Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Секретарите на общини обсъдиха подготовката на предстоящите парламентарни избори

Секретарите на общини обсъдиха подготовката на предстоящите парламентарни избори

08.03.2023
Секретарите на общини обсъдиха подготовката на предстоящите парламентарни избори

Организационните въпроси при произвеждането на избори за народни представители бяха фокус на заседанието на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към НСОРБ, проведено на 7 март.

За пореден път трябва да изясняваме много неща преди поредните парламентарни избори след поредните промени в последния момент, които трябва да въведем и усвоим. Сигурна съм, че ще измислим решение и за параваните, и за видеонаблюдението, каза изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева при откриване на заседанието. В изказването си тя открои седем задачи за 2023 г.:

  • Продължава необратимият процес за все по-пълно навлизане на вътрешните административни услуги: вътре в администрациите, между общините и между местните и централната администрации;
  • Разширяване на е-услуги за гражданите и бизнеса – първия от трите аспекта на дигитализацията на местно ниво, изискващ и реинженеринг на процесите в администрациите;
  • Разширяване на капацитета на общинските центрове за обслужване – с нови задачи по Закона за енергията от ВЕИ;
  • Осигуряване на жестов превод – вече е регистрирана първата споделена услуга между София и 27 общини, като се очаква включване на още;
  • Изборите – парламентарни и местни;
  • Осигуряване на приемственост между мандатите;
  • Дигитализация на регистъра на населението.

 

Вида на параваните за гласуване – по решение на местните администрации

Въпросът за вида на параваните получи отговор от Иво Цонков, началник отдел в Администрацията на Министерския съвет. Тъй като ЦИК не се ангажира с изрични указания, общините трябва да се съобразят с нормата в Изборния кодекс. Основното е да се запази тайната на вота, да се осигури достъпност на хора със затруднено придвижване и с нарушено зрение и на трето място да се осигури място за три табла, каза той.

Администрацията на Министерския съвет не може да надхвърля правомощията си, когато компетентният орган не се е произнесъл с конкретика, затова и нашите указания дават достатъчна свобода на общините да преценяват на място кое ще бъде най-удачно. Какви могат да бъдат минималните изисквания – да са достатъчно високи, за да се разположат вътре необходимите табла. Застанете прави и се ориентирайте, че 1.50 – 1.60 м. са напълно достатъчни, а ширината минимум 80 – 90 см, посъветва секретарите Иво Цонков.

Трябва да има по-различно тълкуване и на текста за поставяне на параваните върху плот 85 см. Това касае преградите, т.е. машинното гласуване. Колко висок трябва да бъде параванът, за да се сложат в него три табла, защото указанията на ЦИК са за три табла. Вие сами може да си отговорите дали параванът трябва да бъде върху плот или свободно стоящ, допълни Иво Цонков.

Видеонаблюдението и видеиозаснемането на изборите – решението на МЕУ

Другата тема, която бе обсъдена на заседанието на Постоянната комисия, бе видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането на предстоящите парламентарни избори, регламентирани с последните промени в Изборния кодекс. Трябва да се осигури наблюдение онлайн, в реално време на целия процес в секционните избирателни комисии по преброяването на гласовете и съставянето на протокола след края на изборния ден. Без изискване за излъчване и запис са секциите в чужбина и подвижните избирателни кутии в болници, социални домове и затвори. За общините остават открити въпроси, свързани с ангажиментите на местните администрации, начина на предаване на камерите в общините, подготовката на СИК и ехническата подкрепа при възникнали проблеми.

По темата се включи Ангел Петров, главен секретар на Министерство на електронното управление (МЕУ). Той призна, че в Решение 1603 на ЦИК има доста празноти. Министерството е поискало от ЦИК да уточни обхвата на видеонаблюдението, защото той определя задълженията по прилагане на регламента за защита на личните данни, но все още няма отговор.

Крайното устройство е само елемент от видеозаснемането и видеонаблюдението. Сигналът трябва да се прихване, конвертира, да се изгради платформа за стрийминг, да се осигури статична страница, в която да може да влезе всеки, да се съхранят записите и т.н. Решението за използване на мобилни устройства е преценено като най-удачно и реално изпълнимо за краткото време до изборите. За изпълнение на тази дейност МЕУ е сключило договор с държавната технологична фирма „Информационно обслужване“.

Всяко мобилно устройство ще бъда снабдено с дейта карта за мобилен интернет от оператора, което не изключва възможността, че в някои секции няма да има мобилна свързаност. Установено е, че около 85% от секциите ще бъдат покрити с надежден интернет. В останалите качеството на връзката няма да позволи излъчване в реално време. Този въпрос остава, каза господин Петров.

