Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Продоволствената криза бе основна тема в първия ден на сесията на Комитета на регионите

Продоволствената криза бе основна тема в първия ден на сесията на Комитета на регионите

02.12.2022
Продоволствената криза бе основна тема в първия ден на сесията на Комитета на регионите

С дебат за продоволствената криза започна 152-та редовна сесия на Европейския комитет на регионите на 30 ноември, която е и последната за настоящата година. Делегацията на българските местни власти бе представлявана от кметовете на Габрово, Таня Христова, Белица, Радослав Ревански, Горна Оряховица, Добромир Добрев, Гоце Делчев, Владимир Москов, Ловеч, Корнелия Маринова, Монтана, Златко Живков, Правец, Румен Гунински, Раковски, Павел Гуджеров, Сливен, Стефан Радев и съветникът в СОС, Малина Едрева.

Войната на Русия срещу Украйна заплашва глобалните доставки на храни и допълнително дестабилизира селскостопанските пазари и доведе до ново повишаване на цените на храните, фуражите, енергията и торовете, които вече бяха поскъпнаха вследствие на прекъсванията на веригите за доставка на храни, причинени от пандемии и последиците от климатичната криза. В този контекст членовете на КР обсъдиха как да направят европейската хранителна система по-устойчива и подготвена за бъдещи кризи с Януш Войчеховски, еврокомисар по земеделието, и евродепутата Марлене Мортлер.

Укрепване на местните и регионалните хранителни системи чрез инвестиране в устойчиво, висококачествено местно производство, съкращаване на веригите за доставки и прилагане на дългосрочна стратегия за гарантиране на продоволствената сигурност в Европа бяха основните препоръки, включени в становището по темата за продоволствената сигурност и устойчивост. Делегациите засегнаха и редица дългосрочни и структурни предизвикателства, които са от основно значение за подготвеността при бъдещи кризи: необходимост от разработване на местни и регионални планове и стратегии за извънредни ситуации за продоволствена сигурност; по-нататъшно развитие на регулирането на селскостопанските пазари за натрупване на селскостопански запаси и избягване на финансови спекулации.

Януш Войчеховски, европейски комисар по земеделието, подчерта необходимостта от подобряване на устойчивостта на хранителни системи, не само поради екологични и климатични причини, но и за да се гарантира стратегическа автономия на ЕС и да се намалят зависимостите. Той допълни, че „местните и регионалните власти са запознати от първа ръка с тези проблеми и Европейската комисия силно приветства тяхното сътрудничество, принос и решения“.

Марлене Мортлер, която е и представител в Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент, постави акцент върху производството на достатъчно биомаса за увеличаване количеството произведени храни на по-малко земя по начин, който запазва ресурсите и следователно е устойчив.

Докладчикът по становището, Пиотр Калбецки от Полша, призова за пълно използване на потенциала на местните вериги за доставки и храни и допълни „Кризата, пред която сме изправени днес, не е първата и не е последната. Тя трябва да се овладее, за да се намали нашата зависимост от вносни суровини като торове или пестициди".

През първия ден на сесията членовете на КР обсъдиха и разширяване на списъка на престъпленията в ЕС, за да се включат всички форми на действия, основаващи се на омраза. Местните и регионалните власти могат да играят решаваща роля в борбата с този вид престъпления, премахвайки бариерите пред докладването на случаите и предотвратявайки дискриминацията и изключването.

По отношение темата за законната миграция местните лидери подчертаха, че ангажиментът на ЕС за привличане на квалифицирани работници извън неговите граници трябва да бъде очевиден на всеки етап от процеса. В своето становище КР посочва, че градовете могат да помогнат на ЕС и неговите държави-членки да подобрят управлението на законната миграция, като дава препоръки за начините, по които те могат да улеснят достъпа до работни места, да ускорят интеграцията и да насърчат започването на бизнес. Препоръките посочват още, че войната в Украйна е подчертала необходимостта от ускоряване на признаването на уменията на бежанците – въпрос от решаващо значение за тяхната интеграция и за местните икономики.

Местните и регионалните власти настояха и за кръгов преход в текстилната, шивашката, кожената и обувната промишлености. В своето становище КР посочва, че те имат годишен оборот от 195 милиарда евро, осигуряват работа на повече от 2 милиона работници и обхващат повече от 220 600 предприятия в ЕС. На тази индустрия се дължат 10% от въглеродните емисии, повече от международните полети и морския транспорт взети заедно. Членовете на Комитета подкрепиха задължителното разделяне на текстилните отпадъци до януари 2025 г. и призоваха за конкретни цели за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на текстилни отпадъци при преразглеждането на Рамковата директива на ЕС за отпадъците, планирано за 2024 г.

Сесията за деня приключи с приемане на становището за реформата на системата за географски означения. Опростената регистрация на географски указания и подобрената защита срещу измами бе приветствани като ключови елементи за запазването на същността на европейското културно и гастрономическо наследство, което представлява 74,76 милиарда евро продажби.