Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

23.01.2023
Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

Приемането на Закона за българския жестов език през 2021 г. и произтичащите от него специфични изисквания към местните администрации провокираха НСОРБ и Столична община да предложат споделяне на ресурси за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.

От 1 януари 2023 г. държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език, извън лимита за безвъзмездна преводаческа услуга от АСП. Това изискване важи при заявяване и/или получаване на административна услуга и при предварителна заявка на лица с увреден слух за участие в мероприятие на общината.

Столична община въведе от миналата година онлайн връзка с жестов преводач за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани. Осигуряването на сертифицирани преводачи е проблем дори за столицата, затова кметът Йорданка Фандъкова предложи общините, които имат затруднения за изпълнение на законовите изисквания, да ползват споделено нейната услуга. В момента общината работи активно в партньорство с Фондация „Заслушай се“ и е осигурила четирима жестови преводачи, които помагат на хората с увреден слух.

НСОРБ изпрати до общините писмото на столичния кмет Йорданка Фандъкова и проект на споразумение за сътрудничество по реда на чл. 62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Общините, приели предложението на София, трябва да предприемат конкретни действия. Първото е, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 63, ал. 5, връзка с ал. 3, във връзка с чл. 62 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, кметът на общината да предложи на общинския съвет да даде съгласие за сътрудничество.

Общините, които ще се възползват от предоставената възможност за изпълнение на споделена услуга по реда на чл. 62 от ЗМСМА, следва да изпратят до кмета на Столична община: 

  • копие от решението на общинския съвет за съгласие за сътрудничество;
  • попълнена информация в Приложение 3, приложена към писмото на Столична община.

При изразено съгласие от страна на община за сътрудничество, предстои кметът на Столична община да предприемане последващи действия по реда на чл. 63, ал. 4 до ал. 8 от ЗМСМА  за изготвяне и подписване на споразумението за сътрудничество и приложенията към него.

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова вече внесе докладна в Общинския съвет с предложение за предоставяне на споделена услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица“.

Сега предстои Общинският съвет да даде съгласие кметът да подпише споразумение за сътрудничество със Столична община за изпълнение на споделена услуга, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод при заявяване и/или получаване на административно обслужване на територията на община Ловеч. Общинският съвет трябва да одобри Проект на споразумение за общинско сътрудничество за изпълнение на въпросната споделена услуга.

Предложение към Общинския съвет има и от кмета на Смолян Николай Мелемов. В общината няма специалист с професионална квалификация „Преводач от и на български жестов език, който да поеме обслужването на живеещите в Смолян 168 глухи и сляпо-глухи граждани.

Кметът на Троян Донка Михайлова внесе предложение до ОбС Троян за заседанието на 26 януари за даване на съгласие за сътрудничество със Столична община за изпълнение на споделени услуги. Разработен е конкретен механизъм за работа. При заявяване   на административно обслужване на глухо или сляпо-глухо лице от служителят от общинската администрация стартира видео разговор чрез Вайбър към преводача. След осъществяване на връзка служителят провежда административното обслужване на глухото/сляпо-глухото лице с помощта на устройството, на което се визуализира преводачът, който осъществява превода на български жестов език.