Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Програмата „Дунавски регион“ е одобрена от ЕК

Програмата „Дунавски регион“ е одобрена от ЕК

13.12.2022
Програмата „Дунавски регион“ е одобрена от ЕК

На 8 декември 2022 г., Европейската комисия одобри Програмата за транснационално сътрудничество за Дунавския регион за периода 2021 – 2027 г. https://www.mrrb.bg/bg/programa-dunavski-region-e-odobrena-ot-evropejskata-komisiya-86327/

Териториалният обхват на Програмата включва 9 държави – членки на Европейския съюз (Австрия, две германски федерални провинции: Баден-Вюртемберг и Байерн (Бавария), Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария, Румъния и България) и 5 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Сърбия и Украйна).

Целта на Програмата е държавите в Европа да си сътрудничат в разработване и изпълнение на съвместни проекти, които биха допринесли за разрешаване на общи териториални, социални и икономически проблеми. 

С бюджет от 266 млн. евро, Програма „ИНТЕРРЕГ Дунавски регион“ ше подкрепя разработването и изпълнението на проекти за сътрудничество, които да допринесат за развитието на един по-иновативен, устойчив и социален Дунавски регион  и подобрят регионалното управление, с цел справяне с общите предизвикателства.

Както при останалите програми за транснационално сътрудничество, всички проекти, кандидатстващи за подкрепа, следва да включват партньори от най-малко три държави, в които могат да участват национални, регионални или местни институции, университети, изследователски институти, частни компании, както и НПО.

Програмата „Дунавски регион“ през периода 2021-2027 г. ще подкрепя проекти в четири приоритетни области:

  • подобряване на иновациите и трансфера на технологии и изграждане на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество;
  • действия за насърчаване използването на възобновяема енергия, адаптиране към изменение на климата и справянето с бедствия, подобряване на качеството на водата и почвите и защита и запазване на биоразнообразието в екологичните коридори и екорегионите;
  • пазар на труда и подпомагащо образование и обучение по отношение на тяхната достъпност, приобщаване и ефективност, както и проучване на секторен подход към социално-икономическото развитие чрез наследство и култура;
  • по-добро регионално управление за справяне с големи териториални предизвикателства, като демографската трансформация. Подкрепа за решения за предоставяне на по-добри обществени услуги и цифровизация.