, уеб-базирани ресурси и екипни задачи. „Това е...

към новината →

Столична община стартира новата услуга  "Правна клиника" за лица, преживели домашно насилие

Столична община стартира новата услуга "Правна клиника" за лица, преживели домашно насилие

29.08.2022

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, заедно с Фондация "Анимус", представи началото на работата на новата социална услуга "Правна клиника", осигуряваща помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие. По този начин засегнатите ще могат да получат безплатно юридически консултации и процесуално представителство, психологическо консултиране, както и информиране по социални...

към новината →

Младежи от Троян бяха първите български представители във форум на В40

Младежи от Троян бяха първите български представители във форум на В40

30.08.2022

Групата младежи от община Троян взеха участие в първата среща, посветена на политиките за млади хора, проведена в рамките на инициативата Мрежа на балканските градове. След завръщането си, те запознаха кмета на общината и заместник-председател на УС на НСОРБ Донка Михайлова с впечатленията си от конференцията и с основните обсъждани въпроси в рамките на партньорската мрежа. Събитията от...

към новината →

Община Тунджа набира документи за отпускане на стипендии на ученици

Община Тунджа набира документи за отпускане на стипендии на ученици

01.09.2022

Община Тунджа обяви началото на втора сесия за кандидатстване за стипендии на ученици с отличен успех и адресна регистрация в общината. Ще бъдат отпуснати десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение и десет шестмесечни стипендии за ученици от гимназиален етап на обучение. Необходимите документи са формуляр, анкета за социалното положение на кандидата,...

към новината →

Пловдив вдъхва цвят и смисъл в последните дни на ваканцията

Пловдив вдъхва цвят и смисъл в последните дни на ваканцията

30.08.2022

С подкрепата на община Пловдив и район Централен – гр. Пловдив се завръща образователно-развлекателния детски фестивал „С деца на тепе“. Над 40 участници  ще ангажират вниманието и фантазията на малките посетители с работилници, творчески кътове и забавни занимания. Тази година организаторите са замислили запознаване на децата с различни професии. Предвидени са демонстрации на пожарни...

към новината →

Ценни протоколи на Градския съвет в Ловеч от преди 145 години вече са достъпни в интернет

Ценни протоколи на Градския съвет в Ловеч от преди 145 години вече са достъпни в интернет

01.09.2022

Ценни протоколи на първия Градски съвет в Ловеч са дигитализирани и вече са достъпни в интернет. Това съобщи Павлина Петрова, началник на отдел "Държавен архив" – Ловеч. На 30 август се навършиха 145 години от първото заседание на Съвета. Броени дни след Освобождението на Ловеч от османско иго на местна почва се съставя Привременно правителство. Първото документирано заседание се...

към новината →

Осемдневна празнична програма по повод 8 септември – Ден на Хасково

Осемдневна празнична програма по повод 8 септември – Ден на Хасково

30.08.2022

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и заместникът му Мария Вълчева представиха на пресконференция празничната програма по повод 8 септември – Рождество Богородично и Ден на Хасково. „Празничната седмица на града тази година е наситена с разнообразни прояви. Постарахме се да има събития за всеки вкус и се радвам, че успяхме да извоюваме домакинството на няколко прояви, които ще се случат...

към новината →

Община Бургас разшири обхвата на системата си за видеонаблюдение

Община Бургас разшири обхвата на системата си за видеонаблюдение

01.09.2022

12 нови камери са монтирани в няколко зони на града, което ще даде възможност за осъществяването на контрол и превантивна дейност. Едната от тях е тип ANPR и притежава функция за разпознаване на регистрационни номера. Към настоящия момент системата за видеонаблюдение на Община Бургас разполага с около 1200 камери, които са разположени на ключови обществени места, детски площадки, училища и...

към новината →

Започна покриването на река Енчова в Шумен

Започна покриването на река Енчова в Шумен

01.09.2022

Кметът на Шумен Любомир Христов и зам.-кметът по строителство и екология Боян Тодоров инспектираха работата по река Енчова. Проектът предвижда покриване на реката и изграждане на две допълнителни платна за движение на автомобилите. Разширяването на улицата обхваща близо 300 метра в участъка от кръстовището с ул. „Климент Охридски“ до кръстовището с ул. „Васил Друмев“, където уличните платна ще...

