Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Прилагане на Европейската харта за местно самоуправление, ролята на местните власти в зеления преход и глобалните предизвикателства във фокуса на пленарната сесия на Конгреса

Прилагане на Европейската харта за местно самоуправление, ролята на местните власти в зеления преход и глобалните предизвикателства във фокуса на пленарната сесия на Конгреса

28.03.2024
Прилагане на Европейската харта за местно самоуправление, ролята на местните власти в зеления преход и глобалните предизвикателства във фокуса на пленарната сесия на Конгреса

Със заседание на Камарата на местните власти започна вторият ден на 46-та пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти. На него бяха представени и гласувани доклади за провеждане на мисии за мониторинг на изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление (ЕХМС) в Андора и Черна гора. Делегатите проведоха и дебат относно околната среда и отговорностите на местните власти, както и бяха запознати с доклада от наблюдението на местните избори в Молдова, проведени на 5 ноември 2023 г.

В рамките на тематичния дебат за околна среда изказвания имаха кметовете на Рейкявик и Цюрих, както и младежкият делегат от Кипър. Кметът на исландската столица сподели, че 100% от електричеството в града се произвежда от възобновяеми източници на енергия – хидро и геотермални. Като основен проблем и източник на въглеродни емисии той посочи автомобилите. Въпреки увеличаващият се брой електромобили, не е достатъчно само изграждането на зарядна инфраструктура, но и паралелно насърчаване на използването на обществения транспорт и алтернативните възможности за мобилност, подчерта той.

Проведена бе кръгла маса, в която участваха френският министър по въпросите на местното самоуправление и селските райони Доминик Форе, представител на групата на високо ниво на Съвета на Европа, кметовете на Скопие и португалската община Валонго.

Сред основните послания в събитието бяха за повече децентрализация и междуобщинско сътрудничество, с особено внимание върху малките общини и социалната кохезия. Подчертано бе значение на демокрацията на участие и широкото включване на гражданите в решенията на местно ниво, включително открития диалог с всички представители на общността. Темата за увеличаване броя на жените политици също бе сред основните акценти. Интересна гледна точка даде и темата за училищата като място, което може да се ползва като канал за комуникация и сътрудничество. В заключение бе посочено, че демокрацията е живо и развиващо се понятие, като проблемите пред нея сега не са липсата на правила или неспазването им, а упадъчното отношение към нея. Участниците подчертаха и нуждата от по-активно участие на младите хора в обществените дела.

Сесията на Конгреса завърши с обсъждане и приемане на становища относно ролята на местните и регионални власти в контекста на множеството кризи.

Повечето европейски държави са засегнати в различна степен от природни бедствия и климатичните рискове, а местните и регионалните власти са сред първите, от които се очаква да предоставят конкретни отговори. Въз основа на три казуса в Белгия, Испания и Турция, докладът показва, че готовността за кризи, осигуряването на ефективни спешни и следкризисни реакции и изграждането на устойчивост включва териториална солидарност, развитие на култура за действие при риск и желание за включване на икономическия, екологичен и социален преход в местните и регионалните общности. В своята резолюция Конгресът приканва местните и регионалните власти да следват всеобхватен подход при справянето с природните бедствия и климатичните опасности. Конгресът призовава правителствата на държавите членки да подкрепят местните и регионалните власти, изправени пред кризи, с адекватни механизми за финансиране, обмен на добри практики, събиране на данни и програми за обучение. 

Делегатите обсъдиха и приноса на Конгреса към Срещата на върха на ООН за бъдещето (23-24 септември 2024 г.). Като резултат от срещата се очаква държавите членки на ООН да се споразумеят за ориентиран към действия документ, наречен Пакт за бъдещето, който ще обедини световната общност около международна система, която е по-добре подготвена да управлява настоящите и бъдещите предизвикателства. Като има предвид, че те могат да бъдат преодолени само чрез използване на силата на местните и регионалните власти като най-близко до гражданите ниво на управление, Конгресът призовава държавите членки на Съвета на Европа да подкрепят ролята на местните и регионалните власти в изпълнението на глобалните програми за устойчиво развитие и да вземат под внимание настоящата препоръка.

В рамките на сесията делегатите бяха запознати и с проекта на рамка на конвенция за изкуствен интелект, човешки права, демокрация и върховенство на закона на ЕС. Темата бе представена от Томас Шнайдер, председател на Комисията по изкуствен интелект (CAI)

Българската делегация бе в състав кметовете на общините Каварна – Елена Балтаджиева, Венец – Нехрибан Ахмедова, Мирково – Цветанка Йотина.