Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Публикувани са правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по ПРР 2021-2027

Публикувани са правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по ПРР 2021-2027

14.12.2022
Публикувани са правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по ПРР 2021-2027

На http://www.bgregio.eu/novini/1831/uo-na-prr-publikuva-pravila-za-strukturirane-na-zvenata-i-komitetite-za-podbor-po-prioritet-1-na-prr-2021-2027.aspx са публикувани Правила за структуриране на Звената и Комитетите за подбор по Приоритет 1 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. (ПРР).

В рамките на Приоритет 1 на ПРР ще се подкрепя изпълнението на Плановете за интегрирано развитие (ПИРО) на десетте големи градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград. За обезпечаване на техните функции, свързани с предварителния подбор на операции за изпълнение на ПИРО, които да получат финансиране по Приоритет 1 на ПРР, към всяка от 10-те общински администрации се създава Звено за подбор на проектни идеи. За гарантиране на ефективното прилагане на принципа на партньорство при подбора на проектни идеи, към всяка община ще функционира и Комитет за подбор на проектни идеи.

Правилата отменят Инструкцията за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027“, публикувана на 15.02.2021 г.

По проекта на Правилата, НСОРБ депозира становище, като в същото за пореден път настояхме възнагражденията на експертите, включени в състава на Звеното за подбор на проектни идеи, да се обезпечат от техническата помощ на ПРР. Това ни предложение отново не е прието, като възнагражденията на Звената остават за сметка на общините.