Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Становище на НСОРБ по Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

Становище на НСОРБ по Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

19.12.2022
Становище на НСОРБ по Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

На свое заседание в началото на месеца, Постоянните комисии на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти и земеделие, гори, селски и планински райони, детайлно разгледаха публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

Общините подкрепят проекта на Наредбата, като във връзка с вече сключени  около 100 договора за безвъзмездна финансова помощ, се апелира и за по-бързото приемане на нормативния акт.

Конкретните ни предложения:

  • Предлагаме сред програмите, по които публичните бенефициенти имат възможност да получат до 35% авансови плащания, да се включат и „Развитие на човешките ресурси“ и „Храни и основно материално подпомагане“. Мотиви за това, са множеството мащабни и дългосрочни общински проекти със социална насоченост, по които се предоставят интегрирани здравно-социални услуги, топъл обяд, грижи за ранно детско развитие и др. Несъмнено по-големият размер авансово плащане по тези проекти, особено в настоящата ситуация на липсата на държавен бюджет за предстоящата година, ще позволи на общините по-безпроблемно, да предоставят на хиляди най-нуждаещите се наши съграждани, така нужната им и то ежедневна екзистенциална подкрепа;
  • В частта трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, предлагаме да се създаде нова разпоредба, указваща че за публични бенефициенти, които изпълняват проекти по програмите авансовото плащане може да е в размер до 35 % от стойността на финансовата подкрепа. Предложената нова разпоредба е аналогична на тази по останалите Програми, включени в обхвата на Наредбата. Тя ще позволи на публичните бенефициенти, в т.ч. на реализиращите мащабни стратегически проекти, по-голям размер на авансово финансиране, което е необходимо с оглед на по-продължителните срокове за възстановяването на извършени разходи по трите програми по външните граници на Съюза.

Пълният текст на становището ни можете да видите на: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta