Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Трифон Панчев, кмет на Дряново: Надявам се, че ще тръгнем с летящ старт в този мандат

Трифон Панчев, кмет на Дряново: Надявам се, че ще тръгнем с летящ старт в този мандат

12.02.2024
Трифон Панчев, кмет на Дряново: Надявам се, че ще тръгнем с летящ старт в този мандат

Привличането на инвестиции е важен аспект в работата на всяка община. И ако за големите процесът е облекчен от наличието на основна транспортна инфраструктура, големи терени и възможности за европейско финансиране, малките общини са изправени пред истинско предизвикателство в усилията си да насърчават фирми да влагат средства на тяхна територия. Не са малко и общините, които поради спецификата на своя релеф и местоположение са в неблагоприятна позиция по отношение на инвеститорския интерес, каза пред своите колеги от общините в Северния централен район за планиране кметът на Дряново Трифон Панчев, който е един от лекторите във встъпителните срещи по места, организирани от НСОРБ.

Той насочи фокуса на дискусията към един от най-важните проблеми пред общините, прилагали досега успешно подхода ВОМР. В момента работата на МИГ е напълно блокирана поради невъзможността на оперативните програми да работят съгласувано и да осигурят многофондовото финансиране за местните стратегии.

„Тези средства са важни не само за общините, но и за икономическите субекти на тяхната територия“, подчерта кметът на Дряново и призова НСОРБ за по-голяма настойчивост в решаването на въпроса. Стратегиите, които разработват МИГ, са многофондови по своя характер и осигуряват партньорството на всички заинтересовани страни. Невъзможността на държавата да осигури  финансиране от различните европейски програми пряко нарушава принципа „отдолу нагоре“ при формулирането на приоритетите за регионите. Много от действащите местни инициативни групи са изложени на риск от ликвидиране, предупредиха и други кметове.

Съобразно своите възможности, общините трябва да развиват и иновативни начини за стимулиране на инвестиционния процес, обърна внимание кметът на Дряново и даде пример от своята практика.

Общината е приела една от най-ниските ставки за данъка върху даренията. Това привлича множество фондации да се регистрират на нейна територия. Около 4 млн. лв. са приходите за предходния мандат в местната хазна само от данъка върху дарения. Тези средства дават възможност за инвестиране в развитие на обществената среда и подобряване качеството на живот.

                           

Кметът на Дряново обърна внимание и на културно-историческото наследство като потенциал за икономическото развитие. „Във всяка община има обект, който или не е социализиран, или не е достатъчно популяризиран. Привлекателността на една община привлича хората“, подчерта Трифон Панчев. В региона на Дряново вече се наблюдават трайни резултати от усилията на администрацията да рекламира местните дадености: хората посещават общината, харесват района и населените места, купуват къщи, прехвърлят бизнеса си и като резултат – плащат данъци в Дряново. Това е елемент от общия комплекс усилия на общината за привличане на млади хора. Наличието на работна сила е важно конкурентно предимство, подчерта младият кмет на Дряново. Общината ангажира предприемачите в обучението на кадри, а администрацията от своя страна стимулира и помага на институционално ниво.

Друг аспект на икономическата политика на общините и създаването и развитието на общински предприятия и дружества. Те са фокусирани основно в непазарни дейности – такива, които не са изгодни за развитие на местни икономически субекти, но са необходими за гражданите. Близо 40 000 души работят в общински дружества у нас. Добрият пример на Дряново е местно почистващо предприятие, резултатите от работата на което са видими и за жителите, и за гостите на общината. Това значително намалява напреженията, когато Общинският съвет обсъжда размера на местните данъци и такси. Хората са лоялни данъкоплатци и когато виждат, че техните средства се инвестират разумно и дават добри резултати са склонни да споделят тази отговорност, подчерта кметът.

Без добра връзка между бизнес, местна и централна власт не може да бъде реализирано, подчерта Панчев и благодари на НСОРБ за възможността чрез участия в различни форуми общините да споделят своя добър опит. Дряново вече проучва опита на Троян да развива собствено земеделско стопанство и макар че за община да бъде и регистриран земеделски производител не е лесно, ръководството отчита значителните ползи от това усилие.

„Тези пари, които разпределят в министерствата, се генерират в нашите общини. Затова е твърде несправедливо кметовете да се молят за финанси. Несправедливо е общините да генерират солидни приходи и нито лев да не се връща в общината. Във всяка община има примери за големи предприятия, които плащат солидни данъци и с основание имат претенции за пътища, комуникации и пр.“, подчерта Трифон Панчев. Той призова и в новия мандат НСОРБ да продължи натиска за разширяване на финансовата децентрализация и даде пример с побратимена община в Полша, която получава 5% от ДДФЛ и 20% от данъците на фирмите на своя територия.

Важен аспект в изграждането на доверие сред бизнеса е и формирането на публична среда без корупция. В същото време Трифон Панчев определи като допълнителна тежест за общините и ръководителите на обществени структури изискванията за деклариране на обстоятелства пред КПКОНПИ, въведени от този мандат. Според него, значителна част на декларираните обстоятелства са достъпни в информационните масиви на различни институции и държавата е редно също да прилага въвежданите правила за намаляване на административната тежест.

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и Наредбата за организацията и реда да извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси не може да отмени етичните стандарти и моралните норми, които трябва да са водещи в работата на общината и общинските съветници, подчерта Трифон Панчев на въвеждащия форум за общински мандат 2023 – 2027 г., който се провежда във Велико Търново.