ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 20 / 19-05-2023г.

Дейността на НСОРБ

София е един от експериментаторите в Европа по прилагане на съвременни форми на градска мобилност

София е един от експериментаторите в Европа по прилагане на съвременни форми на градска мобилност

17.05.2023

В София се провежда семинар за трансфер на знания по проекта InnoAir „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Проектът се изпълнява от Столична община в партньорство с научни институти, изследователски центрове, граждански организации и НСОРБ. InnoAir е първият български проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално...

към новината →

Десет български общини имаха възможност да опознаят опита на своите норвежки колеги

Десет български общини имаха възможност да опознаят опита на своите норвежки колеги

16.05.2023

В периода 8 - 12.05.2023 г. в Норвегия бе проведено учебно посещение на представители на десетте българските общини, включени като пилотни в проект BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. Българските участници, изпълняващи стратегии и проекти за...

към новината →

Добри перспективи за партньорство на НСОРБ с Фондация „Конрад Аденауер“

Добри перспективи за партньорство на НСОРБ с Фондация „Конрад Аденауер“

17.05.2023

Директорът на българския офис на Фондация „Конрад Аденауер“ Норберт Бекман-Диеркес се срещна с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Фондацията е част от обществения живот у нас от 30 години и нейна основна мисия е утвърждаване на демократичните ценности. Сред приоритетите в дейността й е и подкрепата за младите хора. Силвия Георгиева запозна своя гост с основните аспекти от...

към новината →
Консултативен материал, свързан с именуването и преименуването на общински обекти

Консултативен материал, свързан с именуването и преименуването на общински обекти

В отговор на запитвания от общини, екипът на НСОРБ, в сътрудничество с общински експерти, подготви консултативен материал, свързан с именуване и преименуване на обекти с общинско значение – улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и др., извършвано по реда на чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Целта на разработката е да подпомогне общинските екипи при практическото прилагане на нормативната уредбата.

Консултативният материал е достъпен на страницата на НСОРБ, рубрика „За общините“.

203-ма общински експерти се включиха в присъствените обучения, организирани от НСОРБ от 10 до 19 май

203-ма общински експерти се включиха в присъствените обучения, организирани от НСОРБ от 10 до 19 май

19.05.2023

НСОРБ организира в периода 10 – 19 май девет обучения по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Актуално

Указания по предоставянето на административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне като електронни

Указания по предоставянето на административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне като електронни

17.05.2023

В помощ на работата на общинските администрации,  раздел "Указания" са публикувани разяснения по предоставянето на административни услуги от тематичен раздел „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ като електронни.  През 2020 г. зачестиха жалбите в МЕУ по повод затруднения при предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) от общинските администрации от...

към новината →

Проведе се първото заседание на Националната комисия за изработване на Национална аптечна карта

Проведе се първото заседание на Националната комисия за изработване на Национална аптечна карта

16.05.2023

На 16 май в Министерство на здравеопазването се проведе първото заседание на националната комисия за изработване на Национална аптечна карта, определена със заповед на министъра на здравеопазването от 20 март т.г. Картата ще показва потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, показвайки областите, общините и населените места, в които няма открити аптеки, които осъществяват...

към новината →

Международен дискусионен форум „Бъдещето на геотермалните проекти в България“

Международен дискусионен форум „Бъдещето на геотермалните проекти в България“

17.05.2023

На 12 май, под патронажа на кмета на Столична община, се проведе международен дискусионен форум, посветен на практическите подходи за приложение на геотермалната енергия за диверсификация на производството и потреблението на електрическа и топлинна енергия. Експертите дискутираха представени данни за геотермалния потенциал общините в България и визията за ефективното използване на тези...

към новината →

На фокус

Пореден опит за конкретни действия срещу войната по пътищата

Пореден опит за конкретни действия срещу войната по пътищата

18.05.2023

След последния трагичен пътен инцидент в София, с особена острота отново бе поставен на дневен ред проблемът „войната по пътищата“. Гражданите са категорични в искането си за координирани мерки на всички институции за въвеждане на нормалност в движението по пътищата.

