×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Старт на проекта за уличното осветление по ПВУ през септемви

Старт на проекта за уличното осветление по ПВУ през септемви

02.08.2022
Старт на проекта за уличното осветление по ПВУ през септемви

В отговор на апела ни, за стартиране на проекта „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“, заложен в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) https://www.namrb.org/bg/aktualno/nsorb-poiska-barzo-startirane-na-proekta-za-ulitchno-osvetlenie-pvu , от Министерството на енергетиката получихме следната информация:

  • Проект „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“ е предвиден да се изпълнява на два етапа.
  • В първия етап ще бъдат финансирани проектите, включени в списъка с резервни проектни предложения по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от ФМ на ЕИП. За целта следва да бъдат адаптирани наличните в ИСУН документи на тези кандидати към новият финансов механизъм. Безвъзмездната помощ за тях ще е чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели. Към момента се подготвят необходимите образци на документи и указания към общините, като се очаква същите да бъдат финализирани до м. септември 2022 г.. Целта е договорите за безвъзмездна финансова помощ да бъдат сключени през третото тримесечие на 2022 г., но не по-късно от края на годината.
  • Вторият етап на проекта предвижда провеждане на процедура за подбор на проектни предложения, като условията ще бъдат идентични с тези, при които ще се изпълняват проектите от първия етап. Очаква се процедурата да бъде обявена до края на 2022 г. В съответствие с изискванията на нормативната уредба, проектът на насоки за кандидатстване ще премине обществено обсъждане преди одобрението му.

Министерството уведомява и че всички проекти за енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление, финансирани от ПВУ, ще трябва да бъдат изпълнени не по-късно от първото тримесечие на 2025 г. и ще следва да постигат над 30% спестявания на енергия.

Резюме на проекта, изготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите на: https://www.old.namrb.org/stalb-zelena-balgariia