Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Таня Христова, кмет на Габрово: Там, където са хората, там са решенията

Таня Христова, кмет на Габрово: Там, където са хората, там са решенията

20.06.2023
Таня Христова, кмет на Габрово: Там, където са хората, там са решенията

Кметът на Габрово представи амбициозните решения на общината за зелена и дигитална трансформация.

„Вярвам, че активни граждани има в цялата страна и те са проводник на важните трансформации, вярвам, че успешни и интересни практики има във всяка община. Надявам се днес ще намерим общи идеи и стъпки, защото е важно да бъдем заедно и да бъдем партньори“, с тези думи започна своето представяне Таня Христова.

Ако в зелените политики не сме с хората, ако не ги приобщаваме, няма да постигнем това, на което сме се посветили, бе основното послание на кмета.

Тя постави акцент върху предстоящата трансформация. За нея е нужно ангажиране на всички, работа с граждани, образователни институции, НПО и бизнеса. За да бъде успешна, трябва да бъде справедлива, а това означава, че всяка идея трябва да показва, че нито един човек, нито една територия не са изключени.

Ако в зелените политики не сме с хората, ако не ги приобщаваме, няма да постигнем това, на което сме се посветили. Дигиталното се превръща в хоризонтално изискване. Инвестициите в устойчиви решения трябва да бъдат насочени към по-щастливи и удовлетворен жители. Само така ще ги видим на обсъждане на нов проект или бюджет, каза още кметът на Габрово.

"На първо място следва да посоча, че за прилагането на устойчиви политики, важно е успешното съчетание на собствен, национален и европейски ресурс и използване пълноценно на потенциала на своите партньори и членството си в международни организации.

Местните власти са изключително важни в задачата за трансформация на нашите общества и следва да са пълноправни участници във всички етапи от намирането на решения – от генериране на идеята, през нейното осъществяване.

Важна отговорност на общините в инвестиционния процес е и управление на партньорствата с всички, които изпълняват инвестиционни дейности на територията на общината и засягащи публична инфраструктура. Добрата координация и взаимно обвързване на планираните дейности е една от важните задачи на общинските администрации.

Привличане на млади хора за зелени инициативи и съвместното им изработване, за да се стимулира и прилагането им. Работата с хората е от изключително значение за успеха на всички тези сложни и взаимнообвързани процеси и Общината трябва да е добре подготвена, за да може да информира точно и винаги да бъде заедно с гражданите и бизнеса в прехода.

Да работим холистично, да съчетаваме несъчетаеми неща. Габрово се старае да работи в система и да търси партньори, каза тя и представи някои успешни проекти на Общината", каза още Таня Христова.

Гарово прилага комплексни мерки за намаляване на вредните емисии, проследява изпълнението и резултатите показват почти 30% намаляване. За управление на отпадъците се прилага двукомпонентен модел за разделно събиране. Габрово е първата община, която въведе депозитната система. „Надявам се, че опитът ще бъде полезен за всички. Сега търсим иновативни решения с умни подземни контейнери“, каза кметът.

Общинската администрация е активна във въвеждането на енергийна ефективност и ВЕИ и участва в редица проекти, старае се да ангажира все повече хора, децата и младите.

За кратък период са обновени всички образователни институции, сега се въвеждат системи за сграден мениджмънт. Проектът ни за уличното осветление препоръчвам да бъде използван като модел, защото позволи 60%икономия, каза Таня Христова.

Общината изпълнява проекти, в които са включени паметници на културата.

Изводът на администрацията от изпълнението на проекти е да не се разчита само на проектно финансиране, а да се търсят други възможности и собствено финансиране.

Общината е подала 84 сгради по новата покана за енергийно обновяване на жилищни сгради. Наясно е, че няма да бъдат финансирани всички. Таня Христова отправи призив към държавата да потърси средства, за да не бъдат разочаровани най-активните и хора, успели да подготвят проекти.