ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 14 / 07-04-2023г.

Дейността на НСОРБ

Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ постави най-острите проблеми на общинското здравеопазване

Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ постави най-острите проблеми на общинското здравеопазване

07.04.2023

На 7 април, Световен ден на здравето и здравния работник, в с. Чифлика, община Троян, се проведе заседание на Постоянната комисия по здравеопазване към НСОРБ. Заседанието откри заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на общината-домакин Донка Михайлова. В началото на срещата госпожа Михайлова обобщи най-острите проблеми на общинското здравеопазване. Тя апелира Комисията да постави...

към новината →

НСОРБ споделя опита си в управлението на европейските фондове с молдовски кметове

НСОРБ споделя опита си в управлението на европейските фондове с молдовски кметове

07.04.2023

Екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините представи пред кметове на общини и служители на районната администрация на Тараклия, Молдова, ролята на българските местни власти и Сдружението в инвестирането на фондовете от ЕС. Делегацията от Молдова бе на обучение в Габрово на 5 и 6 април, посветено на европейската интеграция на страната и управлението на проекти подкрепени от...

към новината →

София инициира формирането на една от европейските общности за знание и иновации

София инициира формирането на една от европейските общности за знание и иновации

07.04.2023

Кметът на София Йорданка Фандъкова и общинският съветник Малина Едрева – председател на  Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие  в Столичния общински съвет бяха домакини на неформална среща за обсъждане на възможностите за интегриране на иновациите и културата, залегнали в актуални европейски документи, като Новата европейска програма за иновации, целите на Новия...

към новината →

Българо-румънската търговско-промишлена палата отбелязва своята 20-та годишнина

Българо-румънската търговско-промишлена палата отбелязва своята 20-та годишнина

06.04.2023

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева бе сред гостите на приема по повод 20 години от основаването на Българо-румънската търговско-промишлена палата. Всички събития, с които организацията отбелязва своя юбилей, са свързани с посланията „партньорство“ и „заедно“ – ключ към успеха както в личните взаимоотношения, така и в бизнеса. Домакини на събитието бяха Извънредният и пълномощен...

към новината →

Влезте в час!

Влезте в час!

05.04.2023

С благодарност към 4-ти „в“ от 30 СУ „Братя Миладинови“ в София и г-жа Стела Николова Управлението на държавата е скучна материя…освен, ако урокът не ви разкаже действащ кмет. В Международния ден на съвестта – 5 април, кметът на Самоков Владимир Георгиев бе гост на четвъртокласници от столичното училище „Братя Миладинови“. Пише ли домашни кметът? Какво трябва да се учи, за да станеш кмет?...

към новината →

НСОРБ отново ще е официален партньор на Земеделски форум ,,От фермата до твоята трапеза" 2023г.

НСОРБ отново ще е официален партньор на Земеделски форум ,,От фермата до твоята трапеза" 2023г.

06.04.2023

На 10-11 юни 2023г. предстои второто издание на инициативата ,,От фермата до твоята трапеза", организиран от Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград. Тази година домакин на събитието е о бщина Сандански , като изложението ще бъде разположено в градския парк „Свети Врач“ . Най-мащабният земеделски форум в Югозападна България  се реализира под патронажа на Президента на Република България...

към новината →
Очакваме становища по проектонаредба за условията и реда за използване на ограничителните системи за пътищата

Очакваме становища по проектонаредба за условията и реда за използване на ограничителните системи за пътищата

06.04.2023

Проектът на Наредба за условията и реда за използване на ограничителните системи за пътища и изискванията към тях е публикуван за публично обсъждане на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Спешно отделение

Спешно отделение

07.04.2023

В деня, в който поднасяме своята признателност и уважение към лекарите и медицинските специалисти, няма как да пропуснем онези от тях, които през последния мандат /и не само един/ значително са разширили кръга от „специалности“, но продължават да обработват рани и да оперират хладнокръвно – лекарите-кметове.

