×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Четири общини получават финансиране по програмата за културно предприемачество

Четири общини получават финансиране по програмата за културно предприемачество

26.07.2022
Четири общини получават финансиране по програмата за културно предприемачество

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Втора покана на Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Списъкът с проектните предложения, одобрени за финансиране, можете да видите https://www.eeagrants.bg/assets/resourcefiles/0/BGCULTURE-2.002-S2%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20-%201.pdf