Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Становище на НСОРБ по процедурата за грижа в дома по ПРЧР

Становище на НСОРБ по процедурата за грижа в дома по ПРЧР

27.09.2022
Становище на НСОРБ по процедурата за  грижа в дома по ПРЧР

На база коментари и бележки на общините, НСОРБ изпрати до Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) становище по проект на документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома”.  В становището ни, предлагаме:

  • Удължаване периода по предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги, който към момента е 12 месеца, за да се осигури дългосрочност на процедурата, в т.ч. сигурност за многобройните потребители на услугите;
  • В разходите, формиращи единната ставка, да се включат и такива за наем на транспортно средство. Те са необходими за обезпечаване на допустимите за финансиране по проектите дейности, а именно предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, психологическа подкрепа на лицата от целевата група, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на потребителите/, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;
  • Да отпаднат посочените като недопустими разходи за оборудване и обзавеждане. За своевременното предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, е необходимо осигуряване на подходящо обзаведени и оборудвани работни помещения, както и осигуряване на условия за съхранение на личната документация на потребителите и персонала /напр. закупуване на метални шкафове със заключващ механизъм/;
  • От недопустимите разходи да отпаднат и тези за превозни средства, като чрез завишаване и на общият бюджет на процедурата и на този по индивидуалните проекти, се предвидят средства за закупуването на автомобили, с които да е предоставят услугите. Това се аргументира с недостатъчния собствен автомобилен парк на общините, множеството потребители на услугата, в т.ч. от десетки трудно достъпни, отдалечени от общинския център и с липсващ обществен транспорт населени места;

Пълният текст на становището ни можете да видите на:  https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta

Благодарим на екипите на десетките общини, които  със свои коментари и бележки по текстовете на пакета документи за кандидатстване, подкрепиха изготвянето на общото ни становище.