На фокус

От 6 април са в сила промени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

От 6 април са в сила промени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

06.04.2023

Обръщаме внимание, че с обнародваното в ДВ. бр.79 от 4 октомври 2022 г. изменение и допълнение в Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, се направиха промени, част от които бяха предвидени да влязат в сила от 6 април 2023 г. 

Актуално

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини

05.04.2023

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 722 038 лв., информира пресцентърът на Министерския съвет С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури компенсиране на разходите за месец февруари 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и в яслени...

към новината →

Над 800 000 лв. за деца без място в детска градина

Над 800 000 лв. за деца без място в детска градина

05.04.2023

На днешното си заседание Министерският съвет реши държавата да изплати още 832 468 лева на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина, информира пресцентърът на правителството. От тях 824 566 са за Столична община, 6 250 лв. са за община Пловдив й 1 652 лв. - за община „Родопи“ в Пловдивска област, която за първи път ще изплаща компенсация. С това решение на...

към новината →

Развитието на област Разград чрез европейските фондове на ЕС обсъдиха участниците в местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще"

Развитието на област Разград чрез европейските фондове на ЕС обсъдиха участниците в местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще"

06.04.2023

Българската телеграфна агенция (БТА) организира конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“ в Разград. Форумът ще се състоя в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“, а основната му цел е да предостави информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз...

към новината →

МВР въведе нови правила при бомбена заплаха

МВР въведе нови правила при бомбена заплаха

04.04.2023

След серията бомбени заплахи срещу стотици училища в страната, със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е въведена новата процедура от 25 точки за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора. Директорите на учебни заведения и регионалните инспекторати по образованието вече са запознати с...

към новината →

Публична консултация за единен портал по въпросите на Кръгова икономика и Европейската зелена сделка

Публична консултация за единен портал по въпросите на Кръгова икономика и Европейската зелена сделка

07.04.2023

Дирекция „Координация на политики и концесии“ в администрацията на Министерския съвет организира предварителна обществена консултация за установяване на необходимостта от създаване на интернет портал, който да повиши информираността на бенефициенти (бизнеса, гражданите, неправителствен сектор, общини и др.) за възможностите, свързани с прехода към кръгова икономика и пакета „Европейска зелена...

към новината →

Нов начин за проверка на актуален статус на студенти или докторанти чрез Портала "Национална електронна студентска карта"

Нов начин за проверка на актуален статус на студенти или докторанти чрез Портала "Национална електронна студентска карта"

07.04.2023

Националният център за информация и документация (НАЦИД) https://portal.nacid.bg/ е административният орган, който поддържа основните регистри в секторите „Висше образование“ и „Наука“ в Република България. Един от тези регистри е Регистърът на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления (накратко „РДПЗСД“). В него...

към новината →

Предстоящо

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

03.04.2023

Продължават дистанционните обучения, които НСОРБ организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Предстоящо заседания на три Постоянната комисия на НСОРБ

Предстоящо заседания на три Постоянната комисия на НСОРБ

07.04.2023

На  20 и 21 април 2023 г.  в гр. Стара Загора, хотел "ВЕРЕЯ", ще се проведе съвместно заседание на  Постоянната комисия по екология и чиста среда (ПКЕЧС)  и  Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПК МФБОС)  към НСОРБ. По време на заседанието ще бъдат представени и обсъдени основните предизвикателства и открити въпроси при изпълнението на законодателството за...

към новината →

Включете се в Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Включете се в Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

20.04.2023

XI-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се организира от Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив, с подкрепата и съдействието на община Пловдив. Срещата ще се проведе на 27 и 28 април 2023 г. в хотел „Империал“. Традиционно в събитието се включват широк кръг участници от...

към новината →

Онлайн академия за локализиране на целите за устойчивото развитие

Онлайн академия за локализиране на целите за устойчивото развитие

05.04.2023

Референтна рамка за устойчиви градове (RFSC) организира онлайн Академия за обучение в подкрепа на градовете, които се интересуват от локализирането на Целите за устойчиво развитие. Европейските градове все по успешно използват Програмата до 2030 г. на ООН за изграждане на политики по отношение на устойчивото градско развитие. В отговор на този нарастващ интерес се провежда и това обучение,...