Предстоящо

Информационна онлайн сесия във връзка с 5-тата покана за кандидатстване по линия на Европейския механизъм за градско развитие

Информационна онлайн сесия във връзка с 5-тата покана за кандидатстване по линия на Европейския механизъм за градско развитие

18.05.2023

На 26 май 2023 г. , петък, ще се проведе едночасова онлайн информационна сесия във връзка с обявената 5-та покана за кандидатстване за финансиране по линия на Европейския механизъм за градско развитие (EUCF – European City Facility). Сесията е насочена към общинските администрации и консултантите, които работят в сътрудничество с тях. В рамките на сесията, националният експерт към EUCF...

към новината →

Можете да се включите: Международен форум за ролята на транспортната свързаност в икономическото развитие

Можете да се включите: Международен форум за ролята на транспортната свързаност в икономическото развитие

16.05.2023

На 26 май Бургас ще бъде домакин на Конференцията "Политики за транспортна свързаност на Балканите: Между устойчивост, евроинтеграция и геополитически предизвикателства" . Организатор на форума е Фондация „Конрад Аденауер“ България. Събитието събира политици и различни заинтересовани страни, които работят интензивно в сферата на транспортната свързаност, евроинтеграцията и регионалното...

към новината →

Регионална среща „От наука към иновации“

Регионална среща „От наука към иновации“

16.05.2023

На 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет в гр. Габрово, общините имат възможност да участват в регионална среща „От наука към иновации“. Събитието е по инициатива  на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1169...

към новината →
Дистанционни обучения на НСОРБ за май

Дистанционни обучения на НСОРБ за май

19.05.2023

Продължават записванията за планираните за май дистанционни обучения, организирани от НСОРБ в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Медиите за нас

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община: Преходните обекти се изпълняват, не плащаме за некачествени ремонти

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община: Преходните обекти се изпълняват, не плащаме за некачествени ремонти

17.05.2023

Големият проблем, към който апелирам, е капацитетът на всички строителни компании. Обществените поръчки се изпълняват по закон, има закон, той трябва да се спазва. Това заяви в студиото на "Денят започва" кметът на София Йорданка Фандъкова.  Тя определи като безпрецедентна за всички общини ситуацията с липсата на държавен бюджет за тази година, което не позволява на Столичната община да...

към новината →

Корнелия Маринова, кмет на Ловеч:  Реализираме проектите си, отстояваме потребностите на общината и търсим успешните решения за хората

Корнелия Маринова, кмет на Ловеч: Реализираме проектите си, отстояваме потребностите на общината и търсим успешните решения за хората

16.05.2023

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова разказва в интервю за най-новия брой на списание Banker Special за реализираните проекти през последните 4 години,   актуалните посоки на развитие на европейските региони и предизвикателствата по осигуряване на общински бюджет. "Трудно е за всички кметове, затова от Националното сдружение на общините искаме най-сетне да бъде приет законов механизъм...

към новината →

Николай Мелемов, кмет на Смолян: Трябва да се търсят инструменти на национално и местно ниво за облекчаване на административната тежест

Николай Мелемов, кмет на Смолян: Трябва да се търсят инструменти на национално и местно ниво за облекчаване на административната тежест

16.05.2023

"Смятам, че възможността за индексация е добра, но методиката има нужда от подобряване. Провеждането на една обществена поръчка от проектиране, задание, обявяване, приключване, обжалване и подписване на договор отнема страшно много време. И накрая се оказва, че без адекватен механизъм за индексация процедурата вече не е актуална и трябва да се започне отначало", казва кметът на Смолян в...

