ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Националното сдружение на общините в Република България

Брой 12 / 24-03-2023г.

Дейността на НСОРБ

Възможности за сътрудничество за интегрирани инвестиции обсъдиха общините в Югоизточен район за планиране

Възможности за сътрудничество за интегрирани инвестиции обсъдиха общините в Югоизточен район за планиране

24.03.2023

С проблемите по прилагането и координацията на интегрирания териториален подход по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г. започна двудневния форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“, за общините от Югоизточния регион за планиране. Събитието е организирано от търговското дружество на НСОРБ – НСОРБ Актив и събра заместник-кметове с ресор...

към новината →

Гарантирането на общинските инвестиции влияе значително върху стабилността на строителния сектор

Гарантирането на общинските инвестиции влияе значително върху стабилността на строителния сектор

24.03.2023

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обсъди с ръководството на Камарата на строителите в България възможностите за взаимодействие на двете организации за оптимизиране на изпълнението на инвестиционните проекти на общините. Общините са едни от най-големите възложители на публични проекти и ритмичното реализиране на инвестиции е един от важните фактори за планирането на процесите...

към новината →

Значително изоставане на България в прилагането на политиките за климатична неутралност отчитат експерти

Значително изоставане на България в прилагането на политиките за климатична неутралност отчитат експерти

23.03.2023

Усилията на общините за прилагане на съвременни решения за намаляване на енергийната зависимост срещат сериозни проблеми – от липсата на достатъчно капацитет за извършване на енергийни одити на сградите, в които се предвиждат инвестиции в енергийна ефективност, до липсата на  свободен капацитет и инфраструктура в електропреносната мрежа за присъединяване на мощности за добив на енергия от ВЕИ....

към новината →

Подкрепата за бесарабските българи обсъдиха НСОРБ и Сдружение „Бесарабски приятели“

Подкрепата за бесарабските българи обсъдиха НСОРБ и Сдружение „Бесарабски приятели“

24.03.2023

На работна среща между екипа на НСОРБ и председателя на Сдружение „Бесарабски приятели“ Валери Делибалтов се обсъди възможността за сътрудничество и предоставянето на подкрепа на бесарабските българи от Молдова и Украйна. Потенциалните области на подкрепа, които се дискутираха са свързани с подкрепа за разработването на проекти за привличане на външно финансиране и побратимяване на населени...

към новината →

НСОРБ и НМФ обсъдиха взаимодействието между младите хора и общините

НСОРБ и НМФ обсъдиха взаимодействието между младите хора и общините

24.03.2023

Опознаването на процесите в общината и участието в активен диалог са базата за успешната комуникация между местната власт и младите хора. Но това не може да се осъществи само с местни политики, трябва инициатива от страна на младежта. Стажантската програма на НСОРБ е чудесен начин младите хора да стартират този процес. Това коментираха представители от екипа на НСОРБ по време на работна...

към новината →

В първия пролетен ден празнува община Кюстендил

В първия пролетен ден празнува община Кюстендил

21.03.2023

Изпълнителният директор на НСОРБ посрещна пролетта в Кюстендил, заедно с кмета Петър Паунов, председателя на Общински съвет Иван Андонов, общински съветници, игумена на Рилската Света обител Адрианополски епископ Евлогий, представители на образователни и културни институции, жители и гости на града. Силвия Георгиева поздрави новоизбраната Девойка Кюстендилска пролет и нейните подгласнички, а...

към новината →

Международна дейност

44-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

44-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

21.03.2023

Започна традиционната пролетна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Българската делегация в състав кметовете на Каварна Елена Балтаджиева, на Русе Пенчо Милков, Панагюрище Никола Белишки, Созопол Тихомир Янакиев, Венец, Нехрибан Ахмедова и кметът на Мирково Цветанка Йотина участваха в заседанията на политическите групи в Конгреса и трите Комисии - по...

към новината →

Делегатите от Конгреса обсъдиха приоритетите на Съвета на Европа и ролята на местните и регионални власти

Делегатите от Конгреса обсъдиха приоритетите на Съвета на Европа и ролята на местните и регионални власти

23.03.2023

Българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти в състав: кметовете на Каварна, Елена Балтаджиева, Русе, Пенчо Милков, Панагюрище, Никола Белишки, Созопол, Тихомир Янакиев, Венец, Нехрибан Ахмедова и Мирково, Цветанка Йотина участва в откриващата сесия и дебата с Генералния секретар на Съвета на Европа, Мария Пейчинович-Бурич. Делегатите обсъдиха ролята на Конгреса и...