към новината →

Медиите за нас

Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево: В интерес на местната власт е да се сформира редовно правителство

Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево: В интерес на местната власт е да се сформира редовно правителство

04.04.2023

В интервю за Добрич Онлайн кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров коментира необходимостта от сформиране на редовно правителство за дейността на местната власт. "Ще има предвидимост и хоризонт за разгръщане на определени политики, от които зависят дейностите и финансирането на общините в страната. На този етап съм умерен скептик за редовен кабинет, но все пак се надявам, че ще има...

към новината →
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Депутатите да не издигат огради помежду си, а да градят мостове

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Депутатите да не издигат огради помежду си, а да градят мостове

07.04.2023

За общините в краткосрочен план – в следващите седмици и месец, е изключително важно да бъде подготвен и приет държавният бюджет, заяви в интервю за БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините (НСОРБ). По думите ѝ другият приоритет следва да бъдат законите, касаещи Плана за възстановяване и устойчивост. "За нас 2023 г. е изключително сложна. Ако до юли...

към новината →

Новини по програми и проекти

Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри важни изменения в програмата

Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри важни изменения в програмата

06.04.2023

На заседанието на 5 април бяха взети чаканите от общините важни решения за въвеждане на методология за индексация на договорите за строителство и прехвърляне на допълнителни финансови средства към общинската подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)....

към новината →

Напредъкът по ОПОС 2014-2020 и ПОС 2021-2027

Напредъкът по ОПОС 2014-2020 и ПОС 2021-2027

04.04.2023

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  (ОПОС) и Програма „Околна среда“ 2021-2027 (ПОС) разпространи Информационен бюлетин.  Бюлетинът описва напредъка по двете програми за периода януари – март 2023 г.  Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“  На бенефициентите са платени общо 93 511 087,36 лв. Плащанията по приоритетни оси, са:...

към новината →

Коментирайте проекта на националните правила за допустимост на разходите по Програмите финансирани от ЕФСУ

Коментирайте проекта на националните правила за допустимост на разходите по Програмите финансирани от ЕФСУ

03.04.2023

На https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7533 е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) за програмен период 2021 - 2027 г. С нормативния акт се определят общите национални правила за допустимост на...

към новината →

Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

07.04.2023

Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“, чиято цел  е предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца: https://esf.bg/evropejskata-komisija-otvori-za-kandidatstvane-programa-grazhdani-ravenstvo-prava-i-cennosti/ . Програмата има четири стълба: Равенство, права и равенство между половете - насърчаване на правата,...

към новината →

Изменение на процедурата за топлия обяд

Изменение на процедурата за топлия обяд

07.04.2023

На 05.04.2023 г. са публикувани изменения на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“- Топъл обяд (government.bg) Изменението касае единствено увеличение на бюджета на процедурата с почти 25 млн. лв., като същият вече възлиза на над 181 млн. лв. С това се обезпечават финансово договорите на общините по...

към новината →

Набират се проекти в подкрепа на хората с увреждания

Набират се проекти в подкрепа на хората с увреждания

07.04.2023

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/home/ Програмата има за цел да насърчава и подпомага работодателите за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително за изпълнение на квотните им задължения. Насочена е към хората с трайни...

към новината →

Новини от общините

Общинският съвет гласува единодушно за „Индустриален парк-Сливен“

Общинският съвет гласува единодушно за „Индустриален парк-Сливен“

06.04.2023

С 36 гласа „за“ и нито един „против“ Общински съвет-Сливен подкрепи на редовна сесия предложението на кмета Стефан Радев за създаване на търговско дружество „Индустриален парк-Сливен“. „Радвам се, че беше прието предложението за създаване на управляващо дружество. Съжалявам, че то не получи подкрепа още на предходната сесия, което не беше добър сигнал към инвестиционната общност. Ще...