За изборите ще се използва смарт телефон с инсталирано мобилно приложение за видеонаблюдение и видеозаснемане, разработено от „Информационно обслужване“. Телефонът ще се ограничи от всички други функционалности. От председателя на секционната комисия се очаква преди преброяване да направи две действия – да включи устройството и да сканира QR код, който ще активира приложението. Ще има два QR кода – за тестови режим на работа за заснемане на около 15-секунден пробен запис, и втория за видеозаписването. Ще бъдат закупени и стойки за мобилните устройства.

Устройствата ще бъдат доставени заедно с изборните книжа, инсталирани и тествани. Ще бъдат заредени – може да издържат двойно срока за преброяването, но ще бъдат осигурени и захранващи кабели. Няма да се наемат техници за секциите, които да съдействат за включване на устройствата. В РИК-овете ще има представител на Информационно обслужване.

Устройствата позволяват видеоизлъчване в реално време и видеозапис в самото устройство. Господин Петров увери, че ще имат възможност да контролират от коя секция няма видеосигнал и ще изтеглят локалните записи от устройствата, които ще бъдат качени на статичната страница.

Предвидено е разработване на обучителни материали под форма на видеоклип и на инструкция. В приложението за устройството също ще може да се гледа видеоклипът.

Вътрешни електронни административни услуги

Реализирането на вътрешни електронни административни услуги като предпоставка за постигане на комплексно обслужване на гражданите и бизнеса бе темата, която членовете на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация обсъдиха с Николай Минев, директор дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“ в МЕУ.

През RegiX  за две години и половина има 250 млн. транзакции, това са толкова спестени листове хартия и разхождане на гражданите, за да удостоверят постоянен адрес или семейно положение. Чрез системата голяма част от най-често използваните услуги се заявяват вече като вътрешни административни услуги. RegiX върши много добра работа, но има голям отпор от администрациите да интегрират системите си, каза Минев и даде пример с ГРАО.

Над 5.5 млн. пъти български граждани са достъпвали дадена услуга през систематата за електронна автентикация. Това са голяма част от общинските услуги, публикувани на портала egov.

Другата система е за сигурно електронно връчване, която е гарантът между изпращача и получателя и е в съответствие с Регламент 910, който определя нейната правна стойност. Тя дава възможност за разработване на допълнителни и на специфични за администрацията услуги, за услуги без достъп през RegiX.

Разработени са шаблони за съобщенията за раждане и смърт, които достъпват медицинските заведения в реално време и ще бъдат изпращани по електронен път към общините. Не могат да се оспорят времето на постъпване в общината и съдържанието. Дошъл е моментът водеща да бъде електронната форма. Процесът пилотно стартира с проект в община Бургас и УМБАЛ Бургас. В него има възможност за добавяне на всяка общинска администрация, каза още господин Минев.

Разработена е услуга за предоставяне на достъп до данни НЕЛК/ТЕЛК, издадени след 1 януари 2021 г. Предстои изграждане на адаптер за RegiX. Министерство на електронното управление е разработило нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими местни данъци и такси от лицата в реално време, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната.

Чрез egov.bg с няколко клика се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. В процес на интеграция са останалите системи за местни данъци и такси. Има възможност за интеграция на други системи, съхраняващи задължения, каза Николай Минев.

Министерството е подготвило видео „Проверка на задължения за местни данъци и такси“: https://drive.google.com/file/d/1TBLRruMYQLIcz27aaeebmjueRHX_JIpn/view?usp=sharing

Предстои внедряване на QR код за документи в Системата за сигурно електронно връчване. Това е все по-честа практика за достъп до определено съдържание в електронна форма, която значително опростява процеса по изпращане и получаване на документи.

С надграждане на системата за еФорми автоматизирано и преди заявяване на услугата ще се генерира задължение към заявителя. За целта е необходимо е-услугите да имат една такса, която да се въведе в системата

Николай Минев постави въпроса за проактивно предоставяне на услуги и даде пример с 34 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, които вече се предлагат безплатно и чрез клонове на „Български пощи“. Сред тях са отпускане на различни видове еднократни, месечни и целеви помощи и издаване на удостоверения.

 Дигитализиране на информационни масиви в общинските администрации

На заседанието на Постоянната комисия бе представен проектът “Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри”. Целта е дигитализирането на приблизително 30 млн. страници актове за гражданско състояние (раждане, смърт и брак), семейни регистри и лични регистрационни картони за периода 1 януари 1897 г. – 31 декември 1999 г. Като резултат ще бъде създадена централизирана специализирана електронна база данни, която ще даде възможност за достъп до удостоверителни данни по електронен път.

Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“ в НСОРБ и ръководител на проекта запозна с изпълнението на дейностите. Вече са събрани данни от 233 общини и 35 района за броя страници, които следва да се сканират. Обемът надвишава многократно заложеното в проекта и е наложителна приоритизация.

След систематизиране на получената информация за вида и обема на съхраняваните от общините архиви, ще бъдат избрани изпълнители за сканиране на документите на място в общините и последващото им цифровизиране. Сканираните документи ще бъдат записани в Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).