към новината →

Целите за устойчивото развитие - неотложен приоритет на Конгреса на местните и регионални власти

Целите за устойчивото развитие - неотложен приоритет на Конгреса на местните и регионални власти

24.03.2023

В последния ден на 44-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа делегатите, сред които са кметовете на Каварна - Елена Балтаджиева, Русе -Пенчо Милков, Панагюрище - Никола Белишки, Созопол - Тихомир Янакиев, Венец - Нехрибан Ахмедова и Мирково - Цветанка Йотина, обсъдиха въпросите за локализиране Целите за устойчивото развитие (ЦУР) на ООН. Приет беше доклад и...

към новината →

ОС на НАЛАС с апел за повишаване на устойчивостта на местните власти при кризи

ОС на НАЛАС с апел за повишаване на устойчивостта на местните власти при кризи

21.03.2023

На 15-ти март в Истанбул, Турция се проведе 17-то поред Общо събрание на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа - НАЛАС . Делегатът на НСОРБ, инж. Емануил  Манолов , кмет на община Павликени , взе участие в дискусията в рамките на събранието, посветена на устойчивостта на местните власти при кризи и подкрепата и солидарността за пострадалите при бедствия. Манолов...

към новината →

Участвайте в европейската седмица на местната демокрация

Участвайте в европейската седмица на местната демокрация

22.03.2023

От 20 март започна регистрацията за участие в инициативата ,,Европейска седмица на местната демокрация‘‘ - ELDW 2023 на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Благодарение на своя 16-годишен опит, инициативата ELDW има капацитета да подкрепи местните и регионалните власти при предприемането на действия за повишаване на тяхната устойчивост в отговор на кризи. В този...

към новината →

Проведе се пето издание на CITIES – форум за устойчиво градско развитие в Торино

Проведе се пето издание на CITIES – форум за устойчиво градско развитие в Торино

20.03.2023

Тази година голямото събитие събра представители от 130 местни власти – не само на столици, но и от малки и средни градове. Лайтмотивът на CITIES през 2023 е разширяването и обогатяването на устойчивото градско развитие така че никой да не изостава, независимо в коя част на ЕС се намира. Форумът се провежда за пети път, като първите две издания са във Брюксел, а след това – в Ротердам и Порто....

към новината →

Актуално

Информация за осъществен контрол по Закона за обществени поръчки за периода 23.01. – 3.02. 2023 г.

Информация за осъществен контрол по Закона за обществени поръчки за периода 23.01. – 3.02. 2023 г.

22.03.2023

Агенцията за обществени поръчки публикува поредната обобщена информация за изготвените и изпратени на възложителите становища за осъществен втори етап на контрола, чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП и на становищата за извършен контрол върху процедури на договаряне по чл. 233 от ЗОП за периода 23.01.2023 г. – 03.02.2023 г. Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в раздел...

към новината →

Обнародвани са изменения и допълнения в Наредбите за командировки

Обнародвани са изменения и допълнения в Наредбите за командировки

24.03.2023

В Държавен вестник, бр. 27, от 24.03.2023 г. са обнародвани: Постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната , приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина , приета с Постановление № 115 на...

към новината →

Достъпна е Справката за отглеждани животни и наети ПМЛ

Достъпна е Справката за отглеждани животни и наети ПМЛ

21.03.2023

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикувана официалната справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ, утвърдена със заповед на изпълнителния директор. Информацията в официалната справка включва обектите, които са класифицирани като обект с епизоотично значение (ОЕЗ) съобразно определението за...

към новината →
На 21 март отбелязахме Деня на социалната работа и на социалния работник

На 21 март отбелязахме Деня на социалната работа и на социалния работник

23.03.2023

Третият вторник на март се отбелязва по цял свят като Ден на социалната работа и на социалния работник. На този ден световната общност признава приноса на социалните работници в мисията за постигане на устойчив и достоен живот на тези, които имат нужда от протегната навреме ръка.