към новината →

Пенчо Милков се срещна с административни ръководители от област Тараклия, Молдова

Пенчо Милков се срещна с административни ръководители от област Тараклия, Молдова

05.04.2023

В зала „Св. Георги“ в сградата на Община Русе се проведе среща на кмета Пенчо Милков с делегация от представители на административното ръководство на населени места от молдовската област Тараклия. Групата беше водена от заместник-председателя на Районния съвет на град Тараклия Лазар Дерменжи. По време на разговорите Пенчо Милков запозна гостите с интересни моменти от историята на Русе,...

към новината →

СОС с нови правила срещу драскане по сгради и паметници

СОС с нови правила срещу драскане по сгради и паметници

05.04.2023

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува утре промени в Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, с които се създават ясни правила срещу драскането по фасади, обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Столичната община, съобщиха от пресцентъра на СОС. От години Столична община води „война“ с авторите на графити, закупи и специална техника за...

към новината →

В Опака отново работи аптека

В Опака отново работи аптека

05.04.2023

В Опака отново е разкрита и работи аптека, която ще изпълнява рецепти по здравна каса. "Най-после се сбъдна една наша голяма мечта! След дълги години на търсене на възможности, когато жителите на общината пътуваха до близки и далечни градове за да си купят лекарства, днес в Опака официално бе открита новата аптека, носеща името Галантус. Имаме я благодарение на един млад и предприемчив човек...

към новината →

Община Тунджа ще монтира над 2 хил. указателни табели във всички населени места

Община Тунджа ще монтира над 2 хил. указателни табели във всички населени места

06.04.2023

Община „Тунджа” ще монтира 2 314 улични указателни табели и 1 162 пилона във всички 44 населени места. Доставката и поставянето на новите елементи е по проект на стойност 344 649 лева. Проектното предложение е насочено към обновяването на облика на улиците в общината. То е одобрено по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

към новината →

Най-новото и модерно иновативно училище в Бургас „Александър Георгиев - Коджакафалията“ стана на пет години

Най-новото и модерно иновативно училище в Бургас „Александър Георгиев - Коджакафалията“ стана на пет години

04.04.2023

Създадено по идея на кмета Димитър Николов най-младото бургаско Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията" отбеляза с богата празнична програма 5-ата годишнина от своето създаване. Със средства от общинския бюджет триетажната сграда на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи е основно преустроено в съвременно училище с кабинети за изучаване на чужди езици, природни науки,...

към новината →

Предстои XVIII-то издание на Международното изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново

Предстои XVIII-то издание на Международното изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново

06.04.2023

От 20 до 23 април 2023 предстои едно от най-важните събития в туристическите календари на общините -  Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ 2023. XVIII-то издание на форума е запазена марка на Община Велико Търново и се реализира в партньорство с националните организации на туроператорите, хотелиерите и ресторантьорите в България и с подкрепата на Министерството на...

към новината →

Благотворителен арт фестивал в Монтана

Благотворителен арт фестивал в Монтана

07.04.2023

Кметът на Монтана Златко Живков подкрепи участниците в Арт фестивал, организиран от Младежкия център. Поводът са наближаващите Великденски празници. Целта е да бъде провокиран интереса на учениците с различни дейности, презентации и игри в сферата на различни изкуства, които всеки ще може не само да наблюдава, но и да се включи. С помощта на обучители желаещите опитаха да направят глинени...

към новината →

Община Панагюрище набира предложения за "Младежки проекти 2023"

Община Панагюрище набира предложения за "Младежки проекти 2023"

03.04.2023

Община Панагюрище набира от 5 април предложения за инициативи "Младежки проекти 2023". За седма поредна година младите хора имат възможност за изява на инициативността и новаторството. Общината ще финансира младежки проекти за решаване на конкретни социални въпроси, повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права, преодоляване на...

към новината →

Община Благоевград и спортните клубове с безплатни занимания за ученици през априлската ваканция

Община Благоевград и спортните клубове с безплатни занимания за ученици през априлската ваканция

07.04.2023

Община Благоевград и спортните клубове в града организират безплатни занимания за учениците през априлската ваканция. Мероприятията ще стартират на 8 април и ще продължат до 17 април. Тренировките ще се провеждат по график и включват различни видове спорт. В тях могат да вземат участие ученици от всички училища на територията на Благоевград. Според програмата в СК „Пирин“ (Спортен...

