Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Разширява се списъкът на инвестиционните проекти на общините, финансирани от бюджета на МРРБ

Разширява се списъкът на инвестиционните проекти на общините, финансирани от бюджета на МРРБ

22.12.2022
Разширява се списъкът на инвестиционните проекти на общините, финансирани от бюджета на МРРБ

Със свое Решение правителството одобри промени в списъка на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г.

В част „Общински пътища“ за община Монтана се вписва обект: „Ремонт на участък от общински път MON1152 /III-112/Славотин - Клисурица - /I - 1/ със стойност за финансово подпомагане 3 500 000 лв., за община Садово - обект: „Реконструкция и рехабилитация на път PDV3275 /П-66, Поповица - Мирово/ Милево - Граница общ.(Садово - Първомай) - Виница /PDV2215/“ със стойност за финансово подпомагане 1 965 770 лв. и за община Първомай - обект: „Реконструкция на общински път PDV1213 /PDV1210/ Първомай - Бяла река - Православен - Драгойново - Буково, участък от гр. Първомай до с. Бяла река“ със стойност за финансово подпомагане 1 621 248 лв.

В част „Улична мрежа“ за община Русе се вписва обект: „Основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ в гр. Русе“ със стойност за финансово подпомагане 3 201 872 лв.

Досега общинските администрации Монтана и Русе не са били включени в списъка, тъй като предлаганите от тях обекти към момента на подготовката им, не са били допустими. Те вече отговарят на определените критерии и са значими за общините.

Обектите за Садово и Първомай са за общински пътища с голямо значение за тези населени места, чрез които се осигуряват алтернативна и най-кратка връзка между двете общини, както и достъп на жителите им до републиканската и общинската пътни мрежи.

Чрез реализацията на тези обекти ще се постигне по-безопасна и по-сигурна пътна мрежа, подобрен и кратък достъп до и в населените места, безопасно и безпрепятствено придвижване на автомобилен и обществен транспорт.