Представяме ви една малка част от събитията, които бяха организирани за празника:

 

Предстоящо

Семинар „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“

Семинар „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“

24.03.2023

Националното сдружение на общините в Република България организира съвместно с Конвента на кметовете семинар на тема „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“. Събитието се осъществява със съдействието на Механизма за политическа подкрепа на Европейската комисия, който има за цел да подпомогне местните и регионални власти да развият и приложат стратегии за адаптация към изменението на климата. 

Конференция

Конференция "Предизвикателства и възможности в сферата на строителството - ролята на иновациите, новите технологии и уменията"

24.03.2023

Камара на строителите в България и вестник "Строител" организират конференция Предизвикателства и възможности в сферата на строителството - ролята на иновациите, новите технологии и уменията на 30 март 2023г., 12.00 часа в София Балкан Палас. 

 

Новини по програми и проекти

Изменя се процедурата за топлия обяд

Изменя се процедурата за топлия обяд

22.03.2023

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, информира за изменение в Условията за кандидатстване и Ръководството на бенефициента по процедура „Топъл обяд“:  https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/    Изменението в Условията за кандидатстване касае завишаването на бюджета на...

към новината →

Становище на НСОРБ по пакета документи за развитие на индустриални паркове по ПВУ

Становище на НСОРБ по пакета документи за развитие на индустриални паркове по ПВУ

24.03.2023

НСОРБ изпрати до Министерството на иновациите и растежа коментари и бележки проекта на документите за кандидатстване по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции ('AttractInvestBG'')“, включена в Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). С поставеното задължително изискване проектното...

към новината →

Коментирайте Указанията за набиране на проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Коментирайте Указанията за набиране на проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

22.03.2023

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/12149 е публикуван за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”. Допустими конкретни бенефициенти по процедурата са: 10-те големи градски общини в...

към новината →

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ОПРР и ПРР

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ОПРР и ПРР

21.03.2023

На https://eufunds.bg/bg/oprd/node/12138 е публикувана Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). ИГРП на ОПРР за 2023 г.: Включва една процедура за директно предоставяне на БФП „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение...

към новината →

ИГРП за 2023 г. по Програмите за сътрудничество със Северна Македония и Турция

ИГРП за 2023 г. по Програмите за сътрудничество със Северна Македония и Турция

23.03.2023

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония 2021-2027 е публикувана на: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2021-2027-news/indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2023-g Планирани са три процедури с общ бюджет от над 18.1 млн. евро, като по две от тях  допустими кандидати са общините. Процедурите са, както...

към новината →

Повторна проверка на обществените поръчки по ОПОС

Повторна проверка на обществените поръчки по ОПОС

24.03.2023

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) информира, че ще извърши повторна проверка за законосъобразност на обществени поръчки за избор на изпълнител във връзка с резултатите от осми системен одит на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“- https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/12161 Във връзка с доклад от осми системен одит от...

към новината →
Следете всички новини за ПРЧР въвViber канал

Следете всички новини за ПРЧР въвViber канал

24.03.2023

Програма „Развитие на човешките ресурси увеличава комуникационните канали, с които популяризира информация, свързана с европейската подкрепа в България.Чрез собствен Viber канал всички заинтересовани страни и бенефициенти могат да получават навременна информация за обявяването на нови процедури по ПРЧР и ПВУ, новини за събития, представяне на добри практики и др. Всеки, който желае да се абонира за Viber канала на ПРЧР, може да го направи ТУК.

НСОРБ консултант

Препоръка на МЕУ за прекратяване на употребата на Google Analytics в сайтовете на държавната администрации

Препоръка на МЕУ за прекратяване на употребата на Google Analytics в сайтовете на държавната администрации

22.03.2023

В НСОРБ е получено писмо от Министъра на електронното управление с препоръка към всички администрации за прекратяване на употребата на Google Analytics в техните сайтове.

Причината за тази препоръка е фактът, че събираната от инструмента информация се съхранява в сървъри извън Европейския съюз, което крие рискове, включително финансови и други санкции от Европейската комисия. Повод за това е решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2020 г. по дело С-311/18 относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и в частност в отношенията между ЕС и трети страни, с което на практика се суспендира действието на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и Съединените щати.

