Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Предстои Националната среща на експертите по европрограми от общините

Предстои Националната среща на експертите по европрограми от общините

06.11.2023
Предстои Националната среща на експертите по европрограми от общините

От 27 до 29 ноември 2023 г. в София ще се проведе Националната среща на експертите по програми и проекти от общините, организирана от „НСОРБ – Актив“ ЕООД.

За тринадесетте години от началото на своето провеждане, форумът се утвърди като платформа за дискусии по актуални теми и въпроси, свързани с управлението на средствата от европейските фондове. Експертите от общините имат възможност да споделят опита си и да дискутират казуси от своята работа, да търсят общи решения на възникнали проблеми, да споделят идеи и предложения за оптимизиране на работата по проекти с европейско финансиране.

За участие в срещата  са поканени:

  • директори на дирекции, началници на отдели и общински експерти, ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти;
  • ресорни заместник-кметове;
  • общински съветници и кметове, при проявен професионален интерес.

Покана за участие във форума е изпратена до членовете на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната и на Подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове в 49-то Народно събрание, представители на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“ в МФ,  дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ, Министерство на енергетиката, Управляващите органи на ПРР, ПРЧР, Програмата за храни, ПОС, ПО, ПМДР, ПНИИДИТ и ПКИП, Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони“, дирекция „Морско дело и рибарство“, Държавен фонд „Земеделие“ Фонд ФЛАГ, Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД и Фондовете за градско развитие.

Темите в предварителната програма са свързани с:

  • напредъка в изпълнението на общинските проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и дискусия по констатирани затруднения и проблеми по тяхната реализация;
  • казуси и въпроси по приключването на програмен период 2014-2020 г. и подготовката и изпълнението на общинските проекти в програмен период 2021-2027, финансирани със средства от европейските фондове.

Регистрацията за участие в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините е с краен срок 20 ноември 2023 г. (понеделник) чрез попълване на електронен формуляр,  достъпен на адрес: https://forms.gle/bn2t4Re7szY6h2fDA .

Информация с условията за регистрация и участие, както и предварителната програма, можете да намерите и на интернет-страницата на „НСОРБ-Актив“: http://www.namrb-activ.org/