към новината →

Единственият фестивал за операторско майсторство се открива в Попово

Единственият фестивал за операторско майсторство се открива в Попово

02.09.2022

11-ото  издание на фестивала за операторско майсторство „Златното око“ ще се проведе в Попово от 5 до 8 октомври. Във форума ще бъдат представени продукции от съвременното национално и международно киноизкуство. Организатор на фестивала е Община Попово. Реализира се с подкрепата на Съюза на българските филмови дейци, Министерството на културата, Националния филмов център. Селекционната...

към новината →

В Смядово отваря център за възрастни хора

В Смядово отваря център за възрастни хора

02.09.2022

Дом за възрастни хора с деменция ще отвори врати в Смядово през следващия месец. С новата социална услуга ще бъде осигурена и постоянна работа на повече от 20 души, съобщи за Радио Шумен кметът на община Смядово Иванка Петрова: "За мен е много важно, че ще се погрижим за възрастни хора с деменция, които няма кой да ги гледа. 27 човека ще бъдат назначени на постоянна работа. Ще бъдат...

към новината →

Френски инвеститор идва в община Костинброд

Френски инвеститор идва в община Костинброд

02.09.2022

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов прие представители на френска компания, която има желание да инвестира в общината. На срещата присъстваха д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет- Костинброд, Димитър Григоров – общински съветник и председател на комисията по инвестиционна политика към Общински съвет – Костинброд, Александър Ненов – зам.- кмет на община Костинброд, арх....

към новината →

Медиите за нас

Иво Димов, кмет на Димитровград и зам.-председател на УС на НСОРБ: Заради кризата спират проекти

Иво Димов, кмет на Димитровград и зам.-председател на УС на НСОРБ: Заради кризата спират проекти

01.09.2022

Заради кризата община Димитровград спира проекти и ограничава капиталови разходи. Това казва в интервю за БТА кметът на Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов в навечерието на празника на града (2 септември) и 75-годишнината от основаването му. Опасността местните власти да блокират ангажиментите и задълженията си към гражданите е съвсем реална, посочва Димов. По...

към новината →

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Общините се готвят с тревога за ценовия удар през отоплителния сезон

Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ: Общините се готвят с тревога за ценовия удар през отоплителния сезон

31.08.2022

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова коментира пред БНР темата с цените на горивата в наближаващия отоплителен сезон за училища, детски градини, социални институции и болници. "Обсъждаме проблема с директорите на училищата в общината.   Много различно е състоянието в секторите "Образование", "Социални услуги" и "Здравеопазване" . При училищата...

към новината →

Калин Каменов, кмет на Враца: Успяваме да се справим с кризите въпреки липсата на подкрепа от държавата

Калин Каменов, кмет на Враца: Успяваме да се справим с кризите въпреки липсата на подкрепа от държавата

29.08.2022

"Изминалите месеци изправиха пред сериозни предизвикателства не само Община Враца, но и цялата страна. Успоредно се развиваха два интензивни процеса – непрестанно променящи се цени на стоки и услуги и засилваща се инфлация. Очакването на всички кметове бе да има адекватна подкрепа от страна на държавата. За съжаление, решителни действия в лицето на изпълнителната власт в този период не бяха...

към новината →

Георги Георгиев, член на УС на НСОРБ и председател на СОС: Имаме уверение от държавата и "Булгаргаз", че ще има парно в София през зимата

Георги Георгиев, член на УС на НСОРБ и председател на СОС: Имаме уверение от държавата и "Булгаргаз", че ще има парно в София през зимата

30.08.2022

Pредседателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев коментира пред Дарик, че  „Топлофикация София” работи в регулаторен капан, създаден от държавата. Природният газ се купува се на 300 лева за мегаватчас, а трябва да се продава през цената на топлинната енергия за 122 лева. Още не е подписан договор с "Булгаргаз", но имаме уверение от държавата, че парно ще има.  Чуйте коментара:...

към новината →

Силвия Кръстева, кмет на Трявна: Кметовете, заедно с НСОРБ, правим всичко възможно за реална децентрализация

Силвия Кръстева, кмет на Трявна: Кметовете, заедно с НСОРБ, правим всичко възможно за реална децентрализация

30.08.2022

Кметът на община Трявна Силвия Кръстева разказва пред   ekspresso.bg за предизвикателствата, с които градът се справя, реализираните инфраструктурни и културни проекти, развитието на туризма и предстоящите планове.  Цялото интервю: ТУК.