Ползване от нотариусите на електронна административна услуга 2396 „Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство“

Ползване от нотариусите на електронна административна услуга 2396 „Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство“

22.03.2023

За изпълнението на част от нотариалните производства заявителят (физическо или юридическо лице) следва да предостави на нотариуса определени удостоверителни документи, чиито първични администратори на данни (ПАД) са различни администрации, в това число и общини. При наличие на техническа възможност, нотариусът е задължен по чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) да събира по служебен път, като регистрова справка, или като вътрешна административна услуга необходимите за производството данни. Същевременно, чл. 3 на ЗЕУ задължава ПАД да изпраща служебно данните на лицата, осъществяващи публични функции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават. Такива производства по своята същност са комплексни услуги.

Медиите за нас

Галина Стоянова, кмет на Казанлък: Органите на реда да се вземат в ръце и за прилагат закона

Галина Стоянова, кмет на Казанлък: Органите на реда да се вземат в ръце и за прилагат закона

21.03.2023

„Настоявам за пореден път за пеши полицейски патрули на възлови места в града. Това каза кметът на Община Казанлък след вчерашния масов бой, завършил със смърт“, заяви пред БНР кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Тя обърна внимание, че на територията на общината са разположени институциите, които обслужват 5 съседни общини. Стоянова подчерта, че дейността на Районното полицейско...

към новината →

Мустафа Караахмед, кмет на Община Борино: Всяко населено място в община Борино е притегателно посвоему за туристите

Мустафа Караахмед, кмет на Община Борино: Всяко населено място в община Борино е притегателно посвоему за туристите

22.03.2023

В интервю за вестник Строител кметът на Борино Мустафа Караахмед коментира туристическите дадености на района, условията за настаняване, както и концепцията за развитие на сектора. "Над 50% от населението на с.Ягодина и голяма част от селата Буйново, Кожари Чала и общинския център се препитават с туризъм. Атрактивни възможнодти са приключенският и екотуризъм, езда, планинско колоездене,...

към новината →

Атанас Калчев, кмет на Кричим: Некоректно отношение не може да се толерира от държавата

Атанас Калчев, кмет на Кричим: Некоректно отношение не може да се толерира от държавата

22.03.2023

Републиканският път Кричим – Девин е опасен за шофиране, алармира кметът на община Кричим Атанас Калчев. „Пътят е изключителна държавна собственост, включително и участъкът, попадащ в урбанизираната територия на Кричим. От януари 2022 г. общината няма подписано споразумение с АПИ за общо финансиране на съвместни дейности, а агенцията се опитва да ни вмени, че ремонтът на пътя е работа на...

към новината →

Радостин Танев, зам.-кмет на Стара Загора: Общината подема мащабна кампания за екологична отговорност

Радостин Танев, зам.-кмет на Стара Загора: Общината подема мащабна кампания за екологична отговорност

22.03.2023

На 25 март, Благовещение, ще се проведе кампания за почистване на Стара Загора. Жителите имаха възможност да подадат заявки за залесяване на междублокови пространства с предоставени от Общината растения или храсти. Комисия с ландшафтен  архитект в състава вече е разгледала терените и е подготвила подходящите за целта растителни видове, казва пред БНР ресорният зам.-кметът на община Стара...

към новината →

Мария Петрова, заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти в Община Благоевград: Вече са входирани и първите заявления за саниране на сгради в общината

Мария Петрова, заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти в Община Благоевград: Вече са входирани и първите заявления за саниране на сгради в общината

20.03.2023

Интересът към процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I" е много голям, което личи от увеличаващия се брой на проведените събрания на сдруженията на етажна собственост, каза за БТА заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти в Община Благоевград Мария Петрова. Вече са входирани и първите заявления за саниране на сгради в...

към новината →

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Администрациите нямат затруднения по логистичното осигуряване на изборния процес

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: Администрациите нямат затруднения по логистичното осигуряване на изборния процес

22.03.2023

За последните две години се налага на общините да провеждат за пети път изборен процес. Местните екипи нямат затруднения по осигуряването на логистичния процес, сроковете и механизмите им са ясни. При тези избори има два нови елемента, които трябва да бъдат осигурени със съдействието на общините - трансформирането на тъмните стаички в паравани и видеонаблюдението. Това посочи пред БНР Силвия...

към новината →

Новини от общините

Община Белене ще раздава безплатно компост

Община Белене ще раздава безплатно компост

20.03.2023

Община Белене  и тази година продължава своята инициатива, насочена към опазването на околната среда. В периода от 3-10 април 2023г. в часовете от 15:00 до 17:00 часа всеки гражданин, който е заплатил таксата си за битови отпадъци в периода от 1 януари до 31 март , може да получи безплатно компост. Компостът  ще се раздава в базата на Общината, намираща се на ул. "Възраждане" 47 срещу...

