Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Възможност за финансиране на геозащитни мерки и дейности от бюджета на МРРБ

Възможност за финансиране на геозащитни мерки и дейности от бюджета на МРРБ

23.01.2023
Възможност за финансиране на геозащитни мерки и дейности от бюджета на МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството очаква от общините аргументирани предложения за финансиране на геозащитни мерки и дейности с финансови средства от инвестиционната програма на МРРБ. Обектите, предмет на финансиране от страна на министерството са за овладяване и преодоляване на неблагоприятни геодинамични процеси, включващи само регистрирани свлачища, абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и са свързани с осъществяване на геозащитни мерки и дейности, изработване на укрепителни и брегоукрепителни схеми, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционни проекти и извършване на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на територии, засегнати от тях. 

В адресираното до НСОРБ и областните управители писмо от МРРБ се уточнява, че по посочената инвестиционна програма на МРРБ, в частта „Геозащита“ не е допустимо финансирането на корекции на реки и дерета, укрепване на мостове, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и др. подобни. От бюджета на МРРБ не се финансират аварийни обекти, мероприятия и действия.

Предложенията за финансиране за горепосочените допустими обекти следва да бъдат изпратени в МРРБ в срок до 10 февруари 202г., придружени с документация и аргументация, а обектите, предложени за строителство следва да са с пълна проектна готовност, устройствена основа и завършени отчуждителни процедури, издадени предварителни съгласия по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията, както и да бъдат придружени от ориентировъчни (индикативни) количествено-стойностни сметки с изрично посочване на необходимите суми без ДДС и с ДДС.

Постъпилите предложения ще бъдат оценени и приоритизирани съгласно одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството „Критерии за оценка и приоритизация на геозащитни обекти“ и ще бъдат добавени в базата данни с искания за финансиране, и при наличен свободен финансов ресурс или при преразпределение на бюджетни средства, ще бъдат включени за финансиране в рамките на бюджетната година или в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

Писмо с изх. №91-00-3/19.01.2023г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството вижте ТУК.