Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Стартират първите за 2023 г. присъствени обучения с разработени нови обучителни модули

Стартират първите за 2023 г. присъствени обучения с разработени нови обучителни модули

21.12.2022
Стартират първите за 2023 г. присъствени обучения с разработени нови обучителни модули

Имаме удоволствието да Ви информираме, че вече можете да се регистрирате за участие в присъствените обучения, реализирани по Проект  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по Административен Договор № BG05SFOP001-2.015-0001/10.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През 2023 г. са предвидени общо 74 присъствени обучения по ключови общински теми. Разработени са 5 изцяло нови обучителни модула, а информацията в останалите е актуализирана.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Съгласно изискванията на проекта, е недопустимо участието на изборни лица - кметове и общински съветници, както и управители и служители на общински търговски дружества.

Всички разходи за участие в присъствените обучения, се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема.

График на предстоящите обучения може да видите на: https://www.namrb.org/bg/za-obshtinite/bezplatni-obutcheniya-2022/grafik-na-obutcheniyata-prez-2023-g.

За допълнителна информация и съдействие се обръщайте към Мария Иванова - m.ivanova@namrb.org, 0889 621 804, Маруся Цветкова - m.tsvetkova@namrb.org., 0882 896 145 и Виктор Георгиев – v.georgiev@namrb.org, 0882 390928.