Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Увеличават средствата за патронажната грижа по ОПРЧР

Увеличават средствата за патронажната грижа по ОПРЧР

30.08.2022
Увеличават средствата за патронажната грижа по ОПРЧР

2.14 млн. лв. е увеличението на бюджета на Компонент 3 на процедура BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР). Допълнителният ресурс ще се насочи за продължаване на услугите в 32 общини, чиито проекти приключват през месец октомври. С това достъп до патронажната грижа ще имат допълнителни почти 2 000 потребители.

Процедура „Патронажна грижа+“  стартира през декември 2020 г., като в нея се включиха 212 общини. През октомври 2021 г. се обяви „Патронажна грижа + Компонент 2”, по която общините имаха възможност за сключване на допълнителни споразумения за удължаване срока на предоставяне на патронажни грижи за лицата в неравностойно положение със 6 месеца. Бюджетът по Компонент 2 не беше достатъчен за всички общини, чиито договори в по-голямата си част приключваха в началото на 2022 г. Поради тази причина, през месец март 2022 г., в рамките на Компонент 2, се осигури допълнителен финансов ресурс от 25 млн. лв..

Първите допълнителни споразумения с общините се сключиха  през месец януари 2022 г. и съответно предоставянето на услуги по тях приключи в началото на месец юли 2022 г., останалата част от допълнителните споразумения са със срок на изпълнение септември-октомври 2022 г. В тази връзка, се обособи нов Компонент 3 (BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа +“ - Компонент 3) с бюджет 3 млн. лв. по линия на ЕСФ и с допустими кандидати - общини със сключени договори по процедура „Патронажна грижа +“ Отчитайки факта, че с бюджета от 3 млн. лв. се сключиха допълнителни споразумения само с част от общините, на които договорите приключват в периода юли-септември, както и че одобрената от Комитетът за наблюдение нова операция за периода 2021-2027 „Грижа в дома“, няма да стартира своето изпълнение преди края на годината, се насочи допълнителен финансов ресурс в размер на 2 140 000 лв. за продължаване на услугите по операция „Патронажна грижа +“ в 32 общини, приключващи договорите си през месец октомври 2022 г.  С това общият бюджет на патронажната грижа вече възлиза на 115. 14 млн. лв.

Дейностите по патронажната грижа са насочени изцяло към най-уязвимите групи в обществото ни - възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.