към новината →

Павлин Белчев, кмет на община Баните: Правилният подход при индексацията е дофинансиране от държавния бюджет

Павлин Белчев, кмет на община Баните: Правилният подход при индексацията е дофинансиране от държавния бюджет

17.05.2023

„Методиката за индексация на договорите в строителството не доведе до разрешаване на проблема с дофинансирането на обектите. Като възложител считам, че правилният подход при индексирането е стойността за дофинансиране да бъде за сметка на държавния бюджет, а не за сметка на възложителя, тъй като в случая с общините този подход не е работещ предвид невъзможността да осигурим тези средства“,...

към новината →

Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Имам готовност да предложа и изпълня пълноценна инвестиционна програма

Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Имам готовност да предложа и изпълня пълноценна инвестиционна програма

17.05.2023

„Отсъствието на редовно правителство, неприемането на държавен бюджет или приемането на такъв с дефицити блокира както обичайната текуща дейност на общините, така и изпълнението на мащабни обекти. Отминаващият мандат беше особен – пандемия, причинена от COVID-19, липса на стабилна финансова политика, невъзможност да се провеждат дългосрочни политики на национално ниво. Това се отрази сериозно...

към новината →

Здравко Иванов, кмет на Девин: Почти ежедневни ни се налага да работим със строителите, много от проблемите ни са общи

Здравко Иванов, кмет на Девин: Почти ежедневни ни се налага да работим със строителите, много от проблемите ни са общи

16.05.2023

"Общините като възложители по различни договори за строително-монтажни работи са наясно с проблемите в строителния бранш. Много от тях са общи, един от тях е индексацията на договорите за СМР. За нас е важно всеки договор да бъде завършен и по начин, който да не е за сметка на някоя от страните", споделя кметът на Девин в специалното издание на вестник "Строител", посветено на работната среща...

към новината →

Управителят на "МБАЛ-Самоков" ЕООД за партньорството с Общината

Управителят на "МБАЛ-Самоков" ЕООД за партньорството с Общината

16.05.2023

Управителят на "МБАЛ-Самоков" ЕООД д-р Красимира Ковачка казва за общинската болница, че е пример за изключително добра колаборация с ръководството на Общината - в лицето на кмета и общинския съвет. Ежегодно болницата получава определена сума за закупуване на медицинска апаратура, необходима за изискванията на клиничните пътеки. Програмата е дългосрочна и по този начин се разширява дейността...

към новината →

Наддаването за санирането започна, 2 милиарда не стигат

Наддаването за санирането започна, 2 милиарда не стигат

18.05.2023

Материалът на Лили Границка в Mediapool очертава картината след изтичане на срока за подаване на заявления по процедурата за енергийното обновяване на жилищни сгради по ПВУ. Журналистическото проучване показва, че печеливши ще бъдат големите общини и големите жилищни блокове. Резултат, предопределен от условията за участие в програмата. Как общините подкрепиха сдружения на собственици и...

към новината →

Нейко Генчев, зам.-кмет на Велико Търново, за Форума на кметовете на Третото международно изложение Китай-ЦИЕ

Нейко Генчев, зам.-кмет на Велико Търново, за Форума на кметовете на Третото международно изложение Китай-ЦИЕ

15.05.2023

Заместник-кметът на Велико Търново Нейко Генчев ще бъде единственият представител на българските местни власти на Форума на кметовете по време на Третото международно изложение Китай-ЦИЕ на 17 май 2023г. Темата на събитието е „Задълбочаване на практическото сътрудничество към бъдещето”, а в рамките на българското участие делегация от представители на туристическия сектор, с подкрепата на...

към новината →

Новини по програми и проекти

Набират се проекти по Програмата за сътрудничество с Румъния

Набират се проекти по Програмата за сътрудничество с Румъния

15.05.2023

Набират се проекти за финансиране по Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027- Interreg VI A RO-BG - Calls for Proposals (interregviarobg.eu) Поканата за проекти е в рамките на Приоритет 2: „По-зелен регион“ в обхвата на две от Специфичните му цели 2.4  „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки...

