×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Стартират първите Национални състезания за доброволци и млади доброволци

Стартират първите Национални състезания за доброволци и млади доброволци

22.07.2022
Стартират първите Национални състезания за доброволци и млади доброволци
Източник: Снимка: Фотокредит - Община Велико Търново - интернет страница

Първите Национални състезания за доброволци и млади доброволци ще бъдат проведени през септември и октомври в общините Бяла (Вн) и Казанлък. Те се провеждат с цел популяризиране на доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия, като важна част от системата за пожарна безопасност и защита на населението. С цел унифициране на правилата за провеждане на такива състезания Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съвместно с Националната асоциация на доброволците в Република България утвърдиха отделни регламенти за тях.

Състезанието за доброволци ще се проведе в община Бяла (област Варна) с любезното съдействие на кмета на общината инж. Пеньо Ненов.

Периодът на провеждане е 9-11.09.2022 г. Първият ден е за настаняване, а началото на състезанието е от 9.00 ч. на 10.09.2022 г. на стадион Черноморец в гр. Бяла. Състезанията ще се проведат в следните дисциплини:

  • Колективни дисциплини – „пренасяне на пострадал с носилка“, „построяване на смесена водопроводна шлангова линия“, „щафета – построяване на дига“;
  • Индивидуална дисциплина „Гасене на пожар с прахов пожарогасител“.

Лице за контакт в общината за настаняване – г-жа Жулиета Христова, тел. +359 5143 24 02.

Всички разходи за настаняване, изхранване и транспорт за сметка на изпращащата община.

Състезанието за млади доброволци (лица между 16 и 18 години, които могат да бъдат обучавани за доброволци, но без да изпълняват задачи) ще се проведе в община Казанлък с подкрепата на г-жа Галина Стоянова, кмет на общината. Мястото на провеждане е стадион „Севтополис“ в гр. Казанлък, с начало 10.30 ч. на 8 октомври 2022 г.

Разходите отново са за сметка на изпращащата община.

Лице за контакт с общината е Слави Иванов, старши експерт, тел. 0887 78 27 01.

За провеждане на посочените заседания от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е изпратено нарочно писмо до всички кметове на общини. В приложените към него документи са включени и заявки за участие, които трябва да бъдат изпратени предварително.

За провеждане на тренировки на отборите желаещите могат да се обръщат към служителите на съответната Регионална дирекция на „ПБЗН“.

За обща информация по всички въпроси, свързани със състезанията, желаещите да участват могат да се обръщат към главен инспектор в ГД ПБЗН Ралица Тодорова – тел. 02 9821 236, 0889 027 489, mail: rstodorova@mvr.bg .

 

Пожелаваме успех на всички участници в първите национални състезания за доброволци!