към новината →

Общините Борован, Враца и Вършец създават своя Местна инициативна група

Общините Борован, Враца и Вършец създават своя Местна инициативна група

20.03.2023

Общините Борован, Враца и Вършец ще създадат своя Местна инициативна група (МИГ) и стратегия, по която групата ще работи.Това ще стане по проект, подписан от кмета на Борован, като водеща община, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти за подготвителни дейности по мярка 19  “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските...

към новината →

Със социални придобивки Велико Търново привлича млади учители

Със социални придобивки Велико Търново привлича млади учители

20.03.2023

Нов колективен трудов договор на общинско ниво бе подписан между кмета на Велико Търново Даниел Панов и представители на синдикалните организации в сферата на образованието. Документът надгражда националното отраслово споразумение, а целта е Велико Търново да продължава бъде община, която все така да дава пример за адекватна социална политика на местно ниво за работещите както в училищата,...

към новината →

Общините Монтана и Медковец ще работят заедно за развитие на селските райони

Общините Монтана и Медковец ще работят заедно за развитие на селските райони

23.03.2023

Монтана и Медковец обединяват усилията си в подкрепа на местните производители и в изпълнение на проекти. Това съобщи кметът на Монтана Златко Живков, който е член на УС на НСОРБ, по време на откриването на първото изложение на малки и средни производители  в Монтана. събитието бе организирано от Министерството на земеделието и храните, за да бъдат представени  продукти, създадени на...

към новината →

Кметът на община Трявна отново алармира АПИ за опасни участъци по републиканския път към Дряново и с. Кръстец

Кметът на община Трявна отново алармира АПИ за опасни участъци по републиканския път към Дряново и с. Кръстец

23.03.2023

През изминалата седмица, кметът на Община Трявна отново постави пред Агенция „Пътна инфраструктура“ въпроса за компрометираното състояние на републиканския път III-609 в участъците към Дряново и село Кръстец и належащия ремонт, който държавната агенция трябва да извърши. Това е поредното официално писмо, което местната власт изпраща до директора на Областно пътно управление – гр. Габрово, с...

към новината →

В Царево приоритетно ще обучават медицински кадри за района на Странджа

В Царево приоритетно ще обучават медицински кадри за района на Странджа

22.03.2023

Новината за подготвените мерки за студентски стипендии за учениците, завършващи училището в Царево, беше съобщена от кмета на общината Георги Лапчев на подписването на споразумението с Тракийския университет. Условието ще бъде, след завършването на следването, медицинските кадри да се завърнат да работят на територията на района на Странджа. Там от години има недостиг на медицински кадри,...

към новината →

Ново културно пространство отваря врати в община Стамболийски

Ново културно пространство отваря врати в община Стамболийски

20.03.2023

На 22 –ри март от 18.00 часа отваря врати Общинският информационен център в Стамболийски. Сградата е обновена изцяло от общинското предприятие БКС. В първия ден от новия живот на общинския информационен център ще бъдат представени книгата „Стефан Данаилов. Игра на живот“ на журналиста Георги Тошев, която  излезе от печат в чест на 80-годишнината от рождението на легендарния български актьор....

към новината →

Нова площадка и футболно игрище откриха в Лом

Нова площадка и футболно игрище откриха в Лом

21.03.2023

Детска площадка и футболно игрище са изградени в  ж.к. "Зорница"  в  Лом,  по проект на Общината и Местна инициативна група (МИГ), на стойност близо 250 хиляди лева.  Монтирани са и нови пейки и съдове за смет, а междублоковото пространство и подходите към него са асфалтирани. При откриването на обновения квартал, кметът на община Лом Георги Гаврилов подари на децата футболни топки и...

към новината →

Звезди от „София филм фест“ засаждат дървета в столични паркове

Звезди от „София филм фест“ засаждат дървета в столични паркове

20.03.2023

От 17 март започна инициативата за засаждане на „Гората на София Филм Фест“ в партньорство със Столична община. Първите четири дървета от тази гора засадиха в градина "Кристал" носителят на "Оскар" и „Златна палма“ от фестивала в Кан Фолкер Шльондорф, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, режисьорът Радослав Спасов, носител на тазгодишната награда на София и директорът на „София Филм...

