×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Специализирано обучение за общини „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“

Специализирано обучение за общини „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“

20.09.2022
Специализирано обучение за общини „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата“

Националният доверителен екофонд кани представители на общините в Република България да участват в тридневно обучение на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

Целта на обучението е експертите от общините в България да се подготвят за планиране и изпълнение на мерки за адаптация към климатичните промени в урбанизирани територии, за които има предвидено финансиране в следващия програмен период.

Обучението се провежда в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проектът се реализира пилотно в градове на осем общини. Експертите от администрациите им вече извървяха стъпките и процесите, които ще бъдат представени в обучението. Представители на тези общини ще споделят своя опит.

В Националната стратегия за адаптация към климатичните промени са идентифицирани основните заплахи за урбанизираните територии – наводнения, свлачища, недостиг на вода, ефект на топлинния остров. Проектът има за цел да въоръжи със знания и умения администрациите на българските общини да планират и изпълняват мерки за адаптация, за превенция на риска от тези заплахи.

Важен принос в обучението ще внесат норвежките партньори по проекта, Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS) и Западно-норвежкия изследователски институт (WNRI), които ще представят на място задълбочено и широко-обхватно проучване на международния опит за мерки, които помагат на общините да намалят риска от тези заплахи, за да предпазят своето население, инфраструктура и не на последно място, природа, от заплахите на климатичните промени.

Всяка община може да излъчи по двама представители като вторият представител ще бъде включен в обучението само в случай, че има свободни места. Важно е тези представители да работят в отделите за градско развитие, или околна среда, или стратегическо планиране, или управление на проекти  в съответните общини.

Критериите за избор на участниците са:

  • Съществуващите заплахи пред урбанизираните територии на общината от климатичните промени;
  • Наличие на съответни стратегически/ планови документи или раздели в документи, в които се засяга темата за климатичните промени;
  • Готовност на общината да покрие транспортните разходи на участника (настаняването, храната и материалите са за сметка на организаторите)

След одобрението на участниците от страна на организаторите, на същите ще бъде изпратена актуална програма и насоки за достъп до хотела.

За целите на кандидатстването, моля да попълните онлайн формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLXAVg_e-oVSuGofgPNXay3thNeEm7_0lhZfUVWiF5p0QUIw/viewform

Срокът за кандидатстване чрез попълване на формуляра е 29 септември 2022 г..

Одобрените участници ще получат потвърждение до 12 октомври 2022 г.

В прикачения файл можете да видите програмата на обучението.