×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Безплатна експертна подкрепа за общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г.,

Начало | За общините | Безплатна експертна подкрепа за общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г.,

Можете да заявите безплатни услуги в посочените по-долу три направления. Примерен списък на документите, за  чиито подготовка НСОРБ Ви предлага подкрепа можете да видите ако влезете в съответния раздел.