Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Регионална среща „От наука към иновации“

Регионална среща „От наука към иновации“

16.05.2023
Регионална среща „От наука към иновации“

На 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет в гр. Габрово, общините имат възможност да участват в регионална среща „От наука към иновации“. Събитието е по инициатива  на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1169

Регистрацията за участие се извършва онлайн, до 12 юни 2023 г. на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYNIjd-wsRG9cOwBDAzkG3dbJHulX457wNwaKHhoj5zYpKTg/viewform 

Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК), финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР, бизнеса и общините от региона.

По време на срещата ще бъде представен напредъкът по изграждането на Центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат презентирани последователно, като центровете ще бъдат обединени в тематични блокове, групирани по отделните тематични области на ИСИС: „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“.

Участниците от бизнеса и общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с Центровете. Събитието е с начален час 9.30 часа и ще продължи до 17.30 часа.

Предварителна програма за регионалната среща на: Регионална среща „От наука към иновации“ – Габрово | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“. (mon.bg)