ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Очаквайте новия електронен бюлетин на НСОРБ / 10-08-2022г.