×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Приети промени в ЗОП за въвеждане на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки

Приети промени в ЗОП за въвеждане на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки

29.07.2022
Приети промени в ЗОП за въвеждане на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки

Днес, 29.07.2022 г., в последния работен ден на 47-то Народно събрание, депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с въвеждането на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки.

Приетите изменения, с оглед настоящата ситуация на прогресивна инфлация, са изключително необходими и очаквани от всички възложители и изпълнители на обществени поръчки в страната. В тази връзка, НСОРБ многократно е алармирало всички отговорни институции за необходимостта от спешни законови промени, въз основа на които да се направи обективна индексация и да се регулират обществените правоотношения в областта на обществените поръчки.

Измененията в Закона ще влязат в сила след публикуването им в Държавен вестник и предстои срочното разработване и приемане на Методиката от Министерския съвет.

По време на същото заседание, депутатите отхвърлиха на първо четене промените в ЗОП, свързани с инженеринга в строителството, което означава, че той няма да бъде ограничаван, така както беше първоначално предложено.