Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Публикувани са ПМС за разпределение на средствата от актуализацията на бюджета за 2022 г.

Публикувани са ПМС за разпределение на средствата от актуализацията на бюджета за 2022 г.

04.08.2022
Публикувани са ПМС за разпределение на средствата от актуализацията на бюджета за 2022 г.

В системата за правна информация на министерския съвет вече са публикувани постановленията на Министерския съвет за разпределение по общинските бюджети на средствата, осигурени с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г.

 • Постановление № 229 от      29.07. 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
 • Постановление № 228 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столичната община за 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на закона за автомобилните превози за 2022 г.
 • Постановление № 232 от 1.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на Техническия университет – софия, за 2022 г.

Предстои обнародването на Постановленията в Държавен вестник.

Предвидените допълнителни средства за общините са:

 • за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и на непедагогическия персонал, на издръжката и на стипендиите на учениците в институциите за предучилищно и училищно образование чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите/нормативите за тяхното финансиране и за национални програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2.11 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в общ размер на 150 000 000 лв., от които по бюджетите на общините - 102 298 059 лв. и 35 460 800 лв. за национални програми за развитие на образованието
 • за капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи - 100 000 000 лв.
 • за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ - 30 300 000 лв., считано от 1 юли 2022 г.,
 • за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини - 34 288 700 лв., считано от 1 май 2022 г.,
 • за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер - 1 399 453 лв., считано от 1 юли 2022 г.
 • за субсидиране превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – до 16 500 000 лв.
 • за субсидиране превоза на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози -до 20 000 000 лв.
 • за Столична община - вътрешноградски транспорт - 74 000 000 лв.

Към всяко от посочените Постановления има приложение за разпределението на средствата по общини.

Общото увеличение на общинските бюджети, след актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г., е най-голямото постигано до сега. По общинските бюджети са разпределени общо 276,5 млн.лв., а останалите договорени 35,5 млн. лв. ще бъдат допълнително предоставяни чрез съответните национални програми.

Предстои да бъде направено и разпределението на предвидените допълнителни 5,5 млн. лв. за финансова подкрепа на 50 общински музея, финансирани от бюджетите на общините, като Националното сдружение на общините в Република България вече изпрати предложение за това до Министерството на финансите и Министерството на културата за прилагане на разнопоставен подход при разпределението на средствата, спрямо останалите субсидирани от по стандарти за ДДД културни институции.