Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ през януари

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ през януари

19.12.2022
Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ през януари

Напомняме, че все още имате възможност да се включите в първите за 2023г. дистанционни обучения, организирани от НСОРБ в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От 03 до 31 януари 2023г., ще се проведат следните дистанционни обучения:

  • „Ефективно управление на общинското образование“;
  • „Управление на общинските финанси“;
  • „Контролни функции на общините“.

Не е предвидено да се организират повече присъствени обучения в трите посочени обучителни модула и това е последната възможност да вземете участие в тях. Периодът за създаване на регистрационен профил е от 12.12.22 – 03.01.23г., след което стартира периода на провеждане.

За включване в обученията, е необходимо да посетите Платформата за дистанционни обучения на НСОРБ - https://obuchenie.namrb.org/, където следва да създадете регистрационен профил и да посочите в кой обучителен модул желаете да участвате, като може да посочите повече от един. Обученията ще се обявяват периодично, като НСОРБ ще изпраща конкретни покани до общините. В края на всяко обучение ще се проведе тест, като успешно завършилите получават сертификат.

В обученията участие могат да вземат заместник-кметове, общински експерти и служители, както и служители от администрацията на кметствата, общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Съгласно изискванията на проекта, е недопустимо участието на изборни лица - кметове и общински съветници, както и управители и служители на общински търговски дружества.

В дистанционните обучения не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени семинари по посочените теми, както и обратно – общинските служители, включили се в дистанционно обучение по дадена тема, няма да могат да вземат участие в следващите присъствени обучения по същия обучителен модул.

С конкретните теми, включени във всеки един от активните за месеца обучителни модули, можете да се запознаете на https://obuchenie.namrb.org/course/.

Ако изпитвате затруднения с достъпа до платформата или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с Мария Иванова - 0889612804 или Маруся Цветкова: тел. (02) 943 44 67, 943 44 68; email: m.ivanova@namrb.orgm.tsvetkova@namrb.org.

Екипът на НСОРБ Ви пожелава успех в предстоящите обучения!