Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Сближаването – във фокуса на всички европейски политики

Сближаването – във фокуса на всички европейски политики

26.05.2023
Сближаването – във фокуса на всички европейски политики

155-то заседание на Асамблеята на Европейския комитет на регионите (КР) се проведе на 24-25 май 2023 г. в Брюксел. В заседанието участваха кметовете на Белица Радослав Ревански, на Джебел Неджми Али, на Садово Димитър Здравков и съветникът в СОС Малина Едрева.

Сред основните теми на сесията бяха равенството и многообразието в ЕС, подготвеността за управление на кризи. Бе направен прегледа на Многогодишната финансова рамка и приоритетите за по-устойчива и демократична Европа в периода 2023-2025 г.

В контекста на скорошните наводнения в северната част на Италия на преден план бе поставена неотложната необходимост Европейският съюз да приеме нов колективен подход за по-добро справяне с рисковете и кризите и за подобряване на териториалната устойчивост. В дискусията с Янез Ленарчич - европейски комисар по управлението на кризи, местните лидери подчертаха нуждата от по-добрата подготвеност на местните общности за справяне с бъдещите кризи и екстремни явления. Членовете на ЕКР изтъкнаха, че трябва да се обърне специално внимание на справянето със социалните и териториалните уязвимости на местно ниво, за да се намали въздействието на бъдещи кризи. Исканията бяха включени в становище, прието веднага след дебата.

Председателят на ЕКР сподели няколко положителни примери за градове и региони, които сами подобряват способностите си за борба с пожари, наводнения или последствията от суша и подчерта, че „в Европа трябва да се учим един от друг, за да подобрим нашето трансгранично сътрудничество по време на природни бедствия и кризи.“

Комисар Ленарчич потвърди важността от съвместните усилия за „по-безопасно, устойчиво бъдеще за общностите и регионите в цяла Европа“ и подчерта че прилагането на Петте европейски цели за устойчивост при бедствия, обявени в началото на 2023 г., заедно с местните и регионалните власти е от ключово значение за превръщането на тези цели в реалност.

В рамките на междинния преглед на Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027, две години след приемането й, стана ясно, че тя не предлага достатъчни отговори на настоящите кризи като последиците от руската инвазия в Украйна, високата инфлация и рязкото покачване на разходите за енергия. В междинният преглед на дългосрочния бюджет, планиран от Европейската комисия за 20 юни 2023 г., следва да обърне внимание на възникващите нужди на регионите и градовете за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване. Това бяха основните искания, обсъдени от членовете на ЕКР с евродепутати и включени в становище, прието на пленарната сесия на 24 май.

В рамките на дебата с еврокомисаря по въпросите на равенството Хелена Дали местните и регионалните лидери подчертаха ролята на местните администрации в усилията на Европейския съюз за насърчаване на общества без дискриминация. Дебатът се проведе в последната седмица на Европейския месец на многообразието, създаден от Европейския съюз през 2020 г., за да отбележи и насърчи многообразието и приобщаването и по повод 10-ата годишнина на Европейската платформа за харта на многообразието. В своя дебат членовете на ЕКР и комисар Дали направиха равносметка на напредъка на местните и регионалните власти в насърчаването на равенството между половете след публикуването на „Доклада за равенството между половете в ЕС за 2023 г.“.

В рамките на сесията се проведе и дискусия по темата за политиката на сближаване, като участниците споделиха виждането, че ЕС не може да се справи със социалните, икономическите и териториалните различия само чрез политиката на сближаване. Всички инициативи и политики на ЕС, като плана за възстановяване след COVID-19 NextGenerationEU, трябва да се борят срещу неравенствата и да насърчават сближаването, което трябва да бъде основна ценност на Европейския съюз. Това е основното послание на становището за принципа „Не вреди на сближаването“, което беше прието единодушно на 24 май на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите.

Членовете на ЕКР обсъдиха темата за дългосрочна безработица. Близо 6 млн. души в ЕС търсят активно работа поне през последната година и това е въпрос от сериозно социално значение. В тази връзка местните власти призоваха за повечето инвестиции в местни проекти, като възможност за намаляване на негативното въздействие на безработицата. Членовете на ЕКР призоваха за отчитане на успеха на младежката гаранция и за заделяне на определен ресурс от ЕСФ+ за инициатива за местна нулева дългосрочна безработица и за създаване на ад-хок фонд за борба с липсата на работни места.

По-ясни правила и адекватно финансиране са необходими и за осигуряване на оперативна съвместимост и цифровизиране на обществените услуги. Извършването на оценки на оперативната съвместимост води до значителна финансова тежест, която, особено в по-малките общини, може да бъде твърде висока, за да бъде устойчива. Поради това членовете на Европейския комитет на регионите призовават със своето становище по „Акта за оперативно съвместима Европа“, ЕК да използва наличните ресурси под директно управление за покриване на свързаните с оперативната съвместимост задачи на по-малките градове и общини, за да гарантира успешен цифров преход в дългосрочен план.

Не на последно място, местните и регионалните лидери поискаха и по-силна роля и по-голяма съгласуваност в политиките на ЕС за устойчиви хранителни вериги в контекста на предстоящата до края на годината законодателна рамка в тази сфера. Рамковият закон следва да създаде съгласуваност между различните политики, свързани с храните, да насърчи достъпа до повече здравословна храна и да признае решаващата роля на местните и регионалните власти чрез създаване на приобщаващ модел на управление.

Следващата сесия на ЕКР ще се проведе в периода 5-6 юли 2023 г. в Брюксел.