към новината →

Актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС в секторите на водите и отпадъците

Актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС в секторите на водите и отпадъците

17.05.2023

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) информира за актуализация на действащите приоритети и изисквания за кандидатстване в секторите „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците“: ПУДООС (pudoos.bg) . Актуализацията е извършена с решение на Управителния съвет на Предприятието от 3-ти май 2023 г., като приоритетите са: 1. Сектор...

към новината →

ДФЗ публикува Указания за индексиране на разходите по проекти по ПРСР 2014-2020 г. заради инфлацията

ДФЗ публикува Указания за индексиране на разходите по проекти по ПРСР 2014-2020 г. заради инфлацията

17.05.2023

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция ще индексира одобрени разходи по проектни предложения за инвестиции, свързани със строителни дейности  по ПРСР 2014-2020 г., засегнати от инфлацията. На сайта на ДФЗ в раздел Програма за развитие на селските райони са публикувани „ Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 -2020 г. на...

към новината →

Провинция Потенца търси партньори

Провинция Потенца търси партньори

15.05.2023

Италианската провинция Потенца търси партньори - регионални и местни власти, за участие с проект „Интегриране на Новия Европейски Баухаус в обществото“ по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027. Общата цел на проекта е да насърчи, приложи и консолидира Новия Европейски Баухаус, чрез действията на публичните администрации. Специфичната цел на проекта е да анализира концепцията за Новия...

към новината →

Набират се проекти за обмен на ноу-хау по Централно-европейската инициатива

Набират се проекти за обмен на ноу-хау по Централно-европейската инициатива

16.05.2023

Стартира приемът на проектни предложения в рамките на Програмата за обмен на ноу-хау (Know-how Exchange Programme - КЕР), на Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) - CEI Know-how Exchange Programme Call for Proposals 2023 open for applications! | CEI Цел на Програмата е трансфер на опит от организации от ЕС към техни партньори от държави, които не са в Съюза, но са част от...

към новината →

НФК: Подробна информация за подготвяните схеми за кандидатстване по ПВУ, в това число и за общини

НФК: Подробна информация за подготвяните схеми за кандидатстване по ПВУ, в това число и за общини

15.05.2023

Във връзка с проведената информационна среща за напредъка на Национален фонд „Култура“ в подготовката на процедурите, свързани с изпълнението на Проект 42 от Националния план за възстановяване и устойчивост, НФК публикува подробна информация, която беше предоставена като разяснения на участниците в информационната среща. С пълния текст на материала можете да се запознаете в  прикачения файл....

към новината →

Обществено обсъждане на правилата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеи и художествени галерии

Обществено обсъждане на правилата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеи и художествени галерии

17.05.2023

Министерство на културата публикува проект на Заповед на министъра на културата, с която се утвърждават нови Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии. Всички документи можете да видите ТУК. Всички заинтересовани страни могат да участват в производството по...

към новината →

Обявена е сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”

Обявена е сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”

18.05.2023

Министерството на културата обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2023 г. Прогнозната сума на конкурсната сесия е в размер на 2 млн. лв., като след приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г. ще бъде актуализирана.   Право на...

към новината →

45 проекта са депозирани за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

45 проекта са депозирани за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

18.05.2023

На 16 май изтече крайният сток за кандидатставане от страна на общините  по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. По данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), депозираните проектни предложения са 45 на обща стойност 8 297 421,33 лв. Предвиденото...

към новината →
Уебинари по програмата с Румъния 2021-2027

Уебинари по програмата с Румъния 2021-2027

19.05.2023

На 22 май 2023 г., от 10.30 до 13.00 ч., в платформата Zoom, всички желаещи могат да се включат в уебинар, посветен на първата покана за проекти по Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027: Interreg VI A RO-BG - Important notice for potential applicants interested in participating in the first webinar dedicated to the competitive call addressing Priority 2: A green region, Specific Objective 2.4 and 2.7! (interregviarobg.eu)

Новини от общините

Инвестиционно намерение за първи частен медицински университет и многопрофилна болница в Кърджали

Инвестиционно намерение за първи частен медицински университет и многопрофилна болница в Кърджали

15.05.2023

Първият в страната частен медицински университет и високотехнологична многопрофилна болница от веригата „Сърце и мозък” ще бъдат изградени в Кърджали на терен от 40 декара, намиращ се  в близост до парк Арпезос Север. Това предвижда инвестиционното намерение на Търговска Лига – Глобален Аптечен Център, което бе представено пред общински съветници от местния парламент в Кърджали и граждани....

