Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Увеличени са бюджетите на процедурите по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони

Увеличени са бюджетите на процедурите по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони

10.06.2024
Увеличени са бюджетите на процедурите по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони

На страницата на Министерството на земеделието и храните, раздел „Информация за кандидатстване“, са обнародвани заповедите за увеличаване на бюджета по процедурите по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони за инвестиции в пътища, улици и енергийна ефективност: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/.

След решенията на Комитета по наблюдение на ПРСР и дискусията на Постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони към НСОРБ с Управляващия орган, е одобрено увеличение с над 75 млн. лева на бюджета по процедура „Улици“.

То ще бъде достатъчно за одобрение на 42 проектни предложения, получили между 39 и 47 точки по критериите за подбор.

В процедура „Пътища“ бюджетът се увеличава с над 20 млн. лева. Средствата дават възможност за одобрение на 8 проектни предложения, получили между 42 и 52 точки по критериите за подбор.

На практика всички проекти за пътища и улици от резервния списък може да получат финансиране (без тези, за които има сключени споразумение с МРРБ по Националната инвестиционна програма по чл. 107 от ЗДБРБ).

С увеличение от 8,4 млн. лева на бюджета по процедура “Енергийна ефективност“ ще бъдат договорени 12 проектни предложения, които са получили между 26 и 28 точки по критериите за подбор.

ДФЗ-РА ще информира през ИСУН бенефициентите относно скорошното договориране. Министърът на земеделието и храните Георги Тахов е отправил официално искане до ЕК за удължаване с една година на срока за изпълнение на договорите по ПРСР – до края на 2026 г.