Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Становище нa НСОРБ по изменението на Наредбата за налагане на финансови корекции по европроектите

Становище нa НСОРБ по изменението на Наредбата за налагане на финансови корекции по европроектите

23.05.2024
Становище нa НСОРБ по изменението на Наредбата за налагане на финансови корекции по европроектите

НСОРБ депозира становище по публичното обсъждане на изменението и допълнението на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В становището ни, на база коментарите и бележките на общините:

  • Поради възможността за нееднократно налагане и събиране на финансови корекции при определени престъпления от Наказателния кодекс, считаме че изрично следва да се укаже върху коя сума ще бъде определена финансова корекция, както и да бъде уточнено, че финансова корекция по пропорционалния метод, следва да се определя при престъпленията, които не са резултантни;
  • Предлагаме за пореден път включването в Наредбата на нова разпоредба, съгласно която: „Финансови корекции не се възстановяват от бенефициента в случаите, в които:
  • Възложителят е спазил разпоредбите на приложимото законодателство по реда на което е възложена конкретната обществена поръчка или договор;
  • За констатираното нарушение има влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) или на Върховния административен съд (ВАС) по отношение на конкретен акт и действие или бездействие на възложителя в хода на провеждане на процедурата за обществена поръчка, с което възложителят се е съобразил;
  • Констатираните ограничителни и/или дискриминационни условия или незаконосъобразната методика за оценка са били предмет на произнасяне на АОП, КЗК или ВАС, съгласно които не е установено нарушение“.
  • Считаме и отново предлагаме да се добави друга нова разпоредба, съгласно която бюджетните организации, в т.ч. общините се освобождават от заплащане на държавни такси при оспорването на решенията за налагането на финансови корекции;
  • Предлагаме и да се прецизират отделни неясни и предполагащи субективното им прилагане описания на нередности.

НСОРБ благодари на общините Благоевград, Враца, Кюстендил и Столична, които подкрепиха изготвянето на общото ни становище.

Пълният текст на становището ни, можете да видите на: Становища (namrb.org)