към новината →

Перспективите пред Кюстендилския регион очерта регионалната конференция „Европа в България: Общо бъдеще“

Перспективите пред Кюстендилския регион очерта регионалната конференция „Европа в България: Общо бъдеще“

16.05.2023

Конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ на Българска телеграфна агенция (БТА) се проведе в Кюстендил.Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за...

към новината →

Община Русе и „Колективът“ са авторите на българския проект, номиниран за наградите #NewEuropeanBauhaus  за 2023 г.

Община Русе и „Колективът“ са авторите на българския проект, номиниран за наградите #NewEuropeanBauhaus за 2023 г.

15.05.2023

Проектът Danube Design Lab на Община Русе и „Колективът“ е единственият български проект от общо 52 финалисти в тазгодишното издание на отличията. Проектите, които ще се състезават на финала, са избрани сред 1458 кандидатури от цяла Европа. За трета поредна година наградите на „Новия Европейски Баухаус“ ще бъдат връчени на най-естетичните, устойчиви и приобщаващи проекти за преосмисляне и...

към новината →

Уникален подземен минен музей откри Община Мадан

Уникален подземен минен музей откри Община Мадан

15.05.2023

Кметът на Мадан инж. Фахри Молайсенов и областният управител на Смолян Стефан Сабрутев прерязаха лентата на уникалния подземен минен музей „Сполука“, изграден с европейско финансиран. На официалното откриване присъстваха кметът на община Девин Здравко Иванов, изпълнителният директор на „Горубсо - Мадан“ АД и директорът на НОИ-Смолян. Музеят всъщност е трансформиран изчерпаният и затворен...

към новината →

Хорови празници „Янко Мустаков” в Свищов

Хорови празници „Янко Мустаков” в Свищов

17.05.2023

Свищов отбелязва 155 години от създаването на първия български светски хор, създаден от педагога, диригент и композитор Янко Мустаков. Хорът съществува до днес, като носи неговото име от 1934 г. В рамките на три дни – от 19 до 21 май, Свищов ще чества бележития си съгражданин и ще отдаде дължимото на дейците на хоровото пеене у нас. Хоровите празници „Янко Мустаков” се провеждат за 17-ти...

към новината →

Община Сливен продължава подкрепата за проекта „Музиката вместо улицата“

Община Сливен продължава подкрепата за проекта „Музиката вместо улицата“

17.05.2023

От 14 години световноизвестният цигулар маестро Георги Калайджиев дава надежда за бъдещето на децата от едноименния ромски квартал в Сливен. Проектът му се казва „Музиката вместо улицата“ и предоставя възможност на децата от гетото да проявят своя талант в класическата музика и да променят житейския си път. С децата работят единадесет специалисти и музикален педагог. Школата е дала музикално...

към новината →

Млади хора проучват мнението на хората за социалните услуги в община Болярово

Млади хора проучват мнението на хората за социалните услуги в община Болярово

18.05.2023

От 1 февруари Община Болярово изпълнява проект за укрепване на общинския капацитет. Очаква се повишените знания и умения на администрацията да улеснят реформирането на системата на социалните услуги и прехода към новите механизми на местно ниво. Като сътрудници по проекта са назначени две млади момичета – Султанка Николова и Румяна Стойчева. Те се нагърбват да проучат мнението на хората,...

към новината →

Кметът на Шумен поиска намеса на държавата за решаване на проблемите с ВиК оператора

Кметът на Шумен поиска намеса на държавата за решаване на проблемите с ВиК оператора

18.05.2023

Кметът на Шумен Любомир Христов изпрати писмо до министър-председателя Гълъб Донев с искане държавата да помогне на ВиК-дружеството за разрешаване на неуредените финансови отношения с фирмата, доставчик на електричество. Кметът настоява за спешна намеса на държавата и за разрешаване на възникналия проблем. "Уважаеми г-н Донев, с това писмо изразяваме нашата загриженост и безпокойство от...

към новината →

Безплатни ваучери за деца и младежи за културни събития във Видин

Безплатни ваучери за деца и младежи за културни събития във Видин

18.05.2023

Община Видин въведе практиката за ваучери за посещение на културни прояви – театрални и куклени спектакли и филми през 2020 година. Тогава в бюджета на Общината бяха предвидени средства за ваучери за всяко дете, което посещава детска градина. Тази година на 22 май пред Центъра за обучение, изкуство и култура (БиблиоПоща) в Крайдунавския парк ще бъдат връчени 200 ваучера на деца и младежи на...

към новината →

Община Ямбол с пакет от предложения за стимулиране на млади семейства - част от кампанията "Ямбол град с бъдеще"

Община Ямбол с пакет от предложения за стимулиране на млади семейства - част от кампанията "Ямбол град с бъдеще"

19.05.2023

Община Ямбол отново допълва мерките в помощ на млади семейства, за да имат стимул да се установят в града. Част от предвидените нововъведения са заложени в  предложението за Наредба за стимулиране на нови млади семейства, които да изберат Ямбол за свой дом. Инициативата за създаването на проекта за наредбата е на кмета на община Ямбол Валентин Ревански. В него са определени правилата, на...

към новината →

Болницата в Момчилград получи нова техника като дарение

Болницата в Момчилград получи нова техника като дарение

15.05.2023

Писателката Десислава Николова успя да осигури чрез дарение нова техника за МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" в Момчилград. Здравното заведение вече разполага с портативен фетален доплер, неонагален пациентен монитор, кислородна палатка и перфузор. Медицинската техника беше осигурена след осъществен контакт между Община Момчилград с дарителката. За шеста поредна година Десислава Николова провежда...

към новината →

Габрово се потапя в колорита на Карнавала

Габрово се потапя в колорита на Карнавала

19.05.2023

СТО+ - годишният Карнавал в Габрово ще започне с приказна детска веселба. Тази година Карнавалният екип се е постарал много за това децата от близо и далеч, които дойдат в Габрово, да преживеят вълнуващ и запомнящ се ден, изпълнен с различни събития. Първи по звездния пешеходен маршрут ще преминат групите от детските градини в „Карнавална уличка на чудесата“. Това се прави за първи път в...

към новината →

С обновен Летен театър Горна Оряховица посреща своя празник

С обновен Летен театър Горна Оряховица посреща своя празник

19.05.2023

На 22 и 23 май са първите премиерни събития в обновения Летен театър в Горна Оряховица, част от инфраструктурата на Народно читалище „Братя Грънчарови 2002“. Културното пространство е цялостно обновено по проект  BG16RFOP001-1.027-0009-C03 «Обновяване и модернизация  на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица. Проектът се реализира с финансова помощ по Оперативна програма „Региони в...

към новината →

Конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ в Перник

Конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ в Перник

19.05.2023

На 18 май в сградата на Минна дирекция в Перник се проведе Местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще". В рамките на проекта на БТА се организират по райони за планиране регионални и местни конференции, на които се представя информация за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз,...

към новината →

Предстоят промени по транспортната схема на Добрич

Предстоят промени по транспортната схема на Добрич

16.05.2023

До края на юни ще има промени по новата транспортна схема, която започна в Добрич в началото на май. Това каза на пресконференция кметът на града Йордан Йорданов. На срещата с журналисти присъстваха заместник-кметът „Икономическо развитие и европейски фондове“ Росица Йорданова, управителят на общинското предприятие „Градски транспорт“ Катя Петкова. Беше представена и Радослава Румянчева, която...

