Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

08.12.2022
Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

Стартират първите за 2023 г. дистанционни обучения, организирани от НСОРБ, в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От 3 до 31 януари 2023 г., ще се проведат следните дистанционни обучения:

  • „Ефективно управление на общинското образование“;
  • „Управление на общинските финанси“;
  • „Контролни функции на общините“.

Периодът, в който трябва да създадете свой регистрационен профил е от 12.12.2022 – 03.01.2023 г., след което стартира периода на провеждане.

Включете се в обученията чрез Платформата за обучения на НСОРБ - https://obuchenie.namrb.org/, където може да създадете профил и да изберете в кое от предлаганите на този етап обучения искате да се включите.

Обученията ще бъдат обявявани периодично и НСОРБ ще изпраща конкретни покани до общините.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Съгласно изискванията на проекта, е недопустимо участието на изборни лица - кметове и общински съветници, както и управители и служители на общински търговски дружества.

Важно! В дистанционните обучения не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени семинари по посочените теми, както и обратно – общинските служители, включили се в дистанционно обучение по дадена тема, няма да могат да вземат участие в следващите присъствени обучения по същия обучителен модул.

Дистанционната форма на обучение е изключително удобна, защото участниците имат достъп до материалите и тестовете от компютъра си в удобно за тях време. Всички задължителни теми по избрания обучителен модул ще бъдат активни през целия период на провеждане на дистанционните обучения, така че всеки участник да избере собствен и удобен ритъм на работа. Участниците имат възможност да изтеглят материалите за обученията на своите компютри и устройства и да работят по тях офлайн. Чрез форума, можете да задавате въпроси към експертите на НСОРБ, както и да дискутирате казуси с колегите си от останалите общини.

В края на всяко обучение е предвидено да се проведе тест, като успешно завършилите ще получат сертификат.

С конкретните теми, включени във всеки един от активните за месеца обучителни модули, можете да се запознаете на: https://obuchenie.namrb.org/course/

Обученията ще бъдат обявявани периодично.

Ако изпитвате затруднения с достъпа до платформата или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с Мария Иванова или Маруся Цветкова: тел. (02) 943 44 67, 943 44 68 и на email: m.ivanova@namrb.orgm.tsvetkova@namrb.org.

Очакваме Вашето участие!