към новината →

Лазарки от две детски градини посетиха общинска администрация Свищов

Лазарки от две детски градини посетиха общинска администрация Свищов

06.04.2023

В навечерието на големия християнски празник Великден, лазарки от детските градини „Радост“ и „Калина Малина“ посетиха сградата на общинска администрация Свищов и изпълниха народния обреден обичай Лазаруване. Те пяха, танцуваха и наричаха за здраве и берекет. Както повелява традицията, стопаните, в лицето на общинското ръководство и общинските служители, с радост приеха своите гости и ги...

към новината →

Богата програма за Цветница в Ловеч

Богата програма за Цветница в Ловеч

04.04.2023

Със Златоустова Света литургия  в катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий“ и празнично шествие до Богоявленския мост ще започне програмата за Цветница в Ловеч. На Лазаровден в събота ще бъде откриването на Националния събор на народното творчество, в който са включени десетки концерти - на индивидуални изпълнители, Фолклорен танцов ансамбъл „Магия“, оркестър „Калофер“, НЧ „Бяла Анаста 2016“,...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

03.04.2023

Дванадесетото издание на кампанията „Походът на книгите“ започна на 2 април – Международния ден на детската книга. Тази година към #КаузаГРАМОТНОСТ за повишаване на интереса към четенето на подрастващите се присъединяват любими певци и артисти, автори, спортисти, политици и представители на бизнеса. Зад каузата отново застават и знакови журналисти от българските медии. 

През април всички те ще четат на живо или онлайн откъси от любими свои творби на децата в училищата и детските градини в цялата страна. Към тях ще се присъединят кметове на общини и населени места, за да пренесат магията на детската книга и до най-отдалеченото кътче на страната.

Зелената сделка

Таня Христова, кмет на Габрово: Иновациите в зелените политики, начинът по който разчупваме стандартните правила ще носят успех на всички

Таня Христова, кмет на Габрово: Иновациите в зелените политики, начинът по който разчупваме стандартните правила ще носят успех на всички

05.04.2023

Габрово е сред 100-те града, декларирали своята готовност да постигнат въглеродна неутралност. През 2021 г. общината спечели  екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“, а миналата година бе приет и План за действие на Община Габрово за устойчива енергия и климат до 2030 г. Кметът на Габрово Таня Христова, която е национален посланик на България в Конвента на...

към новината →

Десислава Билева, зам.-кмет на София: Столична община развива активно партньорства с научните среди в търсене на ефективни устойчиви решения

Десислава Билева, зам.-кмет на София: Столична община развива активно партньорства с научните среди в търсене на ефективни устойчиви решения

05.04.2023

„София е един от 100-те климатично неутрални и умни градове. Работим усърдно и последователно и сме убедени, че ще постигнем значителни успехи в преодоляване на климатичните предизвикателства“ – заяви заместник-кметът на Столична община Десислава Билева пред участниците в семинара „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“, който се организира от НСОРБ,...

към новината →

Заключителна конференция Иноеър: Иновации в градската мобилност за по-чист въздух и справедлив Зелен преход

Заключителна конференция Иноеър: Иновации в градската мобилност за по-чист въздух и справедлив Зелен преход

06.04.2023

Проектът INNOAIR ще проведе своята финална конференция на 18 май 2023 година в София Хотел Балкан. Събитието ще има за цел да обобщи всички резултати и научени уроци от проекта, който вече трета година активно развива градската мобилност в София и осигурява един по-справедлив зелен преход. На  конференцията  ще бъдат представени и обсъдени иновации, развити и тествани в рамките на...

към новината →

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНИТЕ

От 10 до 16 април своя празник отбелязва община Гърмен

На 17 април празнуват общините Мъглиж и Провадия

На 20 април празнува община Сандански 

Напомняме, че срокът за издължаване на първата вноска от членския внос към НСОРБ за 2023 г. е 30 април.

До тази дата можете да се възползвате и от 5% отстъпка, ако преведете сумата за целия членски внос за 2023 г.