към новината →

С акцент върху туризма

Стоян Генов, кмет на Златица: Общината залага на туризма за икономическото си развитие

Стоян Генов, кмет на Златица: Общината залага на туризма за икономическото си развитие

18.05.2023

Община Златица работи по важни инфраструктурни проекти. Държавна приемателна комисия прие първия етап на проекта за подмяна на водопровода в ниската зона на града. Предстои пускането в експлоатация на втората фаза на проекта. За третия етап общинското ръководство търси финансиране. Кметът изразява надежда, че средствата за общинските инфраструктурни проекти са заложени в новия бюджет на...

към новината →

Дилян Млъзев, кмет на Елена: През 2022 г. в Елена посрещнахме с 40% повече туристи

Дилян Млъзев, кмет на Елена: През 2022 г. в Елена посрещнахме с 40% повече туристи

17.05.2023

Кметът откроява най-важното в работата на общинското ръководство през последната година: запазване на финансовата стабилност на общината, поддържаме и повишаване качеството на услугите и привлечените допълнителни средства чрез външно финансиране. Той определя като голяма спънка липсата на приет държавен бюджет за 2023 г. „Цените на енергоносители, транспорт и материали си понесоха...

към новината →

Марин Киров, заместник-кмет на Община Царево: Царево дава възможност за едно цялостно преживяване

Марин Киров, заместник-кмет на Община Царево: Царево дава възможност за едно цялостно преживяване

17.05.2023

Заместник-кметът на Царево коментира подготовката на общината за новия туристически сезон, както и предстоящи проекти по европейските програми, в интервю за Actualno.com.  Готвим се усилено с поддържане на изградената през годините инфраструктура. Няма населено място в общината, в които да не са изградени детски площадки и друг вид туристическа инфраструктура. Лозенец, Царево и Ахтопол са...

към новината →

Бургас беше домакин на Форум "БГ Туризъм - Лято 2023"

Бургас беше домакин на Форум "БГ Туризъм - Лято 2023"

19.05.2023

Посланията, които туристическия сектор трябва да излъчи за летния сезон през тази година, са "Стойност, сигурност и стабилност". Около това се обединиха близо 120 представители на туристическия сектор, държавни институции, експерти в областта на туризма, учени и общественици по време на форума "БГ Туризъм – Лято 2023", който се проведе в Бургас по инициатива на Българската телеграфна агенция...

към новината →

Ръст на туристите отчитат в община Троян

Ръст на туристите отчитат в община Троян

19.05.2023

От началото на годината до 30 април Троян са посетили 24 048 души, което е с пет процента повече спрямо същия период през 2022г., когато са били 22 902. Това съобщи за Христо Ангелов, главен експерт "Туризъм" в общинската администрация, цитиран от utroruse.com. Има увеличение на реализираните нощувки, като от началото на 2023г. са с ръст почи 3% спрямо миналата година.  Имайки предвид,...

към новината →

Община Поморие е в готовност за предстоящия летен сезон

Община Поморие е в готовност за предстоящия летен сезон

19.05.2023

Община Поморие е изготвила разработка за многоетажен паркинг с капацитет за 620 автомобила, фотоволтаична централа за намаляване на разходите за електроенергия и пространство за търговски зони в общинския център. "Готови сме да дадем проекта на инвеститор, който да го реализира. Общината също има възможност да го изпълни чрез теглене на кредит, но смятам, че е редно възможността да бъде...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

Новото издание на „Научи се да даряваш“ 2023/24 г.

Новото издание на „Научи се да даряваш“ 2023/24 г.

19.05.2023

Български дарителски форум организира за осма поредна година училищна програма за дарителство, доброволчество и гражданско участие "Научи се да даряваш", насочена към деца и учители от цялата образователна система (1-12 клас).

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

На 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, празнуват общините: Априлци, Балчик, Благоевград, Велики Преслав, Долни чифлик, Исперих, Кубрат, Никола Козлево, Николаево, Приморско, Садово, Сливница, Тополовград и Чепеларе.