към новината →

Арсени Вълчинов, зам.-кмет на район "Оборище" СО: Институции, бизнес и граждани - обединени в инициатива за по-чист район

Арсени Вълчинов, зам.-кмет на район "Оборище" СО: Институции, бизнес и граждани - обединени в инициатива за по-чист район

02.09.2022

Интервю на зам.-кмета на район "Оборище" Арсени Вълчинов и Ирина Люцканова, ПР на района в радио София, в предаването "Ритъмът на столицата". Разговорът дава подробности за предстоящата кампания по почистване на район "Оборище", в която се обединяват администрацията, гражданите, частния бизнес и училищата.  Район „Оборище“ и един от най-големите софийски търговски центрове инициират...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

#Devin Подготовка за ремонта на Самодивската чешма в с.Петров дол

#Devin Подготовка за ремонта на Самодивската чешма в с.Петров дол

24.08.2022

Голямата белокаменна чешма в провадийското село Петров дол е сред финалистите в Националната кампания на НСОРБ и Девин – „30 години Девин – Доверие във всяка капка“. Във фейсбукгрупата на селото кметът периодично информира за напредъка в работата по проекта. Вече са доставени 1000м тръби, които както пише кмета Дидо Иванов „ са достатъчни и за селската чешма и за гробищата, важното в случая...

към новината →
#Безопасниулици Кметът на Карнобат забрани електрическите тротинетки в пешеходните зони и парка

#Безопасниулици Кметът на Карнобат забрани електрическите тротинетки в пешеходните зони и парка

30.08.2022

Забрана за движението на електрически тротинетки, скутери и мотопеди е въведена в пешеходните зони, парка и обществените площадки в Карнобат. Заповедта е издадена от кмета на Общината Георги Димитров. Редица инциденти с модерните електрически превозни средства са били мотив за кмета на Карнобат и член на УС на НСОРБ Гоерги Димитров да издаде заповедта за забраната им в Централната градска...

към новината →
#Безопасниулици  Монтираха система за пътна безопасност в два автобуса на градския транспорт в София

#Безопасниулици Монтираха система за пътна безопасност в два автобуса на градския транспорт в София

25.08.2022

В два автобуса на столичния градския транспорт, които се движат по линии 202, 404 и 413, вече е монтирана пилотно система за пасивна пътна безопасност, съобщи зам.-кметът на София в направление “Транспорт и градска мобилност" Кристиан Кръстев. Системата включва сензори за предупреждение за сблъсък отпред, предупреждение за сблъсък на пешеходци или велосипедисти, предупреждение за напускане...

към новината →
#Безопасниулици Осветените пешеходни пътеки в Пловдив – инициатива, спасила десетки животи

#Безопасниулици Осветените пешеходни пътеки в Пловдив – инициатива, спасила десетки животи

02.09.2022

Осветени пешеходни пътеки в Пловдив спасяват десетки животи. На места с по-интензивен трафик Община Пловдив монтира прожектори на зебрите, за да изостри вниманието както на пешеходците, така и на шофьорите. Инициативата се зароди през 2014 г., като пилотно се поставиха прожектори само на една пешеходна пътека на бул. „Източен”, в близост до кръговото кръстовище с бул. „Шести септември”....

към новината →

Зелената сделка

Умно управление на енергийната независимост

Умно управление на енергийната независимост

01.09.2022

Вайц е малък град в австрийската провинция Щирия. Една от амбициозните цели, които са си поставили неговите малко над 9 000 жители е до 2050 г. да произвеждат повече енергия, отколкото потребяват. Именно във Вайц през 1999 г. е построена първата пасивна сграда в Европа.

Специално дружество има решаваща робя в тази енергийна революция. Weizer Energie-Innovations-Zentrum GmbH консултира хора и организации, които се интересуват от енергията и климата. Иновационният център на W.E.I.Z. служи като тестова площадка за проекти в областта на енергетиката и опазването на климата, за разумно използване на енергията, оптимални инвестиции и снижени разходи.