Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Зам.-министърът на земеделието Георги Събев: Приемът по процедурата за енергийна ефективност по ПРСР ще бъде удължен с два месеца

Зам.-министърът на земеделието Георги Събев: Приемът по процедурата за енергийна ефективност по ПРСР ще бъде удължен с два месеца

06.12.2022
Зам.-министърът на земеделието Георги Събев: Приемът по процедурата за енергийна ефективност по ПРСР ще бъде удължен с два месеца

Тази новина съобщи зам.-министърът на земеделието Георги Събев, включвайки се в работата на Дванадесетата национална среща на експертите по програми и проекти от общините.

Той благодари на НСОРБ за партньорството и на общинските евроексперти за ежедневната им работа. „Вие сте тези, които превръщате програмите в успех за местните общности. Смятам, че този капацитет трябва постоянно да се развива и надгражда“, с тези думи си обърна господин Събев към представителите на общините.

На 9 ноември страната ни официално представи за одобрение Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, до борени дни ще имаме добри новини от Европейската комисия, каза още господин Събев. В плана са заложили интервенция, насочена към общините – мярка 7.2 – подобряване на основни услуги с инвестиции във всички видове малка по мащаби инфраструктура. Предвид изключителната важност на мярката за местните администрации, ресурсът в новия програмен период ще бъде около 8% от общия бюджет на стратегическия план. Дизайнът няма да се различава съществено от сегашната мярка, защото тя отговаря на нуждите на местните общности, увери зам.-министърът.

Различното е, че ще има гарантирани бюджети. Принципите за разпределението ще бъдат дискутирани и обсъдени с НСОРБ и всички заинтересовани страни.

По подхода Лидер Европейската комисия констатира, че голям процент от бюджета се насочва към мерки, за които има друго финансиране. Препоръката към всички страни-членки е да не се допуска такава практика.

В новия бюджет ще има ресурс за повече стратегии и обхватът ще се увеличи значително. Окуражава се разработване на стратегии, обхващащи повече от една община.

Програмата за морско дело, одобрена на 23 ноември, е с доста по-малък бюджет, но 20% от нея са заделени за ВОМР, което ще даде възможност за разширяване на териториалния й обхват.

По важната за общините тема за обществените поръчки представителите на министерството насочиха към ясно разписаните правила в ИСУН за новата възможност за провеждане на процедури по ЗОП. Те увериха, че са в постоянна връзка с ДФЗ, за да може да стартират проектите успешно и навреме и препоръчаха да се четат отговорите на въпросите по всички процедури.