към новината →

Студенти по туризъм и Община Бургас с идеи за нови туристически маршрути

Студенти по туризъм и Община Бургас с идеи за нови туристически маршрути

20.03.2023

Разработване на нови градски туристически маршрути и активно участие на преподаватели и студенти по туризъм в Бургас в провеждането на публични събития от календара на общината - около тези съвместни дейности се обединиха представители на Общината и от професионално направление „Туризъм“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Работната група обсъди и разширяване на възможностите за...

към новината →

Община Сливен подкрепя честването на 100 години от рождението на Генко Генков

Община Сливен подкрепя честването на 100 години от рождението на Генко Генков

20.03.2023

Общо четири проекта от пролетната сесия на Общински фонд „Култура“ в Сливен получиха одобрение за финансиране. Проектните предложения бяха разгледани и гласувани на заседание на Управителния съвет на Фонда. Право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на...

към новината →

Реновират парка до сградата на бивша кооперация в Джебел

Реновират парка до сградата на бивша кооперация в Джебел

24.03.2023

Започва реновиране на парка до сградата на бившата потребителна кооперация „НАРКООП“ в Джебел. Нови детски съоръжения и пейки, подмяна на всички настилки в и около парка, засаждане на нови декоративни видове дървета и храсти, разширяване на централната алея, подмяна на цялото осветление, изграждане на автоматична поливна система и ремонт на съществуващия фонтан. Всички дейности са залегнали...

към новината →

Зелената сделка

Община Велинград започва изграждането на система за отопление и охлаждане с геотермална енергия в детска градина

Община Велинград започва изграждането на система за отопление и охлаждане с геотермална енергия в детска градина

22.03.2023

На пресконференция беше представен проект „Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в град Велинград, община Велинград”, по който ще бъде изградена геотермална термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване в ДГ „Еделвайс”. Общата стойност на проекта е 471 280 лв, като 85% се осигуряват, съгласно правилата на: финансов механизъм на...

към новината →
Община Елин Пелин и бизнеса – в тясно взаимодействие за постигане на енергийна независимост

Община Елин Пелин и бизнеса – в тясно взаимодействие за постигане на енергийна независимост

22.03.2023

Кметството на село Равно поле в община Елин Пелин изгради и пусна в експлоатация соларна централа за собствено потребление. Тя има за цел да покрива енергийните им нужди, а проекта е част от стратегията на общината за подобряване на енергийната ефективност на територията на страната. Соларната централа е изградена от фирма „ВВТ Инженеринг“ като всички материали, както и изграждането на...

към новината →

С подкрепата на НСОРБ

Кампанията в подкрепа на детското четене „Походът на книгите“ започва на 2 април

Кампанията в подкрепа на детското четене „Походът на книгите“ започва на 2 април

22.03.2023

НСОРБ е партньор и в тазгодишното дванадесето издание на кампанията в подкрепа на детското четене „Походът на книгите “, организирана от Асоциация „Българска книга“. Кампанията е част от Календара на културните събития на Столична община и ще бъде открита на от 2 април (неделя) , когато отбелязваме Международния ден на книгата и авторското право.  Датата се чества всяка година в целия...

към новината →

Можете да направите предложения за Наградата „Рицар на книгата“

Можете да направите предложения за Наградата „Рицар на книгата“

23.03.2023

Наградите „Рицар на книгата” се връчват ежегодно на 23 април – Световния ден на книгата и авторското право. Отличието е израз на признателност към хората, чийто труд и усилия са допринесли за развитието на книгата през изминалата година. За втора поредна година партньор в кампаниите на Асоциация "Българска книга" е НСОРБ. Тази година наградите се присъждат за изключителни заслуги в областта...

към новината →

Стартира второто издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”

Стартира второто издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”

21.03.2023

Фондът на фондовете и СУ "Св. Климент Охридски" стартират второто издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”. Отворен е прозорецът за кандидатстване на младежи от 18 до 29 години. Състезанието дава възможност на индивидуални участници или екипи да развият проектите си, да покажат предприемачески умения и да придобият ценен опит в рамките на 6-седмична менторска...

към новината →

Преминаваме към лятно часово време

Преминаваме към лятно часово време

На 26 март, неделя, стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час напред. Към лятното часово време преминаваме точно в 3.00 часа.

Все още, в над 70 държави в света, часът